Fenyítő Törvényszék


A 18. század végén a közigazgatástól elkülönült a vármegye igazságszolgáltatás szervezete. Ennek keretében a bűneseteket a fenyítő törvényszék tárgyalta. Működése 1848-ban is folyamatos, sőt az 1848: 9. törvénycikk első fokra a felszámolt úriszék súlyosabb ügyeit is a megyei törvényszékekhez rendelte. Az ítélkezések általában havonta folyamatosan két-három napig történtek november végéig.


Az üléseknél előre vették a kihallgatások, tanúvallomások hitelesítését. A beidézett tanúk a bíróság előtt megerősítették, vagy módosították a szolgabírák által korábban felvett és beterjesztettek vallomásaikat. Ekkor zajlottak le a szembesítések is a vád teljes tisztázása érdekében. De 1848-ban megszaporodtak a vallomás nélküli fogva tartottak is, mert a községi elöljáróságok – 1848 májusától alválasztmányok – az elfogott csavargókat, tolvajokat, verekedőket, kisebb bűnösöket egyenesen bekísértették a megyei börtönbe. Az egyre kezelhetetlenebbé váló állapotok ellen 1848 októberében kénytelen volt intézkedett a törvényszék. Előírta, hogy a csak kihágásokban bűnösnek találtak ügyét egyenesen a kerületi végrehajtóknak adják át, ezzel is csökkentve a fenyítőszék ítélkezési hátralékát. Ugyanakkor elrendelték, hogy az alválasztmányok kizárólag a szolgabíró hozzájárulásával küldhetnek be rabokat Balassagyarmatra, a megyei börtönbe.
Az ülések második nagyobb, elkülöníthető egysége a királyi táblához fellebbezett ügyekben hozott ítéletek ismertetése volt. A fenyítő törvényszék a főben járó ügyeket – gyilkosság, főként, ha rablással párosult, gyermekgyilkosság, gyújtogatás stb. – terjesztette fel, melyeknél sok esetben „az élők sorából hóhér pallos által kitöröltetni ítéltetett” a vádlott. A másodfokú ítéletekről értesítő leiratok a hosszú börtönbüntetéseket általában jóváhagyták, a halálos ítéleteket viszont átváltoztatták – legalábbis 1848-ban – 6-8 évi börtönre.
Ezután következett az újabb ügyek szemrevételezése. Elsősorban a súlyosabb sérüléssel járó verekedések, vagy „megvérengzés”, azaz késelés, lázítás, stb., melyek esetében szükséges volt további bizonyítás, újabb tanúk felkutatása, vallomások pontosítása. Ez a feladat a szolgabírákra hárult. A kisebb súlyú, kellően feltárt, meggyőző bizonyítékokkal előterjesztett ügyekben – általában különféle lopások, súlyosabb következmények nélküli megtámadások, verekedések – ítéletet is hoztak. Ezek két héttől akár másfél évig terjedő börtönt is előírhattak a lopás értékétől, a verekedés durvaságától függően. De előfordult súlyosabb büntetés is.
A börtön és a rabtartási költségek megtérítésének előírása mellett az ítéletekben általában szerepelt a böjt is. Alapesetben heti egy nap, súlyosabb esetekben ez heti kétszeri alkalmat jelentett kenyéren és vízen. Meghatározták azt is, hogy a munkavégzésen kívül kell-e a lábon béklyót viselni, azaz vasban tölti-e el a büntetését. A közmunka végzés előírása szintén állandó eleme volt az ítéleteknek. Mindezeken túl a vesszőzés elrendelése is többször bekerült az ítéletbe.
Az ülések záró részében zajlott a súlyosabb ügyekben az ítélkezés. 1848-ban „Az ügyészi hivatal, mint felperes…” bekezdéssel összefoglalták az eseményeket, felsorolták a vádlott mellett szóló enyhítő, illetve súlyosbító körülményeket, és meghozták az ítéletet. Külön bekezdésként pedig a fellebbezésre adtak lehetőséget.


1848-ban is a lopás, rablás, verekedés, késelés, néha gyújtogatás a hétköznapi élet része volt a nógrádi falvakban. Ezek mellett gyakoriak voltak az állatlopások, főként juh, sertés, de előfordult borjú, ökör, ló elkötése is. 1848 közepén egy ítéletben le is szögezi a törvényszék, hogy a szokásosnál nagyobb büntetést – két évet – „részint a tetemesebb értékű és számú birkáknak eltulajdonítása, részint az annyira elharapódzott és csak kemény fenyíték által mérsékelhető juhlopások miatt” szabott ki. Az áprilisi törvények utáni hónapok jellegzetes bűnügye volt a lázítás, elöljáróság iránti engedetlenség, hatóságnak ellenszegülés névvel illetett cselekmény. Ezek lényege a nemzetőrök összeírása, újoncozás körül kialakult ellentétek, indulatok kirobbanása. Volt, ahol csak abban nyilvánult meg, hogy „kerületi tisztviselő parantsát makatson megveti, hozzá felsőbbségi tekintélyt lerontó kifejezéseket intézett, ’s így a rend és csend felzavarása jelen aggasztó körülmények között mintegy ingert és példát szolgáltatott”, s volt ahol ez tettlegességben is megnyilvánult.


 

Időpont

1848. 01. 17.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

1.

Név/Nevek

Csiki József

Vád

Verekedés, káromkodás

Ítélet

tanúkihallgatások

 

Időpont

1848. 01. 17.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

2.

Név/Nevek

Krúdy Kálmán katona

Vád

Erőszaktétel Skoda Veronika ellen

Ítélet

Skoda Veronika vallomását megerősíti

 

 

Időpont

1848. 01. 17.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

3.-5.

Név/Nevek

 

Vád

Több ügyben a tanúvallomások pontosítása, megerősítése

Ítélet

 

 

Időpont

1848. 01. 17.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

6.

Név/Nevek

Imrovics György

Vád

Többrendbeli lopás és gyilkosság

Intézkedés

A gyilkosság ügyében Gellén József főszolgabíró nyomozzon

 

 

Időpont

1848. 01. 17.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

7.

Név/Nevek

Gálik János

Vád

Több rendbeli lopás (1 kerék, 1 nadrág, 4 ezüst forint, ¼ kila zab)

Ítélet

Addigi fogva tartási idő, 30 vessző, kártérítés, rabtartás költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 01. 17.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

8.

Név/Nevek

Poberka (Koren) Pál, Vrba János, Vrba Pál, Styevák Pál, ifj Kalomay András, id. Kalomay András, Flaska János felsőtiszovnyiki lakosok

Vád

Gyurkovics János tanyájának kirablása, Blahov Mária kamrájának feltörése, Hatadán János turopolyai lakos két juhának ellopása; Maga nevű lesti gazda kamrájának feltörése

Ítélet

Ifj Kalomay András (korábban: úton állás, lopás) 1 ½ év magán börtön;  id. Kalomay András (korábban: úton állás, ürülopás) 1 év magán börtön; Flaska János  ½  évi magán börtön; Poberka Pál, Vbra János, Vrba Pál egyenként ¾ év magán börtön; Styevák Pál ½  évi magán börtön; mindegyik vasban, közmunka, szokott böjt, rabtartási költségek megtérítése

 

 

Időpont

1848. 01. 17.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

9.

Név/Nevek

Petrus István debreceni tanuló

Vád

Többeket pofon ütött, ablakokat bevert, verekedett

Ítélet

Egy heti magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, rabtartási költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 01. 18.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

10.-17.

Név/Nevek

 

Vád

Több ügyben a tanúvallomások pontosítása, megerősítése

Ítélet

 

 

 

Időpont

1848. 01. 18.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

18.

Név/Nevek

Haskó Anna, Szabó másképp Gyura István volt jelsőczi kerülő özvegye

Vád

A Laukonidesz Pál Lóc pusztai kocsmárostól Imrovics vagy Hldies György és Saru Mihály által elrabolt 150 forint értékű ingó holmi orgazdájának nyomozása

Intézkedés

Okolicsányi Miksa főszolgabíró nyomozzon

 

Időpont

1848. 01. 18.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

19.

Név/Nevek

Cseperányi Anna, Pöstényi Mária

Vád

 

Ítélet

Királyi Tábla fellebbviteli döntése: Pöstényi Mária 3 év közbörtön; Cseperányi Anna időközben meghalt

 

 

Időpont

1848. 01. 18.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

20.

Név/Nevek

Nemes Pócs István, Horváth János, öreg Horváth György, középső Horváth György, ifj. Horváth György, Horváth István, Veszelovszky János, Agner János, Miskólczy József  szécsényi, kisgéczi és dolányi lakosok

Vád

Varsányi szérűlopások (4 zsák rozs, 3 kila tiszta búza)

Ítélet

Pócs István pajtagazda, mert utasított a lopásra, fél év magán börtön; Horváth János és öreg Horváth György 6 hét közbörtön és 25 vessző, a többiek 4 heti közbörtön 25 vesszővel, mindegyik közmunkával, szokásos böjttel és rabtartási költségek megtérítésével

 

Időpont

1848. 01. 18.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

21.

Név/Nevek

Zahorecz Márton csavargó

Vád

Simák Pál elítélt rab vádja alapján borjúlopás

Ítélet

Nem bizonyosodott be, szabadon engedték

 

 

Időpont

1848. 01. 18.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

22.

Név/Nevek

Stevkov Pál felsőtiszovnyiki lakos

Vád

Kerekkötő lánc lopás és az alsóturopolyai malom kirablásának szándéka

Ítélet

Lánclopás közben „tetten kapatás”, ezért 30 vessző; a megszökött Sista Mihálynak köröztetése

 

Időpont

1848. 01. 18.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

23.

Név/Nevek

Kovács István zsélyi lakos

Vád

Három lúd tolvajlása

Ítélet

Addigi fogva tartási idő, a kár és rabtartási költségek megtérítése és 12 vessző

 

Időpont

1848. 01. 18.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

24.

Név/Nevek

Tyavoda János fülekpüspöki szolga

Vád

Molnár Imre mellbe szúrása

Ítélet

Nem ismerte el, ezért Molnár Imre felépüléséig szabadon bocsátják

 

Időpont

1848. 01. 18.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

25.

Név/Nevek

Angyal György somosújfalui zsellér

Vád

Gabonalopás

Ítélet

Addigi fogva tartási idő, a rabtartási költségek megtérítése és 12 vessző

 

Időpont

1848. 01. 18.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

26.

Név/Nevek

Kollár Mátyás nándori lakos, elítélt rab

Vád

Kenyér és egyéb élelmi cikkek lopása

Ítélet

Másodalispán elnökletével, börtön főfelügyelő és főügyész részvételével alakított fegyelmi bizottság jegyzőkönyv mellett szabjon ki büntetést

 

Időpont

1848. 01. 18.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

27.

Név/Nevek

Kaszás József kisterenyei kondás

Vád

65 db sertés ellopása – részben eladása, részben „felemésztése” – 5 év alatt

Ítélet

2 év magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 01. 18.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

28.

Név/Nevek

Ispán István és Ispán András

Vád

főben járó ügy, főügyész a felperes: Lőrik András lóci lakos agyonverése

(enyhítő körülmény: kocsmában, erős felindulás, nem tervezett, bormámor, sötétség, sértett provokáló magatartása)

Ítélet

Ispán István 2 évi, Ispán András ¾ évi  közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt, 40 forint vérdíj és a rabtartási költségek megtérítése

feljebbvitel: Királyi Táblára felterjeszteni

 

Időpont

1848. 01. 19.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

29.-32.

Név/Nevek

 

Vád

Több ügyben a tanúvallomások pontosítása, megerősítése

Ítélet

 

 

Időpont

1848. 01. 19.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

33.

Név/Nevek

Nemes Krúdy Kálmán katona

Vád

Rády Borbálán és Csernik Erzsébeten elkövetett erőszak

Ítélet

Átadták a katonai bíróságnak

 

Időpont

1848. 01. 19.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

34.

Név/Nevek

Blumenthál József és Krocsilla János

Vád

orgazdaság

Ítélet

Blumenthál József 6 heti magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 01. 19.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

35.

Név/Nevek

Brunda József

Vád

verekedés

Ítélet

„a verekedés ki nem világosodván” szabadon engedték

 

Időpont

1848. 01. 20.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

36.-40.

Név/Nevek

 

Vád

Több ügyben a tanúvallomások pontosítása, megerősítése

Ítélet

 

 

Időpont

1848. 01. 20.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

41.

Név/Nevek

Blumenthál Józsefné

Kérvény

Elítélt beteges férjét orvos vizsgálja meg, és engedjék meg, hogy étellel ellássa

Intézkedés

Orvos vizsgálja meg, s ha úgy ítéli, a szokásos böjti napokat ne tartassák meg vele

 

Időpont

1848. 01. 20.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

42.

Név/Nevek

Szilágyi András homokterennei lakos

Vád

főben járó ügy, főügyész a felperes: Sanyar vagy Nagy János szándékos és kiszámított agyonverése

(enyhítő: életveszélyesen megfenyegette a „rablóvezér”, menekülési lehetőségtől megfosztotta)

Ítélet

Önvédelemből tette, szabadon bocsátani, ill. a Helytartótanács 1794. évi rendelete alapján, aki rablót fog el, vagy öl meg, azt fel kell terjeszteni 200 ezüst forintnyi jutalomra, feljebbvitel: Királyi Táblára felterjeszteni

 

Időpont

1848. 01. 20.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

43.

Név/Nevek

Csjecsok vagy Izsák György, Cseptsok János

Vád

Ökör és más lopások

Ítélet

Vitális István esküdt idézze be a tanúkat, addig Cseptsok Jánost kezességre szabadon bocsátják

 

Időpont

1848. 01. 20.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

44.

Név/Nevek

Telek András, Kollár József, Palicza János, Márton György, Urbán Vince

Vád

főben járó ügy, főügyész a felperes: a karancssági lelkészt és uradalmi tisztet megzsarolták

Ítélet

Telek András ½ évi magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése; Kollár József, Palicza János, Márton György addigi fogva tartás után szabadon bocsátás, Urbán Vince pedig e mellett 12 vessző; feljebbvitel: Királyi Táblára felterjeszteni

 

Időpont

1848. 01. 20.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

45.

Név/Nevek

Kecskés Anna

Vád

főben járó ügy, főügyész a felperes: Két ízben elkövetett szándékos gyújtogatás

Ítélet

„ az élők sorából hóhér pallos által kitöröltetni ítéltetett” ;

feljebbvitel: Királyi Táblára felterjeszteni

 

Időpont

1848. 01. 20.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

46.

Név/Nevek

Adorján Antal

Vád

főben járó ügy, főügyész a felperes: Káromkodás és vérengzés

(előzmény: Lövy Jakab kocsmárost a bor árának többszöri kérdezésével ingerelte, aki meglökte az alperest)

Ítélet

2 heti magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, 5 forint fájdalomdíj és a rabtartási költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 01. 20.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

47.

Név/Nevek

Mihály Ferenc szügyi cigány

Vád

Több tolvajlás

Intézkedés

Horváth Albert csendbiztos fogja el a bűntársait

 

Időpont

1848. 01. 20.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

48.

Név/Nevek

Mihály György szügyi lakos

Vád

rabszöktetés

Ítélet

Nem derült ki, hogy Burai János rab az ő hanyagsága miatt tudott megszökni, szabadon bocsátatott

 

Időpont

1848. 01. 20.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

49.

Név/Nevek

Mednyánszky Mihály

Vád

Vérengzés (Gyurcsik Lajos megveretése)

Intézkedés

Mednyánszky János és a tanúk előállítása a következő törvényszékre Okolicsányi József szolgabíró kötelessége

 

Időpont

1848. 01. 20.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

50.

Név/Nevek

Fazekas Ambrus, Bikkes András, Kacsenák János, Forgách Ferenc, Földy János, Fábry Lajos

Vád

Gyújtogatás, tolvajlás, orgazdaság (Szalay István széna kaszálójának felgyújtása, juh- és lúdlopás, kamrák feltörése, tinó- és ökörlopás, burgonyalopás)

Ítélet

Fazekas Ambrus 2 évi magán börtön, Kacsenák János ¾ évi magán börtön, Forgách Ferenc ½ évi magán börtön, Földy János ¼ évi magán börtön, mindnyájan vasban, közmunka, szokott böjt, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése; Fábry Lajos szabadon bocsátatott;

feljebbvitel: Királyi Táblára felterjeszteni

 

Időpont

1848. 01. 20.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

51.

Név/Nevek

Gál Bálint fogva tartott

Vád

Bainther Ferenc főorvos és Höpner Vencel seborvos megvizsgálta a köszvényét

Ítélet

Az ítélettel ellentétben a vasat leveszik róla, és engedélyt kap naponta levegőzésre

 

Időpont

1848. 01. 20.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

52.

Név/Nevek

Thuránszky András

Vád

Sztyaszni Pál volt kocsisa által több szerszámának eltulajdonítását állítván, orgazdák nyomozását kéri

Intézkedés

Horváth Elek főszolgabíró nyomozza ki

 

Időpont

1848. 01. 20.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

53.

Név/Nevek

Sulyok József Zólyom megyei lakos

Vád

Kubuska György látkai lakos agyonverése

Intézkedés

Chikán Gábor esküdt jelenti, hogy a gyanúsított holléte után nyomozni szükséges

 

Időpont

1848. 03. 09.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

54.-61.

Név/Nevek

 

Vád

Több ügyben a tanúvallomások pontosítása, megerősítése

Ítélet

 

 

Időpont

1848. 03. 09.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

62.

Név/Nevek

Ternyik Anna

Vád

3 évi magánbörtönre ítélték, mert férje agyonlövésébe beleegyezett

Ítélet

Királyi Tábla fellebbviteli döntése: 4 évi közbörtön, félévenként 25 korbácsütés

 

Időpont

1848. 03. 09.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

63.

Név/Nevek

Szabó Terézia és Szabados Pál

Vád

Szabó Terézia gyermekgyilkos 2 évi magánelzárásra ítélték; Szabados Pál gyilkos elhalálozott

Ítélet

Királyi Tábla fellebbviteli döntése: Szabó Terézia 2 évi közbörtön

 

Időpont

1848. 03. 09.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

Szám nélkül

Név/Nevek

Gálik Imre kékkői lelkész

Vád

Verekedés miatt az addigi fogva tartás és 10 ezüst forint Novák Erzsébet részére

Ítélet

Királyi Tábla fellebbviteli döntése: Próbák elégtelensége miatt felmentették

 

Időpont

1848. 03. 09.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

64.

Név/Nevek

Koren Pál

Vád

Apagyilkosságért a divényi uradalom úriszéke halálra ítélte

Ítélet

Magyar Udvari Tanács fellebbviteli döntése: 6 évi közbörtön

 

Időpont

1848. 03. 09.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

65.

Név/Nevek

Kis János

Vád

Váci püspöki uradalom fellebbezett ügye

Ítélet

Királyi Tábla fellebbviteli döntése: újra tárgyalják

 

Időpont

1848. 03. 09.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

66.

Név/Nevek

Csatara vagy Tuzi István gárdonyi lakos

Vád

Heves megye börtönében meghalt, a rabtartási költségeket vagyonából egyenlítsék ki

Intézkedés

Korodinyi Lajos esküdt intézze

 

Időpont

1848. 03. 09.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

67.

Név/Nevek

Chudik Pál nagylibercsei származású csavargó

Vád

Lopás (szűrkankó, 18 krajcár, derékszíj, nadrág, ¼  kila liszt, ¾ kila zab, egy gomolya)

Ítélet

¼ évi magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 03. 09.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

68.

Név/Nevek

Barát Imre kozárdi származású csavargó

Vád

Lopás (Szántó: egy fejsze, egy selyem nyakkendő, egy nadrágszíj, egy abrosz; Kökényes: egy fejsze)

Ítélet

1 hónap közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt, 25 vessző, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 03. 09.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

69.

Név/Nevek

Falcsik Ferenc, Szőke József, Nemes Aranyi Károly, Srna János

Vád

Rozslopás és orgazdaság (Faltay Antal csűrjéből öntött kulccsal, melyhez cin tányért loptak, 14 kila rozst elloptak, ill. ezt tudva megvették)

Ítélet

Falcsik Ferenc 1 évi magán börtön, Szőke József ¾ évi magán börtön, Nemes Aranyi Károly orgazda ¾ évi magán börtön, Srna János ½ évi magán börtön, mindegyik vasban, közmunka, szokott böjt, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 03. 09.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

70.

Név/Nevek

Koska György, Szlosziár János, Styevove György uhorszkai lakosok

Vád

Két köpü méh ellopása

Ítélet

Egyenként 2 heti közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt, 25 vessző, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 03. 09.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

71.

Név/Nevek

Babulya György ipolybolyki kondás

Vád

Magtár feltörése

Intézkedés

A bűntársakat is ki kell hallgatni, ezt Zmeskál Sándor szolgabíró április elejéig tegye meg

 

Időpont

1848. 03. 09.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

72.

Név/Nevek

Deák György, Bede József tarjáni lakosok

Vád

Gyilkosság

Ítélet

Rendes per indítása, Mátyássy István szolgabíró ehhez vegye fel a tanúvallomásokat

 

Időpont

1848. 03. 09.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

73.

Név/Nevek

Öreg Petor Ádám, ifj. Petor Ádám, Jakab András, Nagy Alajos, Mesko István vanyarci és erdőtarcsai lakosok

Vád

Pincetörés és egyéb lopások (Acsán 3 pincéből, egyenként ½ akó bort, szerszámokat és burgonyát vittek el, Erdőkürtön pedig egy sertést elhajtottak)

Ítélet

Öreg Petor Ádám (korábban háromszor volt büntetve) 1½ évi magán börtön, ifj. Petor Ádám (korábban egyszer volt büntetve) és Jakab András ½ évi közbörtön és 25 vessző, Nagy Alajos és Meskó István 2 hónap magán börtön, mindegyik vasban, közmunka, szokott böjt, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 03. 09.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

74.

Név/Nevek

Sulyok József Zólyom megyei lakos

Vád

Kubuska György látkai lakos agyonverése

Intézkedés

Chikán Gábor esküdt jelenti, hogy a gyanúsított a Zólyom vármegyei börtönben van, ki lehet kérni

 

Időpont

1848. 03. 09.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

75.

Név/Nevek

Farkas József berkenyei, Oláh János nőtincsi lakos

Vád

Lopás (egy tarisznya liszt, egy láda gyertya)

Ítélet

Farkas József 12 vessző, Oláh János 24 vessző, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 03. 09.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

76.

Név/Nevek

Kumstár Ambrus elítélt rab

 

Kacskovics Károly börtön-felügyelő kéri, hogy a szűrszabó posztó széknél alkalmazott igyekvő rabnak a heti 2 böjti napjából egyet engedjenek el, és naponta ½ font húst utaljanak ki a rabdolgoztató intézet pénztárából, a szükséges fizikai erőnlét biztosítása érdekében 

Intézkedés

Az ítéletben kimondott heti 2 böjti nap alól nem menthető fel, de más napokra a ½ font hús kiutalható

 

Időpont

1848. 04. 12.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

77.-84.

Név/Nevek

 

Vád

Több ügyben a tanúvallomások pontosítása, megerősítése

Ítélet

 

 

Időpont

1848. 04. 12.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

85.

Név/Nevek

Sztanyik Dániel füleki, Cselár János csákányházi lakos

Vád

Lopás és orgazdaság (194 váltóforint 30 krajcár ellopása, illetve tudva, hogy lopott pénz, egy részének elfogadása)

Ítélet

Sztanyik Dániel 2 és ¾ évi magán börtön, ¼ évenként 25 vessző, vasban, közmunka, szokott böjt, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése; Cselár János ½ évi magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 04. 12.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

86.

Név/Nevek

Pichler ? csavargó izraelita

Vád

Mohorán izgatással vádolták

Ítélet

Nem igazolódott semmi a vádakból, szabadon engedték, származási helyére utasították

 

Időpont

1848. 04. 12.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

87.

Név/Nevek

Marcsok József agárdi lakos

Vád

Csekély értékű tárgy lopási kísérlete

Ítélet

Addigi fogva tartás, a rabtartási költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 04. 12.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

88.

Név/Nevek

Dallos Péter lőrinci lakos

Vád

Egy kerengős [beteg] juh ellopása

Ítélet

Addigi fogva tartás, a rabtartási költségek megtérítése és 15 „virgács csapások”

 

Időpont

1848. 04. 12.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

89.

Név/Nevek

Dallos Elek lőrinci lakos

Vád

Lopás („7 öltöző fehér ruha”, 2 juhbőr)

Ítélet

Mivel többször volt már fenyítve, ½ évi magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 04. 12.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

90.

Név/Nevek

Madarász András verebélyi lakos

Vád

4 sertés elorzása

Ítélet

¼ évi börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése; ítélet után és szabaduláskor 25-25 „virgács csapások”

 

Időpont

1848. 04. 12.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

91.

Név/Nevek

Perencsák Pál és neje Bábás Borbála losonctugári lakosok

Vád

9 rendbeli lopás

Ítélet

Perencsák Pál ¾ évi magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése; Bábás Borbála addigi fogva tartás, a rabtartási költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 04. 12.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

92.

Név/Nevek

Bölcsvölgyi Gábor vanyarci lakos

Vád

Rabszökés, Mohorán lopás

Ítélet

1½ évi börtön, ¼ évenként 25 vessző, vasban, közmunka, szokott böjt, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 04. 12.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

93.

Név/Nevek

Babulya György, Nagy András, Nagy János ipolybolyki lakosok

Vád

Lopás

Ítélet

Babulya György, mivel többször büntetett, ½  évi börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése; ítélet után és szabaduláskor 25-25 „virgács csapások”; Nagy András és Nagy János addigi fogva tartás, a rabtartási költségek megtérítése és 25 – 25 „virgács csapások”

 

Időpont

1848. 04. 13.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

94.-97.

Név/Nevek

 

Vád

Több ügyben a tanúvallomások pontosítása, megerősítése

Ítélet

 

 

Időpont

1848. 04. 13.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

98.

Név/Nevek

Fagyas Ferenc elítélt

Vád

Szőlősi templom kirablása ügyében Bornemissza csendbiztos vizsgálatot nem terjesztett elő

Intézkedés

Mátyássy István szolgabíró vizsgálja ki ennek okát és tegyen jelentést

 

Időpont

1848. 04. 13.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

99.

Név/Nevek

Snurik Mátyás és Hruska Mihály

Vád

Schnurik Mátyás málnapataki lakos Melik János meggyilkolása: a tilosban talált áldozatot a szükségesnél nagyobb erővel ütötte mellbe a fejsze nyelével (455/1847. sz. ítélet: 1 évi magán börtön, vasban, heti 2 nap böjt, a rabtartási költségek megtérítése, 40 pengő forint vérdíj megfizetése);

Ober vagy Hruszko Mihály varsányi lakos Alitisz Rebeka életveszélyes megsebesítése: rablási szándékból torkon szúrta az áldozatot, aki azonban nem halt meg (453/1847. sz. ítélet: 2 évi magán börtön, vasban, heti 2 nap böjt, a rabtartási költségek megtérítése, 20 pengő forint fájdalomdíj megfizetése)

Ítélet

Királyi Tábla fellebbviteli döntése: Snurik Mátyás bebörtönzése

 

Időpont

1848. 04. 13.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

100.

Név/Nevek

Szalay János, Szalay György

Vád

Gyilkosság: tolvajok megtámadták őket, s miután segítség érkezett, üldözőbe vették a tolvajokat, egyet elfogtak, s agyonverték (418/1847. sz. ítélet: mindkettő ¼ évi magán börtön, vasban, heti 2 nap böjt, a rabtartási költségek megtérítése, együttesen 40 pengő forint vérdíj megfizetése)

Ítélet

Királyi Tábla fellebbviteli döntése: Bebörtönzés elrendelése

 

Időpont

1848. 04. 13.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

101.

Név/Nevek

Czikó Károly

Vád

Büntetőper (?)

Ítélet

Királyi Tábla fellebbviteli döntése: Bebörtönzés elrendelése

 

Időpont

1848. 04. 12.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

102.

Név/Nevek

Holecz István és többek

Vád

„közbátorságot veszélyeztető kicsapongásaik, tolvajlásaik, vérengzéseik, sőtt erőszakos rablásaik” (271/1847. sz. ítélet)

Ítélet

Királyi Tábla fellebbviteli döntése: Iratok pótlásával visszaküldeni

 

Időpont

1848. 04. 13.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

103.

Név/Nevek

Csontos András

Vád

Gyilkosság

Ítélet

Királyi Tábla fellebbviteli döntése: iratok pótlásával visszaküldeni

 

Időpont

1848. 04. 13.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

104.

Név/Nevek

Ternyik Anna

Vád

Királyi Tábla fellebbviteli döntése: 4 évi közbörtön, ½ évenként 25 korbácsütés

Intézkedés

Kérvény az enyhítésre, erről Sooky Andor tiszti főügyész jelentése

 

Időpont

1848. 04. 13.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

105.

Név/Nevek

Furcsik József andrásfalvi, Lőrincz István losonci, Steinberg Gábor losoncapátfalvi lakos

Vád

Lopás, orgazdaság

Ítélet

Furcsik József többször büntetett 2 évi közbörtön, ¼ évenként 25 vessző; Lőrincz István szintén többször büntetett 1 évi közbörtön, ¼ évenként 25 vessző; Steinberger Gábor 3 havi magán börtön, mindannyian vasban, közmunka, szokott böjt, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése; Lőrincz István vallomása szerint Csákányházán Bubla Károly csendbiztos 30 pálcaütéssel büntette, melyet főszolgabíró vizsgáljon ki, mert a csendbiztos ezzel túlment hatáskörén

 

Időpont

1848. 04. 13.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

106.

Név/Nevek

Hrabusai Ferenc, Hrabusai Miklós nagydaróci lakos

Vád

Lopás (burgonya)

Ítélet

Mindkettő 2 havi börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése; főszolgabíró vizsgálja ki, hogy az elöljárók megzsarolták-e őket 25 forint büntetéssel, ha igen, azt térítsék nekik vissza

 

Időpont

1848. 04. 13.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

107.

Név/Nevek

Lukács István csavargó, Kada István herencsényi lakos

Vád

Borjúlopás

Ítélet

Lukács István már többször büntetett, 1 évi közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése, ¼ évenként 25 vessző; Kada István 1 havi magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, a rabtartási költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 04. 13.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

108.

Név/Nevek

Tunacsek József csavargó

Vád

Vászonlopás

Ítélet

2 havi közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése és 30 vessző

 

Időpont

1848. 04. 13.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

109.

Név/Nevek

Bartos János rab, endrefalvi lakos

Kérvény

Telke megmentése érdekében kéri 48 órai elbocsátását

Intézkedés

Saját költségére két hajdú őrizete mellett engedélyezik

 

Időpont

1848. 04. 13.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

110.

Név/Nevek

Bacsó János és társai

Kérvény

A rabdolgoztató intézetben csapó és szövő raboknak jobb élelmezést kérnek

Intézkedés

A 2 napi böjt megtartása mellett a többi napokra fejenként ½ font hús kiadása megengedett

 

Időpont

1848. 04. 13.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

111.-115.

Név/Nevek

 

Vád

 

Intézkedés

Elrendelt nyomozásokról jelentések

 

Időpont

1848. 05. 09.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

116.-122.

Név/Nevek

 

Vád

Több ügyben a tanúvallomások pontosítása, megerősítése

Ítélet

 

 

Időpont

1848. 05. 09.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

123.

Név/Nevek

Csikán István, Szenográdi József, Csikán János, Pénzes József, Urbancsik Mihály, Járja Imre

Vád

Homolya István és Homolya Pál „tetemes megverésével”, tolvajlás (liszt, 5 tyúk, 3 zsák burgonya), orgazdaság

Ítélet

Csikán István, Szenográdi József, Csikán János ítélete függőben van addig, amíg Homolya István gyógyulása bizonytalan,  Urbancsik Mihály ¼ évi magán börtön, Pénzes József ½ évi magán börtön, Járja Imre több büntetés után ¾ év magán börtön, mindnyájan vasban, közmunka, szokott böjt, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 05. 09.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

124.

Név/Nevek

Bellág János rab

Kérvény

Másodalispán indítványozza, hogy a megyei nyomda mellett végzett nehéz munkája miatt a csapószékben dolgozó rabokkal megegyező kedvezményt kapjon

Intézkedés

Elfogadják

 

Időpont

1848. 05. 09.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

125.

Név/Nevek

Öreg Kekkő András, Kerek János, Ambrus József, Nagy Imre, Dacsa Pál, Kekkő Imre, ifj, Kekkő András lőrinci lakosok

Vád

Verekedés és törvényes hatóságnak ellenszegülés: Id. Kekkő András „kerületi tisztviselő parantsját makatson megveti, hozzá felsőbbségi tekintélyt lerontó kifejezéseket intézett, s így a rend és csend felzavarására jelen aggasztó körülmények között mintegy ingert és példát szolgáltatott…”

Ítélet

Öreg Kekkő András ¾ év magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, és a rabtartási költségek megtérítése; Kerek János, Ambrus József, Bacsa Pál, Kekkő Imre 25-25 vessző, ifj. Kekkő András 30 vessző;  Nagy Imre ellen újabb tanúkihallgatás

 

Időpont

1848. 05. 09.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

126.

Név/Nevek

Supka András diósjenői lakos

Vád

Verekedés

Intézkedés

Huszár István esküdt nyomozzon az ügyben

 

Időpont

1848. 05. 09.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

127.

Név/Nevek

Baksa Ferenc

Vád

Ajtótörés és puskalövés: Mocsáry Dániel házának ajtaját betörte és onnan egy puskát elvitt, de később visszaadta

Ítélet

1 hónapi magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 05. 09.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

128.

Név/Nevek

Bogenglück Ignác kisterenyei lakos

Vád

Kaszás József kisterenyei kondástól megvett két sertés miatt orgazdaság, de a kondában hagyta a malacszaporodással együtt

Ítélet

Nem bizonyosodott be semmi vád, szabadon bocsátották

 

Időpont

1848. 05. 09.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

129.

Név/Nevek

Szappan András, Bognár István, Szappan József szőlősi lakosok

Vád

Jankovich Antalnál szérűlopás vádja miatt lefoglalt részeik kiadását kérik

Intézkedés

Básthy Miklós főszolgabíró nyomozzon, s ha nem bizonyosodik a vád, adja ki a részeket

 

Időpont

1848. 05. 09.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

130.

Név/Nevek

Kaszás József kisterenyei kondás

Kérvény

Mátyássy István szolgabíró utasítást kér a kondás által eladott, uraság tulajdonát képező sertésekért járó kártérítés módjára, mert a kondásnak nincs vagyona

Intézkedés

Ha levágták már a sertéseket, akkor pénzbeli, ha nem természetbeli kártérítés

 

Időpont

1848. 05. 10.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

131.-140.

Név/Nevek

 

Vád

Tanúvallomások megerősítése, kiegészítése

Ítélet

 

 

Időpont

1848. 05. 10.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

141.

Név/Nevek

Dudás József garábi lakos

Vád

Sertéslopás: alsótoldi nyájból hat sertés kiragadása, és a pásztói vásárban elcserélése

Ítélet

½ év magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése; Pécsi József szökött bűntárs kerestetése

 

Időpont

1848. 05. 10.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

142.

Név/Nevek

Zsigmond János eperjesi származású

Vád

Csavargás

Ítélet

Útlevéllel ellátni és lakhelyére utasítani

 

Időpont

1848. 05. 10.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

143.

Név/Nevek

Tamesz András Gömör megyei jolsvai származású

Vád

Csavargás

Ítélet

Útlevéllel ellátni és lakhelyére utasítani

 

Időpont

1848. 05. 10.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

144.

Név/Nevek

Oravecz József varsányi lakos

Vád

Verekedés, csendháborítás: Petrovics József éjjeli csendőrnek ellenállt, megütötte, mikor csendháborításért a bíró házához akarta kísérni, és késsel is fenyegette, Percze Andrást pedig villa nyelével vállon verte

Ítélet

Addigi fogva tartás, 12 vessző, a rabtartási költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 05. 10.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

145.

Név/Nevek

Csorba Ferenc szőlősi lakos

Vád

10 sertés- és 2 juhlopás Nagybárkányban

Ítélet

Mivel már volt sertéslopás ügye, 1 év magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 05. 10.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

146.

Név/Nevek

Cselovszki Éva sziráki lakos

Vád

Gyermekvesztés

Intézkedés

A vádat az ügyész fogalmazza meg, Horváth István szolgabíró pedig nyomozzon ez ügyben

 

Időpont

1848. 05. 10.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

147.

Név/Nevek

Talpas Mihály, Kosdi Benke és Valóczi Jakab ecsegi lakosok

Vád

Pincetörés

Ítélet

Talpas Mihály büntetve volt már sertéslopásért és pincetörésért, ezért 1 év magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése; Kosdi Benke szintén visszaesőként ½ év magán börtön,  vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése; Valóczi Jakab 30 vessző

 

Időpont

1848. 05. 10.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

148.

Név/Nevek

Tóth Deme szakáli lakos

Vád

4 sertés ellopása Pilinyben

Ítélet

Mint visszaeső 2 év magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 05. 10.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

149.

Név/Nevek

Boldizsár Mihály, Viski János, Árva János és Bikkes András

Vád

2 ízben lókötés és többrendbeli nagyobb mennyiségű szalonnalopás

Ítélet

Boldizsár Mihály visszaesőként 2¾ év magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése; Viski János szintén visszaesőként 1 év magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése; Árva János és Bikkes András ½ év magán börtön,  vasban, közmunka, szokott böjt, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 05. 10.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

150.

Név/Nevek

Molnár Pál diósjenői lakos

Vád

A helység esküdtjének megütése

Ítélet

2 heti magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése;

 

Időpont

1848. 05. 11.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

151.-161.

Név/Nevek

 

Vád

Több ügyben a tanúvallomások pontosítása, megerősítése

Ítélet

 

 

Időpont

1848. 05. 11.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

162.

Név/Nevek

Bódi Illés ilinyi lakos

Vád

Szakács Mihály kamrájának feltörése, onnan ázalék és zsák lopása

Ítélet

½ év magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 05. 11.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

163.

Név/Nevek

Polyák Miklós és Tóth József

Vád

Skultéty András megverése és agyonütése

Intézkedés

A tanúk erősítsék meg vallomásaikat az Alsótoldra kirendelt táblabírák, Nagy Andor tiszti ügyész, Horváth István főszolgabíró és Korodinyi Lajos esküdt előtt

 

Időpont

1848. 05. 11.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

164.

Név/Nevek

Sorcsik Antal

Vád

Horváth István megverése

Intézkedés

Tagadás miatt a tanúkat kell Básthy Miklós főszolgabírónak kihallgatni

 

Időpont

1848. 05. 11.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

165.

Név/Nevek

Kanyó János trázsi lakos

Vád

Bacsa Jánost két ízben megtámadta és megverte

Ítélet

1 hónap magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 05. 11.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

166.

Név/Nevek

Csontos János

Vád

Agyonlövés

Ítélet

A Királyi Táblára fel kell terjeszteni a hitelesített vallomást

 

Időpont

1848. 05. 11.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

167.

Név/Nevek

Mihály Ferenc szügyi újmagyar

Vád

Kamratörés: Rakovszky Antal berceli házának feltörése és 2 vasfazék ellopása

Ítélet

Az addig elszenvedett ½ évi börtön és 30 vessző; a tettestársak, Lakatos György szentjakabi újmagyar és Oláh József béri újmagyar kerestetése Horváth Albert csendbiztossal, Bukaj János pásztói újmagyar kiadatása érdekében Heves megyét megkeresni

 

Időpont

1848. 05. 11.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

168.

Név/Nevek

Vanya Máté és Justin János marcali lakosok

Vád

Apaverés és báránylopás

Ítélet

Vanya Máté, bár nem bizonyosodott be az apaverés, de lopásért 2 év magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése; Justin János 25 vessző és a kár megtérítése

 

Időpont

1848. 05. 11.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

169.

Név/Nevek

Pászti Imre ecsegi lakos

Vád

Kósdi Péter megverése és agyonütése

Ítélet

Az orvosi bizonyítvány nem mondja ki, hogy sértett az ütéstől halt volna meg, ezért szabadon bocsájtják

 

Időpont

1848. 05. 11.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

170.

Név/Nevek

Hrabussai Péter nagydaróci lakos

Vád

Nagydaróci Molnár Gönczi János 3 kg burgonyájának ellopása

Ítélet

2 heti magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 05. 11.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

171.

Név/Nevek

Dubniczky Ferenc csavargó

Vád

Köpönyeglopás

Ítélet

1 hónapi magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése; a köpönyeg megvétele miatt a lapujtői izraelita ellen induljon vizsgálat orgazdaság vádjában

 

Időpont

1848. 05. 11.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

172.

Név/Nevek

Janyik György szklabonyai lakos

Vád

Leszenyei izraelita haszonbérlőtől egy bárányt, egy darab sót és hat tyúkot, Czeleng András leszenyei jobbágytól szűrt, egy pár csizmát, négy kolbászt, a volt leszenyei mészárostól bort és pálinkát lopott

Ítélet

1 év közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése; 50 vessző két részletben

 

Időpont

1848. 05. 11.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

173.

Név/Nevek

Csikány Imre csitári lakos

Vád

Mrázik János pöstényi lakos panasza, hogy nevezett megverte

Intézkedés

Korodinyi Lajos esküdt vizsgálja ki

 

Időpont

1848. 05. 11.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

174.

Név/Nevek

Bojtos András kékkői származásü herencsényi bojtár

Vád

20 darab juh ellopása

Ítélet

„a’ tetemesebb értékű és számú birkáknak eltulajdonítása, részint az annyira elharapódzott, és csak keményebb fenyíték által mérsékelhető juhlopások miatt” 2 év magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 05. 11.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

175.

Név/Nevek

Csiecsok György és Cseptsok János

Vád

Ökörtolvajlás

Intézkedés

A tagadás miatt Haluska György uhorszkai és Klamarik György divényi lakos berendelése tanúkihallgatásra

 

Időpont

1848. 05. 11.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

176.

Név/Nevek

 

Vád

Mátyássy István jelentése a szőllősi templom kirablása ügyében Kisterenyén lefolytatott nyomozásról

Intézkedés

Minden tanút ki kell hallgatnia, ha nem az ő kerületében lakik, akkor is

 

Időpont

1848. 05. 12.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

177.-178.

Név/Nevek

 

Vád

Több ügyben a tanúvallomások pontosítása, megerősítése

Ítélet

 

 

Időpont

1848. 05. 12.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

179.

Név/Nevek

Benis József varbói szolgalegény

Vád

Többrenbeli lopás és rendzavarás

Ítélet

Betegsége miatt nem lehet elítélni, de tettestársát Máth Antal orgazdát Vitális István esküdt idézze be

 

Időpont

1848. 05. 12.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

180.

Név/Nevek

Imrovics György

Vád

Többrendbeli lopás: Lollkonidesz durandai kocsmáros kamrájának feltörése, ahonnan élelmi cikket és nagy mennyiségű ruhát vitt el, losonctugári szappanos pincéjének feltörése, ahonnan két zsák gyertyát vitt el, Ungvári losonci lakos kamrájának feltörése és élelmiszerek ellopása, a ráthi kerülő tehenének ellopása; és gyilkosság: Hovenyik János csősz, aki meg akarta akadályozni az uborkalopásban, megverése, aki 3 nap múlva meghalt

Ítélet

„az élők sorából hóhérpallosa alatt kivégeztetni rendeltetett”, a Királyi Táblára fellebbezés útján felterjesztetik, de a vádlottat addig is börtönben kell tartani

 

Időpont

1848. 05. 12.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

181.

Név/Nevek

Moravcsik József

Vád

Gyilkosság

Ítélet

A Királyi Táblára felterjesztendő

 

Időpont

1848. 05. 12.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

182.

Név/Nevek

Balya Klára

Vád

Gyújtogatás (457/1847. szám alatt 1½ év magán börtön, vasban, heti 2 napi böjt, rabtartási költségek megtérítése)

Ítélet

Királyi Tábla fellebbviteli döntése: a 1½ évi magán börtönt ugyanennyi közbörtönre változtatta

 

Időpont

1848. 05. 12.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

183.

Név/Nevek

Deák György első rendű, Bede József másodrendű

Vád

Kis Andrásra mért ütéssel gyilkosság, aki Bede Józsefet fojtogatta, mert az őt pofon ütötte

Ítélet

Deák György 3 év magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése; Bede József ¾ év magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése; fellebbezés a Királyi Törvényszékhez

 

Időpont

1848. 05. 12.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

184.

Név/Nevek

Jámbor János

Vád

Gyilkosság

Intézkedés

Holléte nem tudott, ezért nyomozást rendeltek el

 

Időpont

1848. 05. 12.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

185.

Név/Nevek

Eibner Anna

Vád

Gyermekgyilkosság

Ítélet

Nem bizonyosodott be, ezért felmentették, de fellebbezéssel a Királyi Táblára fel kell terjeszteni

 

Időpont

1848. 05. 12.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

186.

Név/Nevek

Bohács János

Vád

Abaúj megye sürgető levele az átküldött tanúvallomások felvételére és hitelesítésére

Intézkedés

Az átküldött iratok „eltévedvén” nem érkeztek meg, ezért újra kérik átküldésüket és Jankovich László főszolgabírót bízzák meg a hitelesítéssel

 

Időpont

1848. 05. 12.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

187.

Név/Nevek

Jankesz Ádám, Zipszer Henrik

Vád

Somoskőy János szolgabíró által lopással vádolva

Ítélet

Nem bizonyosodott be a vád, ezért szabadon bocsátották őket

 

Időpont

1848. 05. 12.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

188.-189.

Név/Nevek

Polyák Miklós, Tóth József

Vád

Skultéti András megverése és meggyilkolása

Intézkedés

Tanúkihallgatások pontosítása, illetve Barát András tanú, ki „az önkéntes seregbe időközben beálván meg nem jelent” felkutatása

 

Időpont

1848. 06. 18. Romhányban tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

190.

Név/Nevek

Terman Pál romhányi lakos

Vád

„az őrsereg egybeírásáról a’ szolgabírótól követelt írás szorgalmazására Kovács Ferencz romhányi lakos által izgattatott volna”

Ítélet

Kovács Ferenc nyilatkozata: a bíró mondta neki, hogy erre őt figyelmeztesse

 

Időpont

1848. 06. 18. Romhányban tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

191.

Név/Nevek

Terman Pál

Vád

Bormérés iránti sikertelen intézkedés

Ítélet

 

 

Időpont

1848. 06. 18. Romhányban tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

192.

Név/Nevek

Terman István, Hegedűs Mihály

Vád

Az őrsereg összeírásánál a szolgabírótól írás követelése

Ítélet

Tagadják, hogy a bírónak mondták volna

 

Időpont

1848. 06. 18. Romhányban tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

193.

Név/Nevek

Hegedűs Pál, Terman Pál, Kanicska János, Teknős Elek

Vád

Törvényhatósági tisztviselő iránt engedetlenség; bormérés megszabott időn túli gyakorlása; községi jegyző ellen bosszú

Ítélet

Hegedűs Pál 1 havi magán börtön, a törvényszéki és a rabtartási költségek megtérítése; Terman Pál 3 heti magán börtön, a törvényszéki és a rabtartási költségek megtérítése; Kanicska János 2 heti magán börtön, a törvényszéki és a rabtartási költségek megtérítése; Teknős Elek 1 heti magán börtön, a törvényszéki és a rabtartási költségek megtérítése;

 

Időpont

1848. 06. 18. Romhányban tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

194.

Név/Nevek

Bander György, Kovács Mihály, Kosztolnyik József alsópetényi lakosok

Vád

Az őrsereg összeírása és a választások elleni izgatás Alsópetényben, Agárdon, Nézsán és Keszegen

Ítélet

Mindhárom 1 havi magán börtön, a törvényszéki és a rabtartási költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 06. 18. Romhányban tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

195.

Név/Nevek

Horváth Albert csendbiztos jelentése

Vád

Tolvajok elfogásánál Pásztó város hadnagyai akadályozták, egy lókötő pedig Pásztón tartózkodik

Intézkedés

Az ügyészi hivatal vizsgálja meg, a csendbiztos pedig a szomszédos vármegye tisztviselőinek közreműködését vegye igénybe

 

Időpont

1848. 07. 21.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

196.

Név/Nevek

Varga Pál

Vád

Testvérgyilkosság

Ítélet

Bérczy Lajos kékkői uradalmi ügyész felterjeszti a Királyi Táblához továbbításra

 

Időpont

1848. 07. 21.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

197.

Név/Nevek

Kukucska Anna

Vád

Gyermekgyilkosság

Ítélet

Bérczy Lajos kékkői uradalmi ügyész felterjeszti a Királyi Táblához továbbításra

 

Időpont

1848. 07. 21.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

198.

Név/Nevek

Tőzsér Borbála

Vád

Gyermekgyilkosság

Intézkedés

Tanúvallomások megerősítése

 

Időpont

1848. 07. 21.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

199.

Név/Nevek

Strasser Móric izraelita

Vád

2 rendbeli lólopás

Ítélet

„mesterkélt tolvajlási szándékának gonosz jelei” miatt 1 év magán börtön, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése;

 

Időpont

1848. 07. 21.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

200.

Név/Nevek

Plugh György

Vád

Pénztolvajlás

Ítélet

¼ év fogság, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 07. 21.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

201.

Név/Nevek

Szabó József, Bacsa Gergely gutai lakosok

Vád

Gutai ménesből 3 ló ellopása, megtévesztéssel kocsinak és lószerszámoknak kicsalása; lovak eladásával orgazdaság, az érsekújvári börtönből gyilkossággal vádolván, a Királyi Tábla felülvizsgálata előtt, rabságból szökés

Ítélet

Szabó József 2 év magán börtön, közmunka, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése;

Bacsa Gergely a Királyi Tábla ítéletének letöltése után ¼ év fogság, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése;

Bagita Imre bűntársuk ellen nyomozás elrendelése

 

Időpont

1848. 07. 31.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

202.

Név/Nevek

Fodor András karancsberényi bíró

Vád

Vallomás megerősítés

Ítélet

 

 

Időpont

1848. 07. 31.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

203.

Név/Nevek

Szekeres Mihály bágyoni bíró

Vád

Vallomás megerősítés

Ítélet

 

 

Időpont

1848. 07. 31.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

204.-210.

Név/Nevek

 

Vád

Több ügyben a tanúvallomások pontosítása, megerősítése

Ítélet

 

 

Időpont

1848. 07. 31.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

211.

Név/Nevek

Palcsó András jelsőczi rab

Vád

Feljebbvitel során enyhítés kérése

Ítélet

A király két hónapot elengedett a raboskodásból

 

Időpont

1848. 07. 31.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

212.

Név/Nevek

Ispán István, Ispán András

Vád

Gyilkosság

Ítélet

Királyi Tábla fellebbviteli döntése: helybenhagyják a megyei törvényszék ítéletét

 

Időpont

1848. 07. 31.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

213.

Név/Nevek

Fodor András karancsberényi bíró

Vád

Törvényes intézkedés iránti engedetlenség: testvéreit nem engedte összeírni a nemzeti őrseregbe

Ítélet

1 hónap közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése;

 

Időpont

1848. 07. 31.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

214.

Név/Nevek

Hugyecz György, Bruszniczki Pál, Ruszák Pál vanyarci elöljárók

Vád

Néplázítás, Dessewffy Ottó kaszálójának levágatása

Intézkedés

Plachy Ferenc szolgabíró nyomozzon tanúk után, Somoskőy János szolgabíró pedig a börtönben lévőktől vegye ki a vallomást

 

Időpont

1848. 07. 31.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

215.

Név/Nevek

Szekeres Mihály bágyoni bíró

Vád

Törvényes intézkedés iránti engedetlenség: nem bizonyosodott be, hogy a nemzetőrség összeírása ellen lázított, de a jegyzőt megfenyegette

Ítélet

1 hónap közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 07. 31.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

216.

Név/Nevek

Rakitovszky János sziráki lakos

Vád

Végrehajtó tisztviselő iránti engedetlenség: tiszti fuvarnak nem tett eleget a bíró felszólítása ellenére

Ítélet

A törvényszék rosszallását fejezte ki, de szabadon bocsátották

 

Időpont

1848. 07. 31.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

217.

Név/Nevek

Pecsi József Csontfalu pusztai származású pásztói kanász

Vád

6 sertés ellopása

Ítélet

½ évi magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 07. 31.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

218.

Név/Nevek

Jarabicza János szügyi lakos

Vád

Néplázítás

Intézkedés

Paczolay Jakab esküdt nyomozzon tanúk után és hallgassa ki őket

 

Időpont

1848. 07. 31.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

219.

Név/Nevek

Benicz István varbói lakos

Vád

1 kila rozs és 4 zsák ellopása

Ítélet

1 hónapi magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 07. 31.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

220.

Név/Nevek

Gerzen Jing galíciai gr. Hahenek ezredéből szökött katona

Vád

Többrendbeli lopás

Intézkedés

Elítéltetésre átadták a hadfogó biztosnak; Básthy Miklós főszolgabírónak meghagyták, hogy Kohn Jakab szécsényi izraelita tettestársát a következő fenyítő törvényszék elé hozza

 

Időpont

1848. 07. 31.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

221.

Név/Nevek

Balecz János tiszovnyiki lakos

Vád

Kemin Pál lesti lakos, Laluska Márton lesti juhász egy-egy juhának ellopása és Hegyi Pál libercsei lakos, rab által lopott tárgyak elrejtésével orgazdaság

Ítélet

2 hónapi közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt, okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 07. 31.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

222.

Név/Nevek

Koncz János, Dora István kállói lakosok

Vád

Komár József daróczi segédcsősz megverése

Intézkedés

Horváth István főszolgabíró kutassa fel a tanúkat

 

Időpont

1848. 07. 31.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

223.

Név/Nevek

Krivánszki Verona, Brányik István pusztaberki lakosok

Vád

Többrendbeli lopás

Ítélet

Brányik István tudott a lopásokról, ezért 1 hónapi közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt, okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése; bűnszövetségben lévő Vincze Verona és Branyik János pusztaberki, Róka György és neje herencsényi lakosok Horváth Albert csendbiztos által a következő törvényszék elé állítassanak

 

Időpont

1848. 08. 07.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

224.

Név/Nevek

Hugyecz György, Bruszniczki Pál, Ruszák Pál vanyarci elöljárók

Vád

Néplázítás, Dessewffy Ottó kaszálójának levágatása

Ítélet

Nem bizonyosodott be, mert 72 résztvevő volt; a vádlottak az addigi fogva tartással letudták a büntetést, a kártérítés pedig egyetemleges

 

Időpont

1848. 08. 22.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

226.

Név/Nevek

Kuricz Pál

Vád

Tanúvallomások pontosítása, megerősítése

Ítélet

 

 

Időpont

1848. 08. 22.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

227.

Név/Nevek

Ternyik Anna

Vád

Feljebbvitel során enyhítés, és a testi fenyítés elengedésének kérése

Ítélet

A 4 évi börtönt nem enyhítették, a ¼ évenkénti 24 korbácsot kiválhatja még 2,5 havi közbörtönnel

 

Időpont

1848. 08. 22.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

228.

Név/Nevek

Lénhard Mihály és Bacsa Gergely dejtári lakosok

Vád

Hamar Pál uradalmi főügyész a Királyi Tábla által elbírált úriszéki ítéletet továbbította

Ítélet

Lénhard Mihály 3 év börtön, ½ évenként 25 botütéssel, Bacsa Gergely 2 év börtön, ½ évenként 25 botütéssel, a gyilkosság miatt 40 pengő forint vérdíj megfizetése

 

Időpont

1848. 08. 22.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

229.

Név/Nevek

Fazekas István, Bocsó István romhányi lakosok

Vád

Gyilkosság: bár Varga Mátyás támadta meg őket ok nélkül, de az önvédelem mértékét túllépték és ez okozta a halált (417/1847. sz. ítélet: Fazekas István ¾ évi magán börtön, vasban, heti 2 nap böjt és a rabtartási költségek megtérítése; Bozó István 1 hónapi magán börtön, vasban, heti 2 nap böjt és a rabtartási költségek megtérítése)

Ítélet

Királyi Tábla feljebbviteli ítélete helyben hagyja, de Fazekas István 40 pengő forint vérdíjat köteles fizetni

 

Időpont

1848. 08. 22.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

229.

Név/Nevek

Nemes Sárközy Dienes

Vád

Orgazdaság (tolvajlásban ő maga nem vett részt, hanem tanácsokat adott és elősegítette) (365/1847. sz. ítélet: 1 év magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése)

Ítélet

a Királyi Tábla feljebbviteli ítélete: 1 évi magán börtön alól felmentették

 

Időpont

1848. 08. 22.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

229.

Név/Nevek

Albert György

Vád

Gyilkosság (a gácsi erdőkben gubacslopókat tetten érte, azok megtámadták és önvédelemből használta a puskát) (454/1847. sz. felmentették)

Ítélet

Királyi Tábla feljebbviteli ítélete a felmentő ítéletet helyben hagyta

 

Időpont

1848. 08. 22.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

230.

Név/Nevek

Gálik Imre kékkői lelkész

Vád

 

Ítélet

Királyi Tábla feljebbviteli ítélete: teljes felmentés

 

Időpont

1848. 08. 22.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

231.

Név/Nevek

Gyebnár András halászi lakos

Vád

Ribjánszky József váci uradalmi ügyész által indított fenyítő perben

Ítélet

Királyi Tábla feljebbviteli ítélete: 40 pengő forint vérdíj és 2 forint látleleti díj fizetése alól felmentették

 

Időpont

1848. 08. 22.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

232.

Név/Nevek

Deák György tarjáni juhász, Bede József 

Vád

 

Ítélet

Királyi Tábla feljebbviteli ítélete: Deák György 2 évi közbörtön, vasban, szokott böjt, Kiss András 40 pengő forint vérdíja és a rabtartási költségek megtérítése; Bede József addigi fogsága betudása mellett szabadon bocsáttatik

 

Időpont

1848. 08. 22.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

232.

Név/Nevek

Moravcsik József losonci szolga

Vád

 

Ítélet

Királyi Tábla feljebbviteli ítélete: ½ évi közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 08. 22.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

232.

Név/Nevek

Imrovics György losonci lakos

Vád

Gyilkosság

Ítélet

Királyi Tábla feljebbviteli ítélete: A halálos ítélet megváltoztatása 5 évi közbörtön, vasban, szokott böjt, Havenyik János 40 pengő forint vérdíja és a rabtartási költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 08. 22.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

233.

Név/Nevek

Eibner Anna

Vád

Gyermekgyilkosság

Ítélet

Királyi Tábla feljebbviteli ítélete: Helyben hagyta a megyei törvényszék felmentő ítéletét

 

Időpont

1848. 08. 22.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

233.

Név/Nevek

Csontos András kelecsényi csősz

Vád

 

Ítélet

Királyi Tábla feljebbviteli ítélete: 2 heti magán börtön és 40 pengő forint vérdíj megfizetése

 

Időpont

1848. 08. 22.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

234.

Név/Nevek

Garai Anna

Vád

Gyermekgyilkosságért a divényi uradalmi ügyész által indított per

Ítélet

Királyi Tábla feljebbviteli ítélete: 1 évi közbörtön a korbácsütések mellőzésével

 

Időpont

1848. 08. 22.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

235.

Név/Nevek

Bellág János

Vád

Feljebbvitel során 3 évi börtön enyhítés kérése

Ítélet

Elutasították

 

Időpont

1848. 08. 22.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

236.

Név/Nevek

Telek András pálfalvi származású, Kollár József, Urbán Vince karancssági lakos, Palicza János, Márton György

Vád

Rablás és közcsend zavarása

Ítélet

Királyi Tábla feljebbviteli ítélete: Telek András 1 évi közbörtön, Kollár József 2 évi közbörtön, Urbán Vince ½ évi közbörtön; Palicza János és Márton György szabadon bocsáttatik

 

Időpont

1848. 08. 22.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

237.

Név/Nevek

Mihaleczky János

Vád

Hivatallal visszaélés

Ítélet

Királyi Tábla feljebbviteli ítélete: További nyomozás és újabb ítélet végett visszaküldik

 

Időpont

1848. 08. 22.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

238.

Név/Nevek

Szűcs András héhalmi lakos

Vád

Bujáki uradalmi ügyész által gyilkossággal vádolva

Ítélet

Királyi Tábla feljebbviteli ítélete: ¾ évi közbörtönt 1 havira változtatja, vasban, szokott böjt, 40 pengő forint vérdíj és 4 forint orvoslási díj, illetve a rabtartási költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 08. 22.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

239.

Név/Nevek

Fábri Amália, Aranyi Károly rab neje

Vád

Férje orgazdaság miatti elítélésekor a kártérítés fedezésére lefoglalt vagyonának feloldását kéri

Intézkedés

Horváth Albert csendbiztos tegyen jelentést

 

Időpont

1848. 08. 22.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

240.

Név/Nevek

Urbán Ferenc

Vád

Verekedés

Intézkedés

Várady István szolgabíró jelenti, hogy a tanúkat nem tudja időre berendelni, mert fuvarban vannak

 

Időpont

1848. 08. 22.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

241.

Név/Nevek

Hoch Ferenc, Valcz Mihály kismarosi lakosok

Vád

Törvényes elöljáróság iránti engedetlenség, vasúti munkálatok akadályozása

Ítélet

Hoch Ferenc 2 heti magán börtön vas nélkül, Valcz Mihály 1 heti magán börtön vas nélkül, mindkettő szokott böjt és rabtartási költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 08. 22.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

242.

Név/Nevek

Kuricz N. dubravai (Zólyom megye) lakos

Vád

Grexa Pál málnapataki lakos agyonütése

Intézkedés

Mivel megkeresték Zólyom megyét, de a gyanúsított kiadása nem halad, a hitelesített tanúvallomásokkal együtt az ügy iratait átküldik Zólyom megyének

 

Időpont

1848. 08. 23.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

243.-252.

Név/Nevek

 

Vád

Tanúvallomások pontosítása, megerősítése

Ítélet

 

 

Időpont

1848. 08. 23.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

253.

Név/Nevek

Svirga Erzsébet

Vád

Sóoky Andor tiszti főügyész jelenti, hogy az úriszékről felterjesztett per elbírálása még nem történt meg

Intézkedés

Keressék meg a Királyi Táblát, hogy a régebbi pereket vizsgálja felül

 

Időpont

1848. 08. 23.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

254.

Név/Nevek

Nemes Czikó Károly

Vád

 

Ítélet

Királyi Tábla feljebbviteli ítélete: 1 havi magán börtön helyett közbörtön

 

Időpont

1848. 08. 23.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

255.

Név/Nevek

Glück Ilona Balassagyarmaton szolgáló leány

Vád

Gyermekgyilkosság

Intézkedés

Prónay József főszolgabíró vegye fel a tanúvallomásokat, keressék meg Hont megyét, hogy az ipolysági Glück Ferencet hallgassák ki ez ügyben

 

Időpont

1848. 08. 23.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

256.

Név/Nevek

Mega Pál lesti lakos

Vád

„Lyalyuska Pál megvérengzésével vádoltatván”, karjának „tetemesebb megszúrása”

Ítélet

1 hónapi közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt, 4 pengő forint fájdalomdíj, orvoslási költségek és a rabtartási költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 08. 23.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

257.

Név/Nevek

Gyuris András, Jakubecz Pál felsősztregovai lakosok

Vád

Gyuris András Frecska János, Kalmár Gábor, Huszár János felsősztregovai lakosoktól 3 szántóvas, egy tengelyszeg, Fábri Páltól 2 anyajuh és egy bárány, Jakubecz Pál Latzkó Istvántól 2 birka, Fábri Páltól 3 juh ellopása

Ítélet

Mindketten ¼ évi magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 08. 23.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

258.

Név/Nevek

Szeverényi András pataki lakos

Vád

Gyilkosság

Intézkedés

Somoskőy János szolgabíró a tanúkihallgatásokat terjessze az ügyészi hivatalhoz

 

Időpont

1848. 08. 23.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

259.

Név/Nevek

Hajdú János kisoroszi lakos

Vád

[Duna]Bogdányi határból két ló ellopása

Ítélet

½ évi börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 08. 23.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

260.

Név/Nevek

Enop Sebestyén verőcei születésű

Vád

Kamratörés a nógrádi urasági hajdúnál, és több lopás (egy pár új csizma, 4 zsák, két sertésből való hús és szalonna, két kenyér, fél fejsze, 11 db férfi öltöző, 9 db asszonyi ing, 4 db gyerek öltöző, 2 db kising, 6 icce lúdzsír, egy istráng)

Ítélet

1 évi magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 08. 23.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

261.

Név/Nevek

Gyüre István varbói lakos

Vád

Apaverés és egyéb kihágások

Intézkedés

Az ügyészi hivatal kérdései alapján a Szécsényi járás főszolgabírája hallgassa ki a tanúkat

 

Időpont

1848. 08. 23.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

262.

Név/Nevek

Racskó Mihály marcali lakos

Vád

Borháztörés és egyéb lopások

Ítélet

¼ évi magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 08. 23.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

263.

Név/Nevek

Nagy Miklós gergei tiszttartó

Vád

Litkei nép lázítása

Intézkedés

Zmeskál Sándor szolgabíró hallgassa ki a tanúkat

 

Időpont

1848. 08. 23.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

264.

Név/Nevek

Jarabicza János szügyi lakos

Vád

Lázítás

Ítélet

? (hiányos a lap) börtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 08. 23.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

265.

Név/Nevek

Csikán István, Szenográdi József, Csikán János csitári lakosok

Vád

Homolya István és Homolya Pál söji és gárdonyi juhász életveszélyes megvérengzése, több verekedésbe részvétel, több rendbeli padlástörés

Ítélet

Mindhárman 1 évi magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése (Homolya Istvánnak 30 pengő forint fájdalomdíj és orvosi költségek megtérítése, Homolya Pálnak 10 pengő forint fájdalomdíj és az orvosi költségek megtérítése)

 

Időpont

1848. 08. 23.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

266.

Név/Nevek

Máth Antal hugyagi lakos

Vád

Orgazdaság

Ítélet

A vád alól felmentették, mert az eset idején bizonyítottan beteg volt

 

Időpont

1848. 08. 23.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

267.

Név/Nevek

Banács Ferenc „gácsországi származású kóborló tanuló”

Vád

„Iszaszegi mozgalmabani részvéttel”

Ítélet

Semmi nem bizonyosodott be, szabadon bocsátották

 

Időpont

1848. 08. 23.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

268.

Név/Nevek

Járja István, Márton Károly, Buriss László, Molnár Károly, Molnár Pál

Vád

Pincetörés és több lopás

Ítélet

Járja Ferenc főcinkos bebörtönzés mellett tanú kihallgatása

 

Időpont

1848. 08. 23.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

269.

Név/Nevek

Fagyos (Faggyos) Ferenc

Vád

A szőlősi templom kirablása miatt elítélt, de ártatlansága kiderülvén, a végső eljárásig letartóztatott rab a börtönben alvás alól felmenteni kéri magát

Ítélet

Duhony Imre kiadó jótállása mellett engedélyezik

 

Időpont

1848. 08. 24.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

270.-276.

Név/Nevek

 

Vád

Tanúvallomások pontosítása, megerősítése

Ítélet

 

 

Időpont

1848. 08. 24.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

277.

Név/Nevek

Turcsányi András, Patasevich János felsőtábi juhász, Berecz Pál, Drotár János, Tóth János, Csabák vagy Takács Ferenc, Furák Márton

Vád

Rablás, tolvajlás (bágyoni izraelita kirablása, felsőtábi zsidó pincéjének feltörése, Gyurkovics balassagyarmati mészárostól 20 ürü elorzása, Halásziban tehén ellopása, Hont megyei Kispeszeken pincetörés, 4 juh és 2 kecske ellopása, Nőtincsről 6 db sertés elhajtása, Keszegen Peszky István megverése és Huszár úr kamrájának feltörése, ahonnan két szekerce és egy balta ellopása, Rózsavölgyi ház felgyújtása, a csősz puskájának elorzása)

Ítélet

Turcsányi András, Patasevich János, Berecz Pál, Drotár János súlyos vádak miatt rövid úton nem ítéltethetnek el, az ügyészi hivatal indítson eljárást ellenük; Tóth János 1 hónapi magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése; Csabák Ferenc és Furák Márton ellen nem bizonyosodott be semmi, ezért szabadon bocsáttatnak

 

Időpont

1848. 08. 24.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

278.

Név/Nevek

Deucs János berceli lakos

Vád

Váltóhamisítás

Intézkedés

Brach Simon kihallgatási jegyzőkönyvét Pest városának megküldik

 

Időpont

1848. 08. 24.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

279.

Név/Nevek

Burján András erdőtarcsai lakos

Vád

Sertéslopás

Intézkedés

Horváth Albert csendbiztos hallgassa ki a tanúkat

 

Időpont

1848. 08. 24.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

280.

Név/Nevek

Szarvas János nándori lakos

Vád

Lázítás az összeíró küldöttség ellen, de nem lett következménye, „azok nem bujtogatási szándékkal mondattak”

Ítélet

¼ évi magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 08. 24.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

281.

Név/Nevek

Melo József hugyagi zsellér

Vád

Kamratörés

Ítélet

2 heti magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 08. 24.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

282.

Név/Nevek

Sulyik János

Vád

A turai börtönben rab

Intézkedés

Éliássy István bujáki uradalmi ügyész a megyei börtönbe áthelyezését kéri

 

Időpont

1848. 08. 24.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

283.

Név/Nevek

Fekete Ferenc, Fekete Miklós, György Mihály, György János csécsei lakosok

Vád

Vérengzés

Intézkedés

Básthy Miklós főszolgabíró hallgassa ki a tanúkat az ügyben

 

Időpont

1848. 08. 24.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

284.

Név/Nevek

Izsák vagy Csepcsok György és Cseptsok János felsőtiszovnyiki lakosok

Vád

Uhorszkai ökörlopás

Ítélet

Csepcsok György 1 évi börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése; Cseptsok János ½ évi börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése; Klamarik György, aki szállást adott nekik, az orgazdaság vádja alól felmentve

 

Időpont

1848. 08. 24.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

285.

Név/Nevek

Folt István penczi lakos

Vád

Lopás

Intézkedés

Huszár István szolgabíró hallgassa ki a tanúkat az ügyben

 

Időpont

1848. 08. 24.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

286.

Név/Nevek

Bursza János óhutai lakos

Vád

„több tetemes lopások”

Intézkedés

Kovács Károly esküdt, illetve Bubla Károly csendbiztos rendelje be a bűntársakat, utóbbi a Hont megyében tartózkodót

 

Időpont

1848. 08. 24.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

287.

Név/Nevek

Sáfrán Tamás, Pálik Márton sásomházi [sámsonházi] lakosok

Vád

Az uradalom közös rétjének lekaszálása, és a helység szénája mellé behordása a főszolgabíró tilalma ellenére

Ítélet

Haszonbérlőként tették, ezért szabadon bocsátották őket

 

Időpont

1848. 08. 24.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

288.

Név/Nevek

Drozd vagy Hugyik divényi uradalmi rab

Vád

a megyei börtönbe áthozva a vétségre vonatkozó iratokat nem találják

Intézkedés

Vitális István szolgabíró és Kovács István esküdt nyomozzon az iratok után

 

Időpont

1848. 08. 24.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

289.

Név/Nevek

Jankovich László törvényszéki elnök jelentése

Vád

A fenyítő törvényszéki ítéletek hiányosan hajtatnak végre a tisztikar által

Intézkedés

Készítsenek táblázatot a kiadott ítéletekről az ellenőrzés érdekében

 

Időpont

1848. 10. 14.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

290.

Név/Nevek

Gróf Czebrián Ferenc

Vád

Füleken tartott fenyítő székben ¼ évi magán börtönre ítélték, de orvosi bizonyítvánnyal igazolják, hogy egészségére és elmeállapotára is károsan hatna a börtön

Ítélet

Külön szobában történő elzárása megengedhető, úgy, hogy hajdúk állnak őrt a szoba előtt, a külön őrzés költségeit a grófnak kell viselni

 

Időpont

1848. 10. 23.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

291.-301.

Név/Nevek

 

Vád

Tanúvallomások pontosítása, megerősítése

Ítélet

 

 

Időpont

1848. 10. 23.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

302.

Név/Nevek

Makovinyi vagy Kálnay Márton

Vád

 

Ítélet

Királyi Tábla feljebbviteli ítélete: halálos ítélet megváltoztatása, 9 év szokott börtön (a folyamodó időközben meghalt)

 

Időpont

1848. 10. 23.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

303.

Név/Nevek

Plachy Antal

Vád

Fellebbezés

Ítélet

Elutasítva, a letöltött idő után még 3 év magán börtön helybenhagyása

 

Időpont

1848. 10. 23.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

304.

Név/Nevek

Maczik Márton

Vád

 

Ítélet

A király a halálos ítéletet megváltoztatta, 8 év közbörtön a szokott nélkülözések mellett

 

Időpont

1848. 10. 23.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

305.

Név/Nevek

Svirga Erzsébet

Vád

 

Ítélet

A király a halálos ítéletet megváltoztatta, 3 év közbörtön a szokott nélkülözések mellett

 

Időpont

1848. 10. 23.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

306.

Név/Nevek

Koren Pál

Vád

 

Ítélet

A király a halálos ítéletet megváltoztatta, 6 év közbörtön a szokott nélkülözések mellett, ½ évente 25 bot

 

Időpont

1848. 10. 23.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

307.

Név/Nevek

Varga Pál

Vád

 

Ítélet

Királyi Tábla feljebbviteli ítélete: jóváhagyta az 5 évi börtönt

 

Időpont

1848. 10. 23.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

308.

Név/Nevek

Fazekas Ambrus, Bikkes András, Kacsenák János, Forgács Ferenc

Vád

 

Ítélet

Királyi Tábla feljebbviteli ítélete: hiányosságok miatt visszaküldték a pert újratárgyalásra

 

Időpont

1848. 10. 23.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

309.

Név/Nevek

Fazekas Ambrus, Bikkes András, Kacsenák János, Forgács Ferenc

Vád

Felülvizsgálatra felterjesztik

Ítélet

Új ítélet hozatalára visszaadott: tollhiba miatt kimaradt, hogy Földi János ¼ évi magán börtön, vasban, közmunka, heti 2 napi böjtre ítéltetett

 

Időpont

1848. 10. 23.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

310.

Név/Nevek

Márton Károly, Járja István, Buris László, Molnár Pál, Molnár Károly, Járja Ferenc trázsi és nagykéri lakosok

Vád

Marczik Ignác pincéjéből burgonyalopás, illetve 5 lúd  ellopása

Ítélet

Mivel ezen túl más vádak nem igazolódtak, az addig fogságban töltött idő betudásával a károk egyetemleges megtérítésével próbára bocsátották

 

Időpont

1848. 10. 23.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

311.

Név/Nevek

Szőke Pál, Oravecz József, Horváth István, Percze András, Bakter vagy Svalga Pál varsányi lakosok

Vád

Birka és egyéb lopások (Takács Mátyás farkasalmási juhásztól 30 lat báránygyapjú, 20 icce vaj, 62 lat túró; Szekeres János varsányi lakostól 90 lat kősav; szécsényi pincékből ásókapa, kasza; Dancsok János farkasalmási juhásztól 2 juh; Bernáth varsányi izraelita pajtájából 1 kila árpa és 1 kila búza, 2 zsák fejtetlen mák; Szúnség István varsányi szolgától 1 pár csizma; Faragó Istvántól 12 icce vaj; Nagy Ferenc varsányi közbirtokostól 2 hízott lúd)

Ítélet

Szőke Pál, többször büntetett, 2 évi magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése; Oravecz József és Horváth István ½ évi közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt, okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése, valamint 75-75 vessző; Percze András 1 hónapi magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése; Bakter vagy Svalga Pál okozott kár, rabtartási költségek megtérítése és 30 vessző; Pénzes Károly időközben honvédnak állt

 

Időpont

1848. 10. 23.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

312.

Név/Nevek

Blaskó János kövesdi lakos

Vád

A helység elöljárói iránti engedetlenség, személyükben megtámadás (őrködésre rendelte ki a bíró)

Ítélet

Mivel”bormámoros” állapotban volt, 30 vessző

 

Időpont

1848. 10. 23.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

313.

Név/Nevek

Nagy vagy Krizsan János litkei lakos

Vád

Lopás (Karancsságról tinó lopása, sipeki pincék feltörése)

Ítélet

1 évi magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 10. 23.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

314.

Név/Nevek

Burián András erdőtarcsai lakos

Vád

Sertélopás Fiszter Farkas bujáki lakostól

Ítélet

1 évi magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 10. 23.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

315.

Név/Nevek

Sziráczky Pál, Filtsik Mátyás vanyarci lakosok

Vád

Rabszöktetés: „vigyázatlanságból eredet rabszökés, melynek egy részt rabokat két tehetetlen őrre bizá Sziráczki Pál meggondolatlansága, más részt Fitsik Mátyás kisérő őr bűnös hiszékenysége, miszerint czigányok kérésére a’ vasat fájós lábaikon változtatni akarta lévén okai”

Ítélet

Megdorgálás után szabadon bocsátották őket

 

Időpont

1848. 10. 23.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

316.

Név/Nevek

Penyicska György vanyarci lakos

Vád

Kibecsült szőlő erőszakos visszafoglalása

Ítélet

2 heti magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 10. 23.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

317.

Név/Nevek

Tóth János óvári lakos

Vád

Borlopás, elöljárók megfenyegetése

Ítélet

12 vessző, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 10. 23.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

318.

Név/Nevek

Kovács József litkei kanász

Vád

Szabó Antal megvérengzése

Ítélet

12 bot és honvédek közé beszámítás

 

Időpont

1848. 10. 23.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

319.

Név/Nevek

Varga István sziráki lakos

Vád

Verekedés (Hasenfeld Arnold gazda kétszeri megütése) és lopás (Oren Pál 4 lúdja)

Ítélet

2 hónapi magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 10. 23.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

320.

Név/Nevek

Urbán Ignác herencsényi lakos

Vád

Berger József izraelita nejének megvérengzése

Ítélet

„tettét bormámoros álapota némileg mentvén” 24 vessző után szabadon bocsátották

 

Időpont

1848. 10. 23.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

321.

Név/Nevek

Krajcsik Jakab divényi jegyző

Kérvény

Vitális István szolgabíró a jegyző elleni vád miatti tanúkihallgatást költségkímélés miatt a Losoncon tartandó fenyítő törvényszék elé kéri

Intézkedés

Elfogadták a javaslatot

 

Időpont

1848. 10. 23.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

322.

Név/Nevek

 

Kérvény

Másodalispán a tiszti kar sok változása miatt javaslatot tett a törvényszék hatékonyabb működésére: a börtönbe már vallomások kivétele után kísérjenek rabokat, a községi alválasztmányok a kihágást elkövetőket a kerületi végrehajtóknak adják át

Intézkedés

Elfogadták

 

Időpont

1848. 10. 23.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

323.

Név/Nevek

 

Vád

Másodalispán sürgeti a szőllősi templom kirablásával gyanúsított Faggyas Ferenc ügyének befejezését

Intézkedés

Mátyássy István szolgabíró jelentését megsürgetik

 

Időpont

1848. 10. 23.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

324.

Név/Nevek

 

Vád

Másodalispán jelenti, hogy Czikó Károly szécsényi lakost nem sikerült elfogni

Intézkedés

Horváth Albert csendbiztost megbízták az elfogással

 

Időpont

1848. 11. 16.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

325.-326.

Név/Nevek

 

Vád

Tanúvallomások pontosítása, megerősítése

Ítélet

 

 

Időpont

1848. 11. 16.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

327.

Név/Nevek

Főben járó ügy, főügyész a felperes: Tőzsér Borbála, Győry Gergely

Vád

Gyermekgyilkosság (Tőzsér Borbála kiszolgáltatott állapotában követte el, mert elhunyt férje testvére a házból is elüldözte volna, és megélhetését veszélyeztette volna, ha kitudódik; Győry Gergely teherbe ejtette, majd magára hagyta)

Ítélet

Tőzsér Borbála, bár halálos ítélet súlya alá esik, de 3 évi magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése; Győry Gergely házasságtörésért 1 hónapi közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése;

felülvizsgálatra felterjeszteni  a Királyi Táblához

 

Időpont

1848. 11. 16.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

328.

Név/Nevek

Judacsek Mátyás (Ribjánszky József váci püspöki uradalmi ügyész által vádolt)

Vád

Feleséggyilkosság (bár feslett életet élt, mástól volt terhes, és csak kényszerűségből vette el, a szándékos emberölés megállapítható)

Ítélet

„hóhér pallossal az élők sorából kitörültetni rendeltetik”; a felesége rokonainak vérdíj fizetése; felülvizsgálatra felterjeszteni a Királyi Táblára

 

Időpont

1848. 11. 16.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

329.

Név/Nevek

Drozd másképp Hugyecz János (id. Gellén József divényi uradalmi ügyész által vádolt)

Vád

Gyilkosság (Gyalog másképp Sinka György tolvaj leütése)

Ítélet

¾ év közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt, vérdíj és a rabtartási költségek megtérítése;

felülvizsgálatra felterjeszteni a Királyi Táblához, a döntésig kezesség mellett kiengedhető a börtönből

 

Időpont

1848. 11. 16.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

330.

Név/Nevek

Brusza János óhutai lakos

Vád

Birkalopás (Fasang András korponai polgár 25 birkája), és a divényi uradalmi börtönből szökés

Ítélet

1 évi közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése; ¼ évenként 25, összesen 100 vessző; a bűntársak nyomozása

 

Időpont

1848. 11. 16.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

331.

Név/Nevek

Sulyok István

Vád

Soóky Andor tiszti főügyész jelenti, hogy a bujáki uradalom által átküldött rabra vonatkozó iratokat többször is sikertelenül sürgette

Intézkedés

Horváth Albert csendbiztos sürgesse meg még egyszer, s ha az is sikertelen, a minisztériumnál tegyenek panaszt

 

Időpont

1848. 11. 16.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

332.

Név/Nevek

Keizinger István kishalápi lakos

Vád

Lázítás

Ítélet

½ év magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 11. 16.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

333.

Név/Nevek

Hajdúk Márton

Vád

Rabosítással kapcsolatos tiszti jelentés hiányzik

Intézkedés

„Szabályos végzés értelmében váddal terheltnek bebörtönzése mellékes vallomásának előterjesztése nélkül nem történhetvén”, Veres Gyula szolgabíró mulasztását „Törvényszékileg rosszaltatván”, a pótlásra utasíttatik

 

Időpont

1848. 11. 16.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

334.

Név/Nevek

Benkó N. legéndi lakos

Vád

Gyilkosság

Intézkedés

Horváth Albert csendbiztos a raboskodót vigye ki a helyszínre és vegyen fel tanúvallomást

 

Időpont

1848. 11. 16.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

335.

Név/Nevek

Dora István

Vád

Tiszti főügyész jelentése szerint nem készült el a végzés

Intézkedés

Horváth Albert csendbiztosnak adják ki, hogy a nyomozást fejezze be

 

Időpont

1848. 11. 16.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

336.

Név/Nevek

Fekete Ferenc, Fekete Miklós, György János, György Mihály csécsei lakosok

Vád

Tiszti jelentés a vádakról nem készült még el

Intézkedés

Veres Gyula szolgabíró folytassa le a nyomozást

 

Időpont

1848. 11. 17.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

337.-342.

Név/Nevek

 

Vád

Tanúvallomások pontosítása, megerősítése

Ítélet

 

 

Időpont

1848. 11. 17.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

343.

Név/Nevek

Cselovszky Éva

Vád

Gyermekgyilkossággal vádoltat tiszti főügyész orvosi bizonyítvány alapján őrültnek jelenti

Ítélet

Letartóztatni, felgyógyulás után lehet a pert folytatni

 

Időpont

1848. 11. 17.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

344.

Név/Nevek

Takács István, Pintér János karancskeszi lakosok

Vád

Lázítás: községi választmányi tag; „Kesziben a’ népet a’ bíróháznál az ország részére leteendő Esküről lebeszélte”; „ő csak  Királyra teszi le a hitet”; Karancsságon 800 nemzetőr jelenlétében hangoztatta, hogy az esküt addig nem teszi le, míg a király nem kéri; „szabadságunk elnyomóját, Jellasichot az ország romlására bekívánni nem átalkodott; a karancskeszieket a tettleges ellenállásra felhívta

Ítélet

Takács István 1 év magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése; Pintér János szabadon bocsáttatik

 

Időpont

1848. 11. 17.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

345.

Név/Nevek

Faggyas Ferenc

Vád

Szőllősi templom kirablása – tanúk vallomásainak előterjesztése

Ítélet

Igazságügyi Minisztériumba felterjesztik

 

Időpont

1848. 11. 17.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

346.

Név/Nevek

Róka másképp Horváth János ilinyi származású, Tót Borbála, Krivánszky Verona, Vincze Verona, Brányik János

Vád

Váci vásárban tolvajlás

Ítélet

Róka, másképp Horváth János, többször fenyített, 1 évi magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése; ¼ évenként 25, összesen 100 vessző; Krivánszky Verona ¾ év magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése; Tót Borbála ½ év magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése; Vincze Verona 2 hónapi közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt, okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése; Brányik János 2 heti magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 11. 17.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

347.

Név/Nevek

Szabó József váci kocsis

Vád

Dambró János újonc legázolása vigyázatlanságból

Ítélet

Addigi fogva tartás, 20 pengő forint fájdalomdíj, az orvosi és rabtartási költségek megtérítése. Ennek érdekében Hont megyei Szántón lévő szőlőinek zárolása a fenti összegek kifizetéséig.

 

Időpont

1848. 11. 17.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

348.

Név/Nevek

Csonka László, Barát András, Lipinszky István

Vád

Rabszöktetés

Ítélet

Addigi fogság beszámítása mellett szabadon bocsáttatik

 

Időpont

1848. 11. 17.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

349.

Név/Nevek

Gagyor Imre, Új András

Vád

Lopások, kocsmai kihágások

Ítélet

Horváth Albert csendbiztos a petői kihágásokról a helyszínen vegye fel a tanúvallomásokat

 

Időpont

1848. 11. 18.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

350.-359.

Név/Nevek

 

Vád

Tanúvallomások pontosítása, megerősítése

Ítélet

 

 

Időpont

1848. 11. 18.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

360.

Név/Nevek

Főben járó ügy, főügyész a felperes: Gyüre István

Vád

Apaverés

Ítélet

3 év magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, és a rabtartási költségek megtérítése; felülvizsgálatra felterjeszteni a Királyi Táblára

 

Időpont

1848. 11. 17.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

361.

Név/Nevek

Remenárik András ságújfalui lakos

Vád

Istenkáromlás és a községi alválasztmány megbecstelenítése (törvénybíró „megtorkolása”)

Ítélet

1 hónapi közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt, 2 pengő forint fájdalomdíj és a rabtartási költségek megtérítése; a börtön felügyelőt utasították, hogy „raboskodót kincstár részére készítendő katonai bagancsok készítésére fordítván” az anyagot szerezze be, s „raboskodó képességét fentebbi iparcikk kiállítására mentől sikeresebben felhasználni igyekezzék”

 

Időpont

1848. 11. 18.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

362.

Név/Nevek

Hrozina András csesztvei lakos

Vád

Gyilkosság

Ítélet

Rendes per során lehet eljárni, az ügyészi hivatal kérdései alapján Somoskőy János szolgabíró folytassa le a tanúkihallgatásokat

 

Időpont

1848. 11. 18.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

363.

Név/Nevek

Dudás másképp Murin György nagyszalatnyai (Zólyom megye) származású

Vád

Gyilkosság

Ítélet

Rendes per során lehet eljárni, az ügyészi hivatal kérdései alapján Várady István szolgabíró folytassa le a tanúkihallgatásokat

 

Időpont

1848. 11. 18.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

364.

Név/Nevek

Virág György jobbágyi lakos

Vád

Virág Gelle honvéd újonc öccse megszöktetése

Ítélet

Tanúk hiányában szabadon bocsáttatik, a bágyoni elöljáróságot a vádlott beküldésének oka iránt ki kell kérdezni

 

Időpont

1848. 11. 18.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

365.

Név/Nevek

Gályik Mihály, Völgyi István herencsényi lakosok

Vád

Verekedés: „Laczkó Imrét előmutatott orvosi látleletek szerént fájdalmas ütésekkel illetvén”

Ítélet

Gályik Mihály 1 évi közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése; ¼ évenként 25, összesen 100 vessző; Völgyi István ¼ évi közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése; szabaduláskor 30 vessző; együttesen 12 pengő forint fájdalomdíj és az orvoslási költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 11. 18.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

366.

Név/Nevek

Gyurcsók József rádi lakos

Vád

Vérengzés: „czivakodás közben ’s külömben jó magaviseletéről dicsért vádlott által felhevülésből követtetett el”

Ítélet

1 hónapi közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt, 12 pengő forint fájdalomdíj, 12 pengő forint törvényszékileg mérsékelt orvosoltatási díj, 22 pengő forint 41 krajcár gyógyszerészi költség és a rabtartási költségek megtérítése; Huszár István szolgabíró szólítsa fel Vác város tanácsát, hogy az ott lakó orvosakat utasítsák a látleletek hiteles személy általi láttamozással kiadásra

 

Időpont

1848. 11. 18.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

367.

Név/Nevek

Bojtár János luczini lakos

Vád

Juhlopás

Ítélet

1 hónapi közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt, okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése; szabaduláskor 25 vessző

 

Időpont

1848. 11. 18.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

368.

Név/Nevek

Megyery József, Harmos Pál kállói lakosok

Vád

Több kihágás: Megyery Jánosnéra részegen éjjel az ajtót rátörte, „taszigálása által háborítani”, égő gyertyával járkálván tűzveszélyt okozott

Ítélet

Megyery József 1 heti elzárás és a rabtartási költségek megtérítése; Harmos Pál ellen nem igazolódott semmi

 

Időpont

1848. 11. 18.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

369.

Név/Nevek

Andrejko József rétsági lakos

Vád

Tolvajlás: éji őrként részegen fegyvert lopott

Ítélet

1 hónapi magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 11. 18.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

370.

Név/Nevek

Tyavoda János fülekpüspöki szolga

Vád

Vérengzés: Molnár Imrét késelte meg, aki 5 hónapi orvosi ápolás után épült fel

Ítélet

½ évi közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt, 10 pengő forint fájdalomdíj,  orvosoltatási díj, és a rabtartási költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 11. 23.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

371.-376.

Név/Nevek

 

Vád

Tanúvallomások pontosítása, megerősítése

Ítélet

 

 

Időpont

1848. 11. 23.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

377.

Név/Nevek

Főben járó ügy, főügyész a felperes: Jasztrabszky István

Vád

Lázítás

Intézkedés

A tanúvallomásokat hitelesítése után kiadták tiszti főügyésznek

 

Időpont

1848. 11. 23.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

378.

Név/Nevek

Nagy Miklós litkei birtokos

Vád

Néplázítás: az uradalmi tiszt szerint az összehívott népgyűlésen a jobb és takarékosabb gazdálkodás érdekében hoztak határozatot, többek között a legelőhasználatról is

Ítélet

„alaptalan rágalmak a’ közjólét érdekében működő” vádlottal szemben

 

Időpont

1848. 11. 23.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

379.

Név/Nevek

Csarnai István, Kovács János petényi lakosok

Vád

Helység bírájának megtámadása részegen

Ítélet

Addigi fogsággal letudták a büntetést

 

Időpont

1848. 11. 23.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

380.

Név/Nevek

Terman Pál nézsai lakos

Vád

Petényi elöljárók megtámadása, és Terman József újonc öccsének megszöktetése

Ítélet

Nem bizonyítható az elöljáró megütése, öccsének szökése pedig inkább az elöljárók gyengesége miatt történt, szabadon bocsátották

 

Időpont

1848. 11. 23.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

381.

Név/Nevek

Hegedűs Emerencia karancskeszi lakos

Vád

Lázítás

Intézkedés

A vádlott megbetegedett, ezért el nem lehet ítélni, Várady István szolgabíró a tanúkat a következő törvényszéki ülésre idézze be

 

Időpont

1848. 11. 23.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

382.

Név/Nevek

Öregebb Tolnai János, ifjabb Tolnai János, Tolnai Tamás, legifjabb Tolnai József, Koplányi József nagyhalápi lakosok

Vád

Verekedés, vérengzés (Mészáros József és Mészáros Pál megszurkálása, Kiss Pált gyújtogatással fenyegetése)

Ítélet

Legifjabb Tolnai József 1 év magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése; Tolnai Tamás ¾ év magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése; Koplányi József ½  év magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése; ifjabb Tolnai János ¼ év magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése; együttesen Mészáros Pálnak 20 pengő forint, Mészáros Józsefnek 6 pengő forint fájdalomdíj fizetése és az orvoslási költségek megtérítése; öregebb Tolnai János ellen nem bizonyosodott be semmi

 

Időpont

1848. 11. 24.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

383.-390.

Név/Nevek

 

Vád

Tanúvallomások pontosítása, megerősítése

Ítélet

 

 

Időpont

1848. 11. 24.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

391.

Név/Nevek

Főben járó ügy, főügyész a felperes: Jasztrabszky István óvári lelkész

Vád

Lázítás

Ítélet

Felmentették, „szenytelen tiszta polgári becsületét szeplőtlen tisztaságába, a’ hazának, mellynek hű fia vissza adni, – ’s azt minden lehető ármányok ellen biztosítani szoros bírói kötelességnek ismeri”

 

Időpont

1848. 11. 24.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

392.

Név/Nevek

Bacsa Pál dejtári lakos

Vád

Gyilkosság

Ítélet

Nem lehet rövid úton lefolytatni a pert, rendes per

 

Időpont

1848. 11. 24.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

393.

Név/Nevek

Takács János keszegi lakos

Vád

Lázítás: „nehány izgató szónak vigyázatlan kiejtéséből álván, részint minden következés nélkülisége, részint a lázítási szándéknak hiánya”

Ítélet

1 hónapi közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 11. 24.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

394.

Név/Nevek

Fekete Ferenc, Fekete Miklós, György Mihály, György János csécsei lakosok

Vád

Kovács Mihály helybeli esküdt megverése

Ítélet

Fekete Miklós 1½ évi közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt, a rabtartási költségek megtérítése  és ½ évenként  25, összesen 75 vessző; György János és György Mihály ¼  évi  közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt, a rabtartási költségek megtérítése és 50 vessző; Fekete Ferenc 2 hónapi  közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt, a rabtartási költségek megtérítése és 25 vessző; együttesen Kovács Mihálynak 10 pengő forint fájdalomdíj fizetése

 

Időpont

1848. 11. 24.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

395.

Név/Nevek

Dora István, Koncz János kállói lakosok

Vád

Verekedés, anyaverés (Szampor János megverése)

Ítélet

Rendes per útján, a megvert felépülése után hoznak ítéletet

 

Időpont

1848. 11. 24.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

396.

Név/Nevek

Herkály Gábor, Vanya Károly

Vád

Herkály István megvérengzése

Ítélet

Vádlottak nemesi kiváltságukhoz ragaszkodtak, ezért rendes pert indítanak ellenük

 

Időpont

1848. 11. 24.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

397.

Név/Nevek

Folt István penci lakos

Vád

A település 40 forintnyi pénzének ellopása

Ítélet

½ évi közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt, okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése, 50 vessző

 

Időpont

1848. 11. 24.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

398.

Név/Nevek

Hajdúk Márton legéndi származású

Vád

Juhász Pál megvérengzése

Ítélet

Önvédelemből követte el, ezért addigi fogsága beszámíttatik és szabadon bocsáttatik

 

Időpont

1848. 11. 24.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

399.

Név/Nevek

Makrai György tereskei lakos

Vád

Lázítás (elkeseredésében tett kijelentés)

Ítélet

2 heti közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése

 

Időpont

1848. 11. 24.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

400.

Név/Nevek

Csernik Antal Pozsony megyei Czifferbe való vadász

Vád

Lázítás

Ítélet

Bubla Károly csendbiztos hallgassa ki a tanúkat, a letartóztatottat pedig kísérjék át Losoncra

 

Időpont

1848. 11. 24.  Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Sorszám

401.

Név/Nevek

Márton István,  Márton András, Lajtos Ferenc varbói lakosok

Vád

Lázítás („a’ Hazát minden felől fenyegető vészes idő szakban ép akkor midőn fegyveres erejének gyarapítására önkéntes nemzetőrök gyűjtésére szorongatottabb körülmények szoríták, a varbói bíró házánál egyben gyűlt népet vakmerő hazug gyanúsításokkal; mi szerént az Urak a’ népet a’ Király ellen kívánják vinni, – miként a’ birtokosok az irtványoktól Tizedet kérve, a’ nép-szabadságát ismét elvenni szándékoznak, – továbbá hogy az Urak a Szegény embert hadba vezetvén, magok onnét megszöknek. – Végre miként a’helybeliek, csak akkor tartoznak, mint nemzet őrök csatába menni, ha a’ házhellyel bíró jegyző, Urasági kulcsár hasonlóan velük elmennek”), hamis esküvés

Ítélet

Márton István 2 évi magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése; Márton András 2 heti letartóztatás és a rabtartási költségek megtérítése; Lajtos Ferenc 1 heti letartóztatás és a rabtartási költségek megtérítése