Fenyítő Törvényszék


A 18. század végén a közigazgatástól elkülönült a vármegye igazságszolgáltatás szervezete. Ennek keretében a bűneseteket a fenyítő törvényszék tárgyalta. Működése 1848-ban is folyamatos, sőt az 1848: 9. törvénycikk első fokra a felszámolt úriszék súlyosabb ügyeit is a megyei törvényszékekhez rendelte. Az ítélkezések általában havonta folyamatosan két-három napig történtek november végéig.


Az üléseknél előre vették a kihallgatások, tanúvallomások hitelesítését. A beidézett tanúk a bíróság előtt megerősítették, vagy módosították a szolgabírák által korábban felvett és beterjesztettek vallomásaikat. Ekkor zajlottak le a szembesítések is a vád teljes tisztázása érdekében. De 1848-ban megszaporodtak a vallomás nélküli fogva tartottak is, mert a községi elöljáróságok – 1848 májusától alválasztmányok – az elfogott csavargókat, tolvajokat, verekedőket, kisebb bűnösöket egyenesen bekísértették a megyei börtönbe. Az egyre kezelhetetlenebbé váló állapotok ellen 1848 októberében kénytelen volt intézkedett a törvényszék. Előírta, hogy a csak kihágásokban bűnösnek találtak ügyét egyenesen a kerületi végrehajtóknak adják át, ezzel is csökkentve a fenyítőszék ítélkezési hátralékát. Ugyanakkor elrendelték, hogy az alválasztmányok kizárólag a szolgabíró hozzájárulásával küldhetnek be rabokat Balassagyarmatra, a megyei börtönbe.
Az ülések második nagyobb, elkülöníthető egysége a királyi táblához fellebbezett ügyekben hozott ítéletek ismertetése volt. A fenyítő törvényszék a főben járó ügyeket – gyilkosság, főként, ha rablással párosult, gyermekgyilkosság, gyújtogatás stb. – terjesztette fel, melyeknél sok esetben „az élők sorából hóhér pallos által kitöröltetni ítéltetett” a vádlott. A másodfokú ítéletekről értesítő leiratok a hosszú börtönbüntetéseket általában jóváhagyták, a halálos ítéleteket viszont átváltoztatták – legalábbis 1848-ban – 6-8 évi börtönre.
Ezután következett az újabb ügyek szemrevételezése. Elsősorban a súlyosabb sérüléssel járó verekedések, vagy „megvérengzés”, azaz késelés, lázítás, stb., melyek esetében szükséges volt további bizonyítás, újabb tanúk felkutatása, vallomások pontosítása. Ez a feladat a szolgabírákra hárult. A kisebb súlyú, kellően feltárt, meggyőző bizonyítékokkal előterjesztett ügyekben – általában különféle lopások, súlyosabb következmények nélküli megtámadások, verekedések – ítéletet is hoztak. Ezek két héttől akár másfél évig terjedő börtönt is előírhattak a lopás értékétől, a verekedés durvaságától függően. De előfordult súlyosabb büntetés is.
A börtön és a rabtartási költségek megtérítésének előírása mellett az ítéletekben általában szerepelt a böjt is. Alapesetben heti egy nap, súlyosabb esetekben ez heti kétszeri alkalmat jelentett kenyéren és vízen. Meghatározták azt is, hogy a munkavégzésen kívül kell-e a lábon béklyót viselni, azaz vasban tölti-e el a büntetését. A közmunka végzés előírása szintén állandó eleme volt az ítéleteknek. Mindezeken túl a vesszőzés elrendelése is többször bekerült az ítéletbe.
Az ülések záró részében zajlott a súlyosabb ügyekben az ítélkezés. 1848-ban „Az ügyészi hivatal, mint felperes…” bekezdéssel összefoglalták az eseményeket, felsorolták a vádlott mellett szóló enyhítő, illetve súlyosbító körülményeket, és meghozták az ítéletet. Külön bekezdésként pedig a fellebbezésre adtak lehetőséget.


1848-ban is a lopás, rablás, verekedés, késelés, néha gyújtogatás a hétköznapi élet része volt a nógrádi falvakban. Ezek mellett gyakoriak voltak az állatlopások, főként juh, sertés, de előfordult borjú, ökör, ló elkötése is. 1848 közepén egy ítéletben le is szögezi a törvényszék, hogy a szokásosnál nagyobb büntetést – két évet – „részint a tetemesebb értékű és számú birkáknak eltulajdonítása, részint az annyira elharapódzott és csak kemény fenyíték által mérsékelhető juhlopások miatt” szabott ki. Az áprilisi törvények utáni hónapok jellegzetes bűnügye volt a lázítás, elöljáróság iránti engedetlenség, hatóságnak ellenszegülés névvel illetett cselekmény. Ezek lényege a nemzetőrök összeírása, újoncozás körül kialakult ellentétek, indulatok kirobbanása. Volt, ahol csak abban nyilvánult meg, hogy „kerületi tisztviselő parantsát makatson megveti, hozzá felsőbbségi tekintélyt lerontó kifejezéseket intézett, ’s így a rend és csend felzavarása jelen aggasztó körülmények között mintegy ingert és példát szolgáltatott”, s volt ahol ez tettlegességben is megnyilvánult.


 

Fenyítő törvényszék

1848
1848-01-17

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Csiki József Vád: Verekedés, káromkodás Ítélet: tanúkihallgatások
1848-01-17

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Krúdy Kálmán katona

Vád: Erőszaktétel Skoda Veronika ellen

Ítélet: Skoda Veronika vallomását megerősíti

1848-01-17

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek:?

Vád: Több ügyben a tanúvallomások pontosítása, megerősítése

Ítélet: ?

1848-01-17

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Imrovics György

Vád: Többrendbeli lopás és gyilkosság

Íntézkedés: A gyilkosság ügyében Gellén József főszolgabíró nyomozzon

1848-01-17

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Gálik János

Vád: Több rendbeli lopás (1 kerék, 1 nadrág, 4 ezüst forint, ¼ kila zab)

Ítélet: Addigi fogva tartási idő, 30 vessző, kártérítés, rabtartás költségek megtérítése

1848-01-17

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Poberka (Koren) Pál, Vrba János, Vrba Pál, Styevák Pál, ifj Kalomay András, id. Kalomay András, Flaska János felsőtiszovnyiki lakosok

Vád: Gyurkovics János tanyájának kirablása, Blahov Mária kamrájának feltörése, Hatadán János turopolyai lakos két juhának ellopása; Maga nevű lesti gazda kamrájának feltörése

Ítélet: Ifj Kalomay András (korábban: úton állás, lopás) 1 ½ év magán börtön;  id. Kalomay András (korábban: úton állás, ürülopás) 1 év magán börtön; Flaska János  ½  évi magán börtön; Poberka Pál, Vbra János, Vrba Pál egyenként ¾ év magán börtön; Styevák Pál ½  évi magán börtön; mindegyik vasban, közmunka, szokott böjt, rabtartási költségek megtérítése

1848-01-17

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Petrus István debreceni tanuló

Vád: Többeket pofon ütött, ablakokat bevert, verekedett

Ítélet: Egy heti magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, rabtartási költségek megtérítése

1848-01-18

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: ?

Vád: Több ügyben a tanúvallomások pontosítása, megerősítése

Ítélet: ?

1848-01-18

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Haskó Anna, Szabó másképp Gyura István volt jelsőczi kerülő özvegye

Vád: A Laukonidesz Pál Lóc pusztai kocsmárostól Imrovics vagy Hldies György és Saru Mihály által elrabolt 150 forint értékű ingó holmi orgazdájának nyomozása

Intézkedés: Okolicsányi Miksa főszolgabíró nyomozzon

1848-01-18

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Cseperányi Anna, Pöstényi Mária

Vád: Királyi Tábla fellebbviteli döntése: Pöstényi Mária 3 év közbörtön; Cseperányi Anna időközben meghalt

Ítélet: Királyi Tábla fellebbviteli döntése: Pöstényi Mária 3 év közbörtön; Cseperányi Anna időközben meghalt

1848-01-18

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Nemes Pócs István, Horváth János, öreg Horváth György, középső Horváth György, ifj. Horváth György, Horváth István, Veszelovszky János, Agner János, Miskólczy József  szécsényi, kisgéczi és dolányi lakosok

Vád: Varsányi szérűlopások (4 zsák rozs, 3 kila tiszta búza)

Ítélet: Pócs István pajtagazda, mert utasított a lopásra, fél év magán börtön; Horváth János és öreg Horváth György 6 hét közbörtön és 25 vessző, a többiek 4 heti közbörtön 25 vesszővel, mindegyik közmunkával, szokásos böjttel és rabtartási költségek megtérítésével

1848-01-18

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Zahorecz Márton csavargó

Vád: Simák Pál elítélt rab vádja alapján borjúlopás

Ítélet: Nem bizonyosodott be, szabadon engedték

1848-01-18

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Stevkov Pál felsőtiszovnyiki lakos

Vád: Kerekkötő lánc lopás és az alsóturopolyai malom kirablásának szándéka

Ítélet: Lánclopás közben „tetten kapatás”, ezért 30 vessző; a megszökött Sista Mihálynak köröztetése

1848-01-18

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Kovács István zsélyi lakos

Vád: Három lúd tolvajlása

Ítélet: Addigi fogva tartási idő, a kár és rabtartási költségek megtérítése és 12 vessző

1848-01-18

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Tyavoda János fülekpüspöki szolga

Vád: Molnár Imre mellbe szúrása

Ítélet: Nem ismerte el, ezért Molnár Imre felépüléséig szabadon bocsátják

1848-01-18

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Angyal György somosújfalui zsellér

Vád: Gabonalopás

Ítélet: Addigi fogva tartási idő, a rabtartási költségek megtérítése és 12 vessző

1848-01-18

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Kollár Mátyás nándori lakos, elítélt rab

Vád: Kenyér és egyéb élelmi cikkek lopása

Ítélet: Másodalispán elnökletével, börtön főfelügyelő és főügyész részvételével alakított fegyelmi bizottság jegyzőkönyv mellett szabjon ki büntetést

1848-01-18

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Kaszás József kisterenyei kondás

Vád: 65 db sertés ellopása – részben eladása, részben „felemésztése” – 5 év alatt

Ítélet: 2 év magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

1848-01-18

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Ispán István és Ispán András 

Vád: főben járó ügy, főügyész a felperes: Lőrik András lóci lakos agyonverése

(enyhítő körülmény: kocsmában, erős felindulás, nem tervezett, bormámor, sötétség, sértett provokáló magatartása)

Ítélet: Ispán István 2 évi, Ispán András ¾ évi  közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt, 40 forint vérdíj és a rabtartási költségek megtérítése

feljebbvitel: Királyi Táblára felterjeszteni

1848-01-19

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek:

Vád: Több ügyben a tanúvallomások pontosítása, megerősítése

Ítélet: ?

1848-01-19

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Nemes Krúdy Kálmán katona

Vád: Rády Borbálán és Csernik Erzsébeten elkövetett erőszak

Ítélet: Átadták a katonai bíróságnak

1848-01-19

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Blumenthál József és Krocsilla János

Vád: orgazdaság

Ítélet: Blumenthál József 6 heti magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

1848-01-19

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Brunda József

Vád: verekedés

Ítélet: „a verekedés ki nem világosodván” szabadon engedték

1848-01-20

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: ?

Vád: Több ügyben a tanúvallomások pontosítása, megerősítése

Ítélet: ?

1848-01-20

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Blumenthál Józsefné 

Vád: Elítélt beteges férjét orvos vizsgálja meg, és engedjék meg, hogy étellel ellássa

Ítélet: Orvos vizsgálja meg, s ha úgy ítéli, a szokásos böjti napokat ne tartassák meg vele

1848-01-20

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Szilágyi András homokterennei lakos 

Vád: főben járó ügy, főügyész a felperes: Sanyar vagy Nagy János szándékos és kiszámított agyonverése (enyhítő: életveszélyesen megfenyegette a „rablóvezér”, menekülési lehetőségtől megfosztotta)

Ítélet: Önvédelemből tette, szabadon bocsátani, ill. a Helytartótanács 1794. évi rendelete alapján, aki rablót fog el, vagy öl meg, azt fel kell terjeszteni 200 ezüst forintnyi jutalomra, feljebbvitel: Királyi Táblára felterjeszteni

1848-01-20

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Csjecsok vagy Izsák György, Cseptsok János

Vád: Ökör és más lopások

Ítélet: Vitális István esküdt idézze be a tanúkat, addig Cseptsok Jánost kezességre szabadon bocsátják

1848-01-20

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Telek András, Kollár József, Palicza János, Márton György, Urbán Vince 

Vád: főben járó ügy, főügyész a felperes: a karancssági lelkészt és uradalmi tisztet megzsarolták

Ítélet: Telek András ½ évi magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése; Kollár József, Palicza János, Márton György addigi fogva tartás után szabadon bocsátás, Urbán Vince pedig e mellett 12 vessző; feljebbvitel: Királyi Táblára felterjeszteni

1848-01-20

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Kecskés Anna 

Vád: főben járó ügy, főügyész a felperes: Két ízben elkövetett szándékos gyújtogatás

Ítélet: „ az élők sorából hóhér pallos által kitöröltetni ítéltetett” ;

feljebbvitel: Királyi Táblára felterjeszteni

1848-01-20

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Adorján Antal

Vád: főben járó ügy, főügyész a felperes: Káromkodás és vérengzés

(előzmény: Lövy Jakab kocsmárost a bor árának többszöri kérdezésével ingerelte, aki meglökte az alperest)

Ítélet: 2 heti magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, 5 forint fájdalomdíj és a rabtartási költségek megtérítése

1848-01-20

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Mihály Ferenc szügyi cigány

Vád: Több tolvajlás

Ítélet: Horváth Albert csendbiztos fogja el a bűntársait

1848-01-20

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Mihály György szügyi lakos

Vád: rabszöktetés

Ítélet: Nem derült ki, hogy Burai János rab az ő hanyagsága miatt tudott megszökni, szabadon bocsátatott

1848-01-20

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Mednyánszky Mihály

Vád: Vérengzés (Gyurcsik Lajos megveretése)

Ítélet: Mednyánszky János és a tanúk előállítása a következő törvényszékre Okolicsányi József szolgabíró kötelessége

1848-01-20

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Fazekas Ambrus, Bikkes András, Kacsenák János, Forgách Ferenc, Földy János, Fábry Lajos

Vád: Gyújtogatás, tolvajlás, orgazdaság (Szalay István széna kaszálójának felgyújtása, juh- és lúdlopás, kamrák feltörése, tinó- és ökörlopás, burgonyalopás)

Ítélet: Fazekas Ambrus 2 évi magán börtön, Kacsenák János ¾ évi magán börtön, Forgách Ferenc ½ évi magán börtön, Földy János ¼ évi magán börtön, mindnyájan vasban, közmunka, szokott böjt, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése; Fábry Lajos szabadon bocsátatott;

feljebbvitel: Királyi Táblára felterjeszteni

1848-01-20

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Gál Bálint fogva tartott

Vád: Bainther Ferenc főorvos és Höpner Vencel seborvos megvizsgálta a köszvényét

Ítélet: Az ítélettel ellentétben a vasat leveszik róla, és engedélyt kap naponta levegőzésre

1848-01-20

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Thuránszky András

Vád: Sztyaszni Pál volt kocsisa által több szerszámának eltulajdonítását állítván, orgazdák nyomozását kéri

Ítélet: Horváth Elek főszolgabíró nyomozza ki

1848-01-20

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Sulyok József Zólyom megyei lakos

Vád: Kubuska György látkai lakos agyonverése

Intézkedés: Chikán Gábor esküdt jelenti, hogy a gyanúsított holléte után nyomozni szükséges

1848-03-09

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: ?

Vád: Több ügyben a tanúvallomások pontosítása, megerősítése

Ítélet: ?

1848-03-09

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Ternyik Anna

Vád: 3 évi magánbörtönre ítélték, mert férje agyonlövésébe beleegyezett

Ítélet: Királyi Tábla fellebbviteli döntése: 4 évi közbörtön, félévenként 25 korbácsütés

1848-03-09

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Szabó Terézia és Szabados Pál

Vád: Szabó Terézia gyermekgyilkos 2 évi magánelzárásra ítélték; Szabados Pál gyilkos elhalálozott

Ítélet: Királyi Tábla fellebbviteli döntése: Szabó Terézia 2 évi közbörtön

1848-03-09

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Gálik Imre kékkői lelkész

Vád: Verekedés miatt az addigi fogva tartás és 10 ezüst forint Novák Erzsébet részére

Ítélet: Királyi Tábla fellebbviteli döntése: Próbák elégtelensége miatt felmentették

1848-03-09

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Koren Pál

Vád: Apagyilkosságért a divényi uradalom úriszéke halálra ítélte

Ítélet: Magyar Udvari Tanács fellebbviteli döntése: 6 évi közbörtön

1848-03-09

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Kis János

Vád: Váci püspöki uradalom fellebbezett ügye

Ítélet: Királyi Tábla fellebbviteli döntése: újra tárgyalják

1848-03-09

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Csatara vagy Tuzi István gárdonyi lakos

Vád: Heves megye börtönében meghalt, a rabtartási költségeket vagyonából egyenlítsék ki

Ítélet: Korodinyi Lajos esküdt intézze

1848-03-09

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Chudik Pál nagylibercsei származású csavargó

Vád: Lopás (szűrkankó, 18 krajcár, derékszíj, nadrág, ¼  kila liszt, ¾ kila zab, egy gomolya)

Ítélet: ¼ évi magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

1848-03-09

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Barát Imre kozárdi származású csavargó

Vád: Lopás (Szántó: egy fejsze, egy selyem nyakkendő, egy nadrágszíj, egy abrosz; Kökényes: egy fejsze)

Ítélet: 1 hónap közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt, 25 vessző, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

1848-03-09

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Falcsik Ferenc, Szőke József, Nemes Aranyi Károly, Srna János

Vád: Rozslopás és orgazdaság (Faltay Antal csűrjéből öntött kulccsal, melyhez cin tányért loptak, 14 kila rozst elloptak, ill. ezt tudva megvették)

Ítélet: Falcsik Ferenc 1 évi magán börtön, Szőke József ¾ évi magán börtön, Nemes Aranyi Károly orgazda ¾ évi magán börtön, Srna János ½ évi magán börtön, mindegyik vasban, közmunka, szokott böjt, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

1848-08-09

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Koska György, Szlosziár János, Styevove György uhorszkai lakosok

Vád: Két köpü méh ellopása

Ítélet: Egyenként 2 heti közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt, 25 vessző, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

1848-03-09

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Babulya György ipolybolyki kondás

Vád: Magtár feltörése

Ítélet: A bűntársakat is ki kell hallgatni, ezt Zmeskál Sándor szolgabíró április elejéig tegye meg

1848-03-09

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Deák György, Bede József tarjáni lakosok

Vád: Gyilkosság

Ítélet: Rendes per indítása, Mátyássy István szolgabíró ehhez vegye fel a tanúvallomásokat

1848-03-09

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Öreg Petor Ádám, ifj. Petor Ádám, Jakab András, Nagy Alajos, Mesko István vanyarci és erdőtarcsai lakosok

Vád: Pincetörés és egyéb lopások (Acsán 3 pincéből, egyenként ½ akó bort, szerszámokat és burgonyát vittek el, Erdőkürtön pedig egy sertést elhajtottak)

Ítélet: Öreg Petor Ádám (korábban háromszor volt büntetve) 1½ évi magán börtön, ifj. Petor Ádám (korábban egyszer volt büntetve) és Jakab András ½ évi közbörtön és 25 vessző, Nagy Alajos és Meskó István 2 hónap magán börtön, mindegyik vasban, közmunka, szokott böjt, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

1848-03-09

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Sulyok József Zólyom megyei lakos

Vád: Kubuska György látkai lakos agyonverése

Intézkedés: Chikán Gábor esküdt jelenti, hogy a gyanúsított a Zólyom vármegyei börtönben van, ki lehet kérni

1848-03-09

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Farkas József berkenyei, Oláh János nőtincsi lakos

Vád: Lopás (egy tarisznya liszt, egy láda gyertya)

Ítélet: Farkas József 12 vessző, Oláh János 24 vessző, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

1848-03-09

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Kumstár Ambrus elítélt rab

Vád: Kacskovics Károly börtön-felügyelő kéri, hogy a szűrszabó posztó széknél alkalmazott igyekvő rabnak a heti 2 böjti napjából egyet engedjenek el, és naponta ½ font húst utaljanak ki a rabdolgoztató intézet pénztárából, a szükséges fizikai erőnlét biztosítása érdekében  

intézkedés: Az ítéletben kimondott heti 2 böjti nap alól nem menthető fel, de más napokra a ½ font hús kiutalható

1848-03-12

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: ?

Vád: Több ügyben a tanúvallomások pontosítása, megerősítése

Ítélet: ?

1848-04-12

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Sztanyik Dániel füleki, Cselár János csákányházi lakos

Vád: Lopás és orgazdaság (194 váltóforint 30 krajcár ellopása, illetve tudva, hogy lopott pénz, egy részének elfogadása)

Ítélet: Sztanyik Dániel 2 és ¾ évi magán börtön, ¼ évenként 25 vessző, vasban, közmunka, szokott böjt, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése; Cselár János ½ évi magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

1848-04-12

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek:  Pichler ? csavargó izraelita

Vád: Mohorán izgatással vádolták

Ítélet: Nem igazolódott semmi a vádakból, szabadon engedték, származási helyére utasították

1848-04-12

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Marcsok József agárdi lakos

Vád: Csekély értékű tárgy lopási kísérlete

Ítélet: Addigi fogva tartás, a rabtartási költségek megtérítése

1848-04-12

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Dallos Péter lőrinci lakos

Vád: Egy kerengős [beteg] juh ellopása

Ítélet: Addigi fogva tartás, a rabtartási költségek megtérítése és 15 „virgács csapások”

1848-04-12

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Dallos Elek lőrinci lakos

Vád: Lopás („7 öltöző fehér ruha”, 2 juhbőr)

Ítélet: Mivel többször volt már fenyítve, ½ évi magán börtön, vasban, szokott böjt, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése közmunka, 

1848-04-12

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Madarász András verebélyi lakos

Vád: 4 sertés elorzása

Ítélet: ¼ évi börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése; ítélet után és szabaduláskor 25-25 „virgács csapások”

1848-04-12

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Perencsák Pál és neje Bábás Borbála losonctugári lakosok

Vád: 9 rendbeli lopás

Ítélet: Perencsák Pál ¾ évi magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése; Bábás Borbála addigi fogva tartás, a rabtartási költségek megtérítése

1848-04-12

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Bölcsvölgyi Gábor vanyarci lakos

Vád: Rabszökés, Mohorán lopás

Ítélet: 1½ évi börtön, ¼ évenként 25 vessző, vasban, közmunka, szokott böjt, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

1848-04-12

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Babulya György, Nagy András, Nagy János ipolybolyki lakosok

Vád: Lopás

Ítélet: Babulya György, mivel többször büntetett, ½  évi börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése; ítélet után és szabaduláskor 25-25 „virgács csapások”; Nagy András és Nagy János addigi fogva tartás, a rabtartási költségek megtérítése és 25 – 25 „virgács csapások”

1848-04-13

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: ?

Vád: Több ügyben a tanúvallomások pontosítása, megerősítése

Ítélet: ?

1848-04-13

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Fagyas Ferenc elítélt

Vád: Szőlősi templom kirablása ügyében Bornemissza csendbiztos vizsgálatot nem terjesztett elő

Intézkedés: Mátyássy István szolgabíró vizsgálja ki ennek okát és tegyen jelentést

1848-04-13

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Snurik Mátyás és Hruska Mihály

Vád: Schnurik Mátyás málnapataki lakos Melik János meggyilkolása: a tilosban talált áldozatot a szükségesnél nagyobb erővel ütötte mellbe a fejsze nyelével (455/1847. sz. ítélet: 1 évi magán börtön, vasban, heti 2 nap böjt, a rabtartási költségek megtérítése, 40 pengő forint vérdíj megfizetése);

Ober vagy Hruszko Mihály varsányi lakos Alitisz Rebeka életveszélyes megsebesítése: rablási szándékból torkon szúrta az áldozatot, aki azonban nem halt meg (453/1847. sz. ítélet: 2 évi magán börtön, vasban, heti 2 nap böjt, a rabtartási költségek megtérítése, 20 pengő forint fájdalomdíj megfizetése)

Ítélet: Királyi Tábla fellebbviteli döntése: Snurik Mátyás bebörtönzése

1848-04-13

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Szalay János, Szalay György

Vád: Gyilkosság: tolvajok megtámadták őket, s miután segítség érkezett, üldözőbe vették a tolvajokat, egyet elfogtak, s agyonverték (418/1847. sz. ítélet: mindkettő ¼ évi magán börtön, vasban, heti 2 nap böjt, a rabtartási költségek megtérítése, együttesen 40 pengő forint vérdíj megfizetése)

Ítélet: Királyi Tábla fellebbviteli döntése: Bebörtönzés elrendelése

1848-03-13

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Czikó Károly

Vád: Büntetőper (?)

Ítélet: Királyi Tábla fellebbviteli döntése: Bebörtönzés elrendelése

1848-04-13

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Holecz István és többek

Vád: „közbátorságot veszélyeztető kicsapongásaik, tolvajlásaik, vérengzéseik, sőtt erőszakos rablásaik” (271/1847. sz. ítélet)

Ítélet: Királyi Tábla fellebbviteli döntése: Iratok pótlásával visszaküldeni

1848-04-13

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Csontos András

Vád: Gyilkosság

Ítélet: Királyi Tábla fellebbviteli döntése: iratok pótlásával visszaküldeni

1848-04-13

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Ternyik Anna

Vád: Királyi Tábla fellebbviteli döntése: 4 évi közbörtön, ½ évenként 25 korbácsütés

Intézkedés: Kérvény az enyhítésre, erről Sooky Andor tiszti főügyész jelentése

1848-04-13

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Furcsik József andrásfalvi, Lőrincz István losonci, Steinberg Gábor losoncapátfalvi lakos

Vád: Lopás, orgazdaság

Ítélet: Furcsik József többször büntetett 2 évi közbörtön, ¼ évenként 25 vessző; Lőrincz István szintén többször büntetett 1 évi közbörtön, ¼ évenként 25 vessző; Steinberger Gábor 3 havi magán börtön, mindannyian vasban, közmunka, szokott böjt, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése; Lőrincz István vallomása szerint Csákányházán Bubla Károly csendbiztos 30 pálcaütéssel büntette, melyet főszolgabíró vizsgáljon ki, mert a csendbiztos ezzel túlment hatáskörén

1848-04-13

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Hrabusai Ferenc, Hrabusai Miklós nagydaróci lakos

Vád: Lopás (burgonya)

Ítélet: Mindkettő 2 havi börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése; főszolgabíró vizsgálja ki, hogy az elöljárók megzsarolták-e őket 25 forint büntetéssel, ha igen, azt térítsék nekik vissza

1848-04-13

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Lukács István csavargó, Kada István herencsényi lakos

Vád: Borjúlopás

Ítélet: Lukács István már többször büntetett, 1 évi közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése, ¼ évenként 25 vessző; Kada István 1 havi magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, a rabtartási költségek megtérítése

1848-04-13

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Tunacsek József csavargó

Vád: Vászonlopás

Ítélet: 2 havi közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése és 30 vessző

1848-04-13

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Bartos János rab, endrefalvi lakos

Vád: Telke megmentése érdekében kéri 48 órai elbocsátását

Ítélet: Saját költségére két hajdú őrizete mellett engedélyezik

1848-04-13

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Bacsó János és társai

Vád: A rabdolgoztató intézetben csapó és szövő raboknak jobb élelmezést kérnek

Intézkedés: A 2 napi böjt megtartása mellett a többi napokra fejenként ½ font hús kiadása megengedett

1848-04-13

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: ?

Vád: ?

Intézkedés: Elrendelt nyomozásokról jelentések

1848-05-09

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: ?

Vád: Több ügyben a tanúvallomások pontosítása, megerősítése

Ítélet: ?

1848-05-09

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Csikán István, Szenográdi József, Csikán János, Pénzes József, Urbancsik Mihály, Járja Imre

Vád: Homolya István és Homolya Pál „tetemes megverésével”, tolvajlás (liszt, 5 tyúk, 3 zsák burgonya), orgazdaság

Ítélet: Csikán István, Szenográdi József, Csikán János ítélete függőben van addig, amíg Homolya István gyógyulása bizonytalan,  Urbancsik Mihály ¼ évi magán börtön, Pénzes József ½ évi magán börtön, Járja Imre több büntetés után ¾ év magán börtön, mindnyájan vasban, közmunka, szokott böjt, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

1848-05-09

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Bellág János rab

Vád: Másodalispán indítványozza, hogy a megyei nyomda mellett végzett nehéz munkája miatt a csapószékben dolgozó rabokkal megegyező kedvezményt kapjon

Ítélet: Elfogadják

1848-05-09

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Öreg Kekkő András, Kerek János, Ambrus József, Nagy Imre, Dacsa Pál, Kekkő Imre, ifj, Kekkő András lőrinci lakosok

Vád: Verekedés és törvényes hatóságnak ellenszegülés: Id. Kekkő András „kerületi tisztviselő parantsját makatson megveti, hozzá felsőbbségi tekintélyt lerontó kifejezéseket intézett, s így a rend és csend felzavarására jelen aggasztó körülmények között mintegy ingert és példát szolgáltatott…”

Ítélet: Öreg Kekkő András ¾ év magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, és a rabtartási költségek megtérítése; Kerek János, Ambrus József, Bacsa Pál, Kekkő Imre 25-25 vessző, ifj. Kekkő András 30 vessző;  Nagy Imre ellen újabb tanúkihallgatás

1848-05-09

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Supka András diósjenői lakos

Vád: Verekedés

Ítélet: Huszár István esküdt nyomozzon az ügyben

1848-05-09

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Baksa Ferenc

Vád: Ajtótörés és puskalövés: Mocsáry Dániel házának ajtaját betörte és onnan egy puskát elvitt, de később visszaadta

Ítélet: 1 hónapi magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése

1848-05-09

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Bogenglück Ignác kisterenyei lakos

Vád: Kaszás József kisterenyei kondástól megvett két sertés miatt orgazdaság, de a kondában hagyta a malacszaporodással együtt

Ítélet: Nem bizonyosodott be semmi vád, szabadon bocsátották

1848-05-09

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Szappan András, Bognár István, Szappan József szőlősi lakosok

Vád: Jankovich Antalnál szérűlopás vádja miatt lefoglalt részeik kiadását kérik

Ítélet: Básthy Miklós főszolgabíró nyomozzon, s ha nem bizonyosodik a vád, adja ki a részeket

1848-05-09

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Kaszás József kisterenyei kondás

Vád: Mátyássy István szolgabíró utasítást kér a kondás által eladott, uraság tulajdonát képező sertésekért járó kártérítés módjára, mert a kondásnak nincs vagyona

Ítélet: Ha levágták már a sertéseket, akkor pénzbeli, ha nem természetbeli kártérítés

1848-05-10

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: ?

Vád: Tanúvallomások megerősítése, kiegészítése

Ítélet: ?

1848-05-10

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Dudás József garábi lakos

Vád: Sertéslopás: alsótoldi nyájból hat sertés kiragadása, és a pásztói vásárban elcserélése

Ítélet: ½ év magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése; Pécsi József szökött bűntárs kerestetése

1848-05-10

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Zsigmond János eperjesi származású

Vád: Csavargás

Ítélet: Útlevéllel ellátni és lakhelyére utasítani

1848-05-10

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Tamesz András Gömör megyei jolsvai származású

Vád: Csavargás

Ítélet: Útlevéllel ellátni és lakhelyére utasítani

1848-05-10

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Oravecz József varsányi lakos

Vád: Verekedés, csendháborítás: Petrovics József éjjeli csendőrnek ellenállt, megütötte, mikor csendháborításért a bíró házához akarta kísérni, és késsel is fenyegette, Percze Andrást pedig villa nyelével vállon verte

Ítélet: Addigi fogva tartás, 12 vessző, a rabtartási költségek megtérítése

1848-05-10

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Csorba Ferenc szőlősi lakos

Vád: 10 sertés- és 2 juhlopás Nagybárkányban

Ítélet: Mivel már volt sertéslopás ügye, 1 év magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

1848-05-10

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Cselovszki Éva sziráki lakos

Vád: Gyermekvesztés

Ítélet: A vádat az ügyész fogalmazza meg, Horváth István szolgabíró pedig nyomozzon ez ügyben

1848-05-10

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Talpas Mihály, Kosdi Benke és Valóczi Jakab ecsegi lakosok

Vád: Pincetörés

Ítélet: Talpas Mihály büntetve volt már sertéslopásért és pincetörésért, ezért 1 év magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése; Kosdi Benke szintén visszaesőként ½ év magán börtön,  vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése; Valóczi Jakab 30 vessző

1848-05-10

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Tóth Deme szakáli lakos

Vád: 4 sertés ellopása Pilinyben

Ítélet: Mint visszaeső 2 év magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

1848-05-10

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Boldizsár Mihály, Viski János, Árva János és Bikkes András

Vád: 2 ízben lókötés és többrendbeli nagyobb mennyiségű szalonnalopás

Ítélet: Boldizsár Mihály visszaesőként 2¾ év magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése; Viski János szintén visszaesőként 1 év magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése; Árva János és Bikkes András ½ év magán börtön,  vasban, közmunka, szokott böjt, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

1848-05-10

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Molnár Pál diósjenői lakos

Vád: A helység esküdtjének megütése

Ítélet: 2 heti magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése;

1848-05-11

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: ?

Vád: Több ügyben a tanúvallomások pontosítása, megerősítése

Ítélet: ?

1848-05-11

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Bódi Illés ilinyi lakos

Vád: Szakács Mihály kamrájának feltörése, onnan ázalék és zsák lopása

Ítélet: ½ év magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

1848-05-11

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Polyák Miklós és Tóth József

Vád: Skultéty András megverése és agyonütése

Ítélet: A tanúk erősítsék meg vallomásaikat az Alsótoldra kirendelt táblabírák, Nagy Andor tiszti ügyész, Horváth István főszolgabíró és Korodinyi Lajos esküdt előtt

1848-05-11

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Sorcsik Antal

Vád: Horváth István megverése

Ítélet: Tagadás miatt a tanúkat kell Básthy Miklós főszolgabírónak kihallgatni

1848-05-11

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Kanyó János trázsi lakos

Vád: Bacsa Jánost két ízben megtámadta és megverte

Ítélet: 1 hónap magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése

1848-05-11

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Csontos János

Vád: Agyonlövés

Ítélet: A Királyi Táblára fel kell terjeszteni a hitelesített vallomást

1848-05-11

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Mihály Ferenc szügyi újmagyar

Vád: Kamratörés: Rakovszky Antal berceli házának feltörése és 2 vasfazék ellopása

Ítélet: Az addig elszenvedett ½ évi börtön és 30 vessző; a tettestársak, Lakatos György szentjakabi újmagyar és Oláh József béri újmagyar kerestetése Horváth Albert csendbiztossal, Bukaj János pásztói újmagyar kiadatása érdekében Heves megyét megkeresni

1848-05-11

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Vanya Máté és Justin János marcali lakosok

Vád: Apaverés és báránylopás

Ítélet: Vanya Máté, bár nem bizonyosodott be az apaverés, de lopásért 2 év magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése; Justin János 25 vessző és a kár megtérítése

1848-05-11

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Pászti Imre ecsegi lakos

Vád: Kósdi Péter megverése és agyonütése

Ítélet: Az orvosi bizonyítvány nem mondja ki, hogy sértett az ütéstől halt volna meg, ezért szabadon bocsájtják

1848-05-11

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Hrabussai Péter nagydaróci lakos

Vád: Nagydaróci Molnár Gönczi János 3 kg burgonyájának ellopása

Ítélet: 2 heti magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

1848-05-11

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Dubniczky Ferenc csavargó

Vád: Köpönyeglopás

Ítélet: 1 hónapi magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése; a köpönyeg megvétele miatt a lapujtői izraelita ellen induljon vizsgálat orgazdaság vádjában

1848-05-11

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Janyik György szklabonyai lakos

Vád: Leszenyei izraelita haszonbérlőtől egy bárányt, egy darab sót és hat tyúkot, Czeleng András leszenyei jobbágytól szűrt, egy pár csizmát, négy kolbászt, a volt leszenyei mészárostól bort és pálinkát lopott

Ítélet: 1 év közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése; 50 vessző két részletben

1848-05-11

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Csikány Imre csitári lakos

Vád: Mrázik János pöstényi lakos panasza, hogy nevezett megverte

Ítélet: Korodinyi Lajos esküdt vizsgálja ki

1848-05-11

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Bojtos András kékkői származásü herencsényi bojtár

Vád: 20 darab juh ellopása

Ítélet: „a’ tetemesebb értékű és számú birkáknak eltulajdonítása, részint az annyira elharapódzott, és csak keményebb fenyíték által mérsékelhető juhlopások miatt” 2 év magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

1848-05-11

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Csiecsok György és Cseptsok János

Vád: Ökörtolvajlás

Ítélet: A tagadás miatt Haluska György uhorszkai és Klamarik György divényi lakos berendelése tanúkihallgatásra

1848-05-11

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Mátyássy István jelentése a szőllősi templom kirablása ügyében Kisterenyén lefolytatott nyomozásról

Vád: Mátyássy István jelentése a szőllősi templom kirablása ügyében Kisterenyén lefolytatott nyomozásról

Ítélet: Minden tanút ki kell hallgatnia, ha nem az ő kerületében lakik

1848-05-12

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: ?

Vád: Több ügyben a tanúvallomások pontosítása, megerősítése

Ítélet: ?

1848-05-12

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Benis József varbói szolgalegény

Vád: Többrenbeli lopás és rendzavarás

Ítélet: Betegsége miatt nem lehet elítélni, de tettestársát Máth Antal orgazdát Vitális István esküdt idézze be

1848-05-12

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Imrovics György

Vád: Többrendbeli lopás: Lollkonidesz durandai kocsmáros kamrájának feltörése, ahonnan élelmi cikket és nagy mennyiségű ruhát vitt el, losonctugári szappanos pincéjének feltörése, ahonnan két zsák gyertyát vitt el, Ungvári losonci lakos kamrájának feltörése és élelmiszerek ellopása, a ráthi kerülő tehenének ellopása; és gyilkosság: Hovenyik János csősz, aki meg akarta akadályozni az uborkalopásban, megverése, aki 3 nap múlva meghalt

Ítélet: „az élők sorából hóhérpallosa alatt kivégeztetni rendeltetett”, a Királyi Táblára fellebbezés útján felterjesztetik, de a vádlottat addig is börtönben kell tartani

1848-05-12

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Moravcsik József

Vád: Gyilkosság

Ítélet: A Királyi Táblára felterjesztendő

1848-05-12

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Balya Klára

Vád: Gyújtogatás (457/1847. szám alatt 1½ év magán börtön, vasban, heti 2 napi böjt, rabtartási költségek megtérítése)

Ítélet: Királyi Tábla fellebbviteli döntése: a 1½ évi magán börtönt ugyanennyi közbörtönre változtatta

1848-05-12

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Deák György első rendű, Bede József másodrendű

Vád: Kis Andrásra mért ütéssel gyilkosság, aki Bede Józsefet fojtogatta, mert az őt pofon ütötte

Ítélet: Deák György 3 év magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése; Bede József ¾ év magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése; fellebbezés a Királyi Törvényszékhez

1848-05-12

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Jámbor János

Vád: Gyilkosság

Intézkedés: Holléte nem tudott, ezért nyomozást rendeltek el

1848-05-12

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Eibner Anna

Vád: Gyermekgyilkosság

Ítélet: Nem bizonyosodott be, ezért felmentették, de fellebbezéssel a Királyi Táblára fel kell terjeszteni

1848-05-12

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Bohács János

Vád: Abaúj megye sürgető levele az átküldött tanúvallomások felvételére és hitelesítésére

Ítélet: Az átküldött iratok „eltévedvén” nem érkeztek meg, ezért újra kérik átküldésüket és Jankovich László főszolgabírót bízzák meg a hitelesítéssel

1848-05-12

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Jankesz Ádám, Zipszer Henrik

Vád: Somoskőy János szolgabíró által lopással vádolva

Ítélet: Nem bizonyosodott be a vád, ezért szabadon bocsátották őket

1848-05-12

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Polyák Miklós, Tóth József

Vád: Skultéti András megverése és meggyilkolása

Intézkedés: Tanúkihallgatások pontosítása, illetve Barát András tanú, ki „az önkéntes seregbe időközben beálván meg nem jelent” felkutatása

1848-06-18

Romhányban tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Terman Pál romhányi lakos

Vád: „az őrsereg egybeírásáról a’ szolgabírótól követelt írás szorgalmazására Kovács Ferencz romhányi lakos által izgattatott volna”

Ítélet: Kovács Ferenc nyilatkozata: a bíró mondta neki, hogy erre őt figyelmeztesse

1848-06-18

Romhányban tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Terman Pál

Vád: Bormérés iránti sikertelen intézkedés

Ítélet: ?

1848-06-18

Romhányban tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Terman István, Hegedűs Mihály

Vád: Az őrsereg összeírásánál a szolgabírótól írás követelése

Ítélet: Tagadják, hogy a bírónak mondták volna

1848-06-18

Romhányban tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Hegedűs Pál, Terman Pál, Kanicska János, Teknős Elek

Vád: Törvényhatósági tisztviselő iránt engedetlenség; bormérés megszabott időn túli gyakorlása; községi jegyző ellen bosszú

Ítélet: Hegedűs Pál 1 havi magán börtön, a törvényszéki és a rabtartási költségek megtérítése; Terman Pál 3 heti magán börtön, a törvényszéki és a rabtartási költségek megtérítése; Kanicska János 2 heti magán börtön, a törvényszéki és a rabtartási költségek megtérítése; Teknős Elek 1 heti magán börtön, a törvényszéki és a rabtartási költségek megtérítése;

1848-06-18

Romhányban tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Bander György, Kovács Mihály, Kosztolnyik József alsópetényi lakosok

Vád: Az őrsereg összeírása és a választások elleni izgatás Alsópetényben, Agárdon, Nézsán és Keszegen

Ítélet: Mindhárom 1 havi magán börtön, a törvényszéki és a rabtartási költségek megtérítése

1848-06-18

Romhányban tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Horváth Albert csendbiztos jelentése

Vád: Tolvajok elfogásánál Pásztó város hadnagyai akadályozták, egy lókötő pedig Pásztón tartózkodik

Intézkedés: Az ügyészi hivatal vizsgálja meg, a csendbiztos pedig a szomszédos vármegye tisztviselőinek közreműködését vegye igénybe

1848-07-21

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Varga Pál

Vád: Testvérgyilkosság

Ítélet: Bérczy Lajos kékkői uradalmi ügyész felterjeszti a Királyi Táblához továbbításra

1848-07-21

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Kukucska Anna

Vád: Gyermekgyilkosság

Ítélet: Bérczy Lajos kékkői uradalmi ügyész felterjeszti a Királyi Táblához továbbításra

1848-07-21

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Tőzsér Borbála

Vád: Gyermekgyilkosság

Ítélet: Tanúvallomások megerősítése

1848-07-21

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Strasser Móric izraelita

Vád: 2 rendbeli lólopás

Ítélet: „mesterkélt tolvajlási szándékának gonosz jelei” miatt 1 év magán börtön, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése;

1848-07-21

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Plugh György

Vád: Pénztolvajlás

Ítélet: ¼ év fogság, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése

1848-07-21

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Szabó József, Bacsa Gergely gutai lakosok

Vád: Gutai ménesből 3 ló ellopása, megtévesztéssel kocsinak és lószerszámoknak kicsalása; lovak eladásával orgazdaság, az érsekújvári börtönből gyilkossággal vádolván, a Királyi Tábla felülvizsgálata előtt, rabságból szökés

Ítélet: Szabó József 2 év magán börtön, közmunka, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése;
Bacsa Gergely a Királyi Tábla ítéletének letöltése után ¼ év fogság, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése;
Bagita Imre bűntársuk ellen nyomozás elrendelése

1848-07-31

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Fodor András karancsberényi bíró

Vád: Vallomás megerősítés

Ítélet: ?

1848-07-31

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Szekeres Mihály bágyoni bíró

Vád: Vallomás megerősítés

Ítélet: ?

1848-07-31

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: ?

Vád: Több ügyben a tanúvallomások pontosítása, megerősítése

Ítélet: ?

1848-07-31

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Palcsó András jelsőczi rab

Vád: Feljebbvitel során enyhítés kérése

Ítélet: A király két hónapot elengedett a raboskodásból

1848-07-31

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Ispán István, Ispán András

Vád: Gyilkosság

Ítélet: Királyi Tábla fellebbviteli döntése: helybenhagyják a megyei törvényszék ítéletét

1848-07-31

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Fodor András karancsberényi bíró

Vád: Törvényes intézkedés iránti engedetlenség: testvéreit nem engedte összeírni a nemzeti őrseregbe

Ítélet: 1 hónap közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése;

1848-07-31

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Hugyecz György, Bruszniczki Pál, Ruszák Pál vanyarci elöljárók

Vád: Néplázítás, Dessewffy Ottó kaszálójának levágatása

Ítélet: Plachy Ferenc szolgabíró nyomozzon tanúk után, Somoskőy János szolgabíró pedig a börtönben lévőktől vegye ki a vallomást

1848-07-31

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Szekeres Mihály bágyoni bíró

Vád: Törvényes intézkedés iránti engedetlenség: nem bizonyosodott be, hogy a nemzetőrség összeírása ellen lázított, de a jegyzőt megfenyegette

Ítélet: 1 hónap közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése

1848-07-31

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Rakitovszky János sziráki lakos

Vád: Végrehajtó tisztviselő iránti engedetlenség: tiszti fuvarnak nem tett eleget a bíró felszólítása ellenére

Ítélet: A törvényszék rosszallását fejezte ki, de szabadon bocsátották

1848-07-31

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Pecsi József Csontfalu pusztai származású pásztói kanász

Vád: 6 sertés ellopása

Ítélet: ½ évi magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

1848-07-31

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Jarabicza János szügyi lakos

Vád: Néplázítás

Ítélet: Paczolay Jakab esküdt nyomozzon tanúk után és hallgassa ki őket

1848-07-31

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Benicz István varbói lakos

Vád: 1 kiló rozs és 4 zsák ellopása

Ítélet: 1 hónapi magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

1848-07-31

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Gerzen Jing galíciai gr. Hahenek ezredéből szökött katona

Vád: Többrendbeli lopás

Intézkedés: Elítéltetésre átadták a hadfogó biztosnak; Básthy Miklós főszolgabírónak meghagyták, hogy Kohn Jakab szécsényi izraelita tettestársát a következő fenyítő törvényszék elé hozza

1848-07-31

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Balecz János tiszovnyiki lakos

Vád: Kemin Pál lesti lakos, Laluska Márton lesti juhász egy-egy juhának ellopása és Hegyi Pál libercsei lakos, rab által lopott tárgyak elrejtésével orgazdaság

Ítélet: 2 hónapi közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt, okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

1848-07-31

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Koncz János, Dora István kállói lakosok

Vád: Komár József daróczi segédcsősz megverése

Intézkedés: Horváth István főszolgabíró kutassa fel a tanúkat

1848-07-31

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Krivánszki Verona, Brányik István pusztaberki lakosok

Vád: Többrendbeli lopás

Ítélet: Brányik István tudott a lopásokról, ezért 1 hónapi közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt, okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése; bűnszövetségben lévő Vincze Verona és Branyik János pusztaberki, Róka György és neje herencsényi lakosok Horváth Albert csendbiztos által a következő törvényszék elé állítassanak

1848-08-07

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Hugyecz György, Bruszniczki Pál, Ruszák Pál vanyarci elöljárók

Vád: Néplázítás, Dessewffy Ottó kaszálójának levágatása

Ítélet: Nem bizonyosodott be, mert 72 résztvevő volt; a vádlottak az addigi fogva tartással letudták a büntetést, a kártérítés pedig egyetemleges

1848-08-22

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Kuricz Pál

Vád: Tanúvallomások pontosítása, megerősítése

Ítélet: ?

1848-08-22

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Ternyik Anna

Vád: Feljebbvitel során enyhítés, és a testi fenyítés elengedésének kérése

Ítélet: A 4 évi börtönt nem enyhítették, a ¼ évenkénti 24 korbácsot kiválhatja még 2,5 havi közbörtönnel

1848-08-22

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Lénhard Mihály és Bacsa Gergely dejtári lakosok

Vád: Hamar Pál uradalmi főügyész a Királyi Tábla által elbírált úriszéki ítéletet továbbította

Ítélet: Lénhard Mihály 3 év börtön, ½ évenként 25 botütéssel, Bacsa Gergely 2 év börtön, ½ évenként 25 botütéssel, a gyilkosság miatt 40 pengő forint vérdíj megfizetése

1848-08-22

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Fazekas István, Bocsó István romhányi lakosok

Vád: Gyilkosság: bár Varga Mátyás támadta meg őket ok nélkül, de az önvédelem mértékét túllépték és ez okozta a halált (417/1847. sz. ítélet: Fazekas István ¾ évi magán börtön, vasban, heti 2 nap böjt és a rabtartási költségek megtérítése; Bozó István 1 hónapi magán börtön, vasban, heti 2 nap böjt és a rabtartási költségek megtérítése)

Ítélet: Királyi Tábla feljebbviteli ítélete helyben hagyja, de Fazekas István 40 pengő forint vérdíjat köteles fizetni

1848-08-22

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Nemes Sárközy Dienes

Vád: Orgazdaság (tolvajlásban ő maga nem vett részt, hanem tanácsokat adott és elősegítette) (365/1847. sz. ítélet: 1 év magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése)

Ítélet: a Királyi Tábla feljebbviteli ítélete: 1 évi magán börtön alól felmentették

1848-08-22

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Albert György

Vád: Gyilkosság (a gácsi erdőkben gubacslopókat tetten érte, azok megtámadták és önvédelemből használta a puskát) (454/1847. sz. felmentették)

Ítélet: Királyi Tábla feljebbviteli ítélete a felmentő ítéletet helyben hagyta

1848-08-22

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Gálik Imre kékkői lelkész

Vád: ?

Ítélet: Királyi Tábla feljebbviteli ítélete: teljes felmentés

1848-08-22

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Gyebnár András halászi lakos

Vád: Ribjánszky József váci uradalmi ügyész által indított fenyítő perben 

Ítélet: Királyi Tábla feljebbviteli ítélete: 40 pengő forint vérdíj és 2 forint látleleti díj fizetése alól felmentették

1848-08-22

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Deák György tarjáni juhász, Bede József  

Vád: ?

Ítélet: Királyi Tábla feljebbviteli ítélete: Deák György 2 évi közbörtön, vasban, szokott böjt, Kiss András 40 pengő forint vérdíja és a rabtartási költségek megtérítése; Bede József addigi fogsága betudása mellett szabadon bocsáttatik

1848-08-22

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Moravcsik József losonci szolga

Vád: ?

Ítélet: Királyi Tábla feljebbviteli ítélete: ½ évi közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése

1848-08-22

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Imrovics György losonci lakos

Vád: Gyilkosság

Ítélet: Királyi Tábla feljebbviteli ítélete: A halálos ítélet megváltoztatása 5 évi közbörtön, vasban, szokott böjt, Havenyik János 40 pengő forint vérdíja és a rabtartási költségek megtérítése

1848-08-22

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Eibner Anna

Vád: Gyermekgyilkosság 

Ítélet: Királyi Tábla feljebbviteli ítélete: Helyben hagyta a megyei törvényszék felmentő ítéletét

1848-08-22

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Csontos András kelecsényi csősz

Vád: ?

Ítélet: Királyi Tábla feljebbviteli ítélete: 2 heti magán börtön és 40 pengő forint vérdíj megfizetése

1848-08-22

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Garai Anna

Vád: Gyermekgyilkosságért a divényi uradalmi ügyész által indított per 

Ítélet: Királyi Tábla feljebbviteli ítélete: 1 évi közbörtön a korbácsütések mellőzésével

1848-08-22

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Bellág János

Vád: Feljebbvitel során 3 évi börtön enyhítés kérése

Ítélet: Elutasították

1848-08-22

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Telek András pálfalvi származású, Kollár József, Urbán Vince karancssági lakos, Palicza János, Márton György

Vád: Rablás és közcsend zavarása

Ítélet: Királyi Tábla feljebbviteli ítélete: Telek András 1 évi közbörtön, Kollár József 2 évi közbörtön, Urbán Vince ½ évi közbörtön; Palicza János és Márton György szabadon bocsáttatik

1848-08-22

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Mihaleczky János

Vád: Hivatallal visszaélés 

Ítélet: Királyi Tábla feljebbviteli ítélete: További nyomozás és újabb ítélet végett visszaküldik

1848-08-22

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Szűcs András héhalmi lakos

Vád: Bujáki uradalmi ügyész által gyilkossággal vádolva 

Ítélet: Királyi Tábla feljebbviteli ítélete: ¾ évi közbörtönt 1 havira változtatja, vasban, szokott böjt, 40 pengő forint vérdíj és 4 forint orvoslási díj, illetve a rabtartási költségek megtérítése

1848-08-22

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Fábri Amália, Aranyi Károly rab neje

Vád: Férje orgazdaság miatti elítélésekor a kártérítés fedezésére lefoglalt vagyonának feloldását kéri

Ítélet: Horváth Albert csendbiztos tegyen jelentést

1848-08-22

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Urbán Ferenc

Vád: Verekedés

Ítélet: Várady István szolgabíró jelenti, hogy a tanúkat nem tudja időre berendelni, mert fuvarban vannak

1848-08-22

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Hoch Ferenc, Valcz Mihály kismarosi lakosok

Vád: Törvényes elöljáróság iránti engedetlenség, vasúti munkálatok akadályozása

Ítélet: Hoch Ferenc 2 heti magán börtön vas nélkül, Valcz Mihály 1 heti magán börtön vas nélkül, mindkettő szokott böjt és rabtartási költségek megtérítése

1848-08-22

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Kuricz N. dubravai (Zólyom megye) lakos

Vád: Grexa Pál málnapataki lakos agyonütése

Ítélet: Mivel megkeresték Zólyom megyét, de a gyanúsított kiadása nem halad, a hitelesített tanúvallomásokkal együtt az ügy iratait átküldik Zólyom megyének

1848-08-23

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: ?

Vád: Tanúvallomások pontosítása, megerősítése

Ítélet: ?

1848-08-23

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Svirga Erzsébet

Vád: Sóoky Andor tiszti főügyész jelenti, hogy az úriszékről felterjesztett per elbírálása még nem történt meg

Ítélet: Keressék meg a Királyi Táblát, hogy a régebbi pereket vizsgálja felül

1848-08-23

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Nemes Czikó Károly

Vád: ?

Ítélet: Királyi Tábla feljebbviteli ítélete: 1 havi magán börtön helyett közbörtön

1848-08-23

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Glück Ilona Balassagyarmaton szolgáló leány

Vád: Gyermekgyilkosság

Ítélet: Prónay József főszolgabíró vegye fel a tanúvallomásokat, keressék meg Hont megyét, hogy az ipolysági Glück Ferencet hallgassák ki ez ügyben 

1848-08-23

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Mega Pál lesti lakos

Vád: „Lyalyuska Pál megvérengzésével vádoltatván”, karjának „tetemesebb megszúrása”

Ítélet: 1 hónapi közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt, 4 pengő forint fájdalomdíj, orvoslási költségek és a rabtartási költségek megtérítése

1848-08-23

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Gyuris András, Jakubecz Pál felsősztregovai lakosok

Vád: Gyuris András Frecska János, Kalmár Gábor, Huszár János felsősztregovai lakosoktól 3 szántóvas, egy tengelyszeg, Fábri Páltól 2 anyajuh és egy bárány, Jakubecz Pál Latzkó Istvántól 2 birka, Fábri Páltól 3 juh ellopása

Ítélet: Mindketten ¼ évi magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

1848-08-23

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Szeverényi András pataki lakos

Vád: Gyilkosság

Ítélet: Somoskőy János szolgabíró a tanúkihallgatásokat terjessze az ügyészi hivatalhoz

1848-08-23

Név/nevek: Hajdú János kisoroszi lakos

Vád: [Duna]Bogdányi határból két ló ellopása

Ítélet: ½ évi börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

1848-08-23

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Enop Sebestyén verőcei születésű

Vád: Kamratörés a nógrádi urasági hajdúnál, és több lopás (egy pár új csizma, 4 zsák, két sertésből való hús és szalonna, két kenyér, fél fejsze, 11 db férfi öltöző, 9 db asszonyi ing, 4 db gyerek öltöző, 2 db kising, 6 icce lúdzsír, egy istráng)

Ítélet: 1 évi magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

1848-08-23

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Gyüre István varbói lakos

Vád: Apaverés és egyéb kihágások

Ítélet: Az ügyészi hivatal kérdései alapján a Szécsényi járás főszolgabírája hallgassa ki a tanúkat

1848-08-23

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Racskó Mihály marcali lakos

Vád: Borháztörés és egyéb lopások

Ítélet: ¼ évi magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

1848-08-23

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Nagy Miklós gergei tiszttartó

Vád: Litkei nép lázítása

Ítélet: Zmeskál Sándor szolgabíró hallgassa ki a tanúkat

1848-08-23

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Jarabicza János szügyi lakos

Vád: Lázítás

Ítélet: ? (hiányos a lap) börtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése

1848-08-23

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Csikán István, Szenográdi József, Csikán János csitári lakosok

Vád: Homolya István és Homolya Pál söji és gárdonyi juhász életveszélyes megvérengzése, több verekedésbe részvétel, több rendbeli padlástörés

Ítélet: Mindhárman 1 évi magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése (Homolya Istvánnak 30 pengő forint fájdalomdíj és orvosi költségek megtérítése, Homolya Pálnak 10 pengő forint fájdalomdíj és az orvosi költségek megtérítése)

1848-08-23

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

 Máth Antal hugyagi lakos

Vád: Orgazdaság

Ítélet: A vád alól felmentették, mert az eset idején bizonyítottan beteg volt

1848-08-23

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Banács Ferenc „gácsországi származású kóborló tanuló”

Vád: „Iszaszegi mozgalmabani részvéttel”

Ítélet: Semmi nem bizonyosodott be, szabadon bocsátották

1848-08-23

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Járja István, Márton Károly, Buriss László, Molnár Károly, Molnár Pál

Vád: Pincetörés és több lopás

Ítélet: Járja Ferenc főcinkos bebörtönzés mellett tanú kihallgatása

1848-08-23

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Fagyos (Faggyos) Ferenc

Vád: A szőlősi templom kirablása miatt elítélt, de ártatlansága kiderülvén, a végső eljárásig letartóztatott rab a börtönben alvás alól felmenteni kéri magát

Ítélet: Duhony Imre kiadó jótállása mellett engedélyezik

1848-08-24

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: ?

Vád: Tanúvallom ások pontosítása, megerősítése

Ítélet: ?

1848-08-24

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Turcsányi András, Patasevich János felsőtábi juhász, Berecz Pál, Drotár János, Tóth János, Csabák vagy Takács Ferenc, Furák Márton

Vád: Rablás, tolvajlás (bágyoni izraelita kirablása, felsőtábi zsidó pincéjének feltörése, Gyurkovics balassagyarmati mészárostól 20 ürü elorzása, Halásziban tehén ellopása, Hont megyei Kispeszeken pincetörés, 4 juh és 2 kecske ellopása, Nőtincsről 6 db sertés elhajtása, Keszegen Peszky István megverése és Huszár úr kamrájának feltörése, ahonnan két szekerce és egy balta ellopása, Rózsavölgyi ház felgyújtása, a csősz puskájának elorzása)

Ítélet: Turcsányi András, Patasevich János, Berecz Pál, Drotár János súlyos vádak miatt rövid úton nem ítéltethetnek el, az ügyészi hivatal indítson eljárást ellenük; Tóth János 1 hónapi magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése; Csabák Ferenc és Furák Márton ellen nem bizonyosodott be semmi, ezért szabadon bocsáttatnak

1848-08-24

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Deucs János berceli lakos

Vád: Váltóhamisítás

Ítélet: Brach Simon kihallgatási jegyzőkönyvét Pest városának megküldik

1848-08-24

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Burján András erdőtarcsai lakos

Vád: Sertéslopás

Ítélet: Horváth Albert csendbiztos hallgassa ki a tanúkat

1848-08-24

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Szarvas János nándori lakos

Vád: Lázítás az összeíró küldöttség ellen, de nem lett következménye, „azok nem bujtogatási szándékkal mondattak”

Ítélet: ¼ évi magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése

1848-08-24

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Melo József hugyagi zsellér

Vád: Kamratörés

Ítélet: 2 heti magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése

1848-08-24

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Sulyik János

Vád: A turai börtönben rab

Ítélet: Éliássy István bujáki uradalmi ügyész a megyei börtönbe áthelyezését kéri

1848-08-24

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Fekete Ferenc, Fekete Miklós, György Mihály, György János csécsei lakosok

Vád: Vérengzés

Ítélet: Básthy Miklós főszolgabíró hallgassa ki a tanúkat az ügyben

1848-08-24

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Izsák vagy Csepcsok György és Cseptsok János felsőtiszovnyiki lakosok

Vád: Uhorszkai ökörlopás

Ítélet: Csepcsok György 1 évi börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése; Cseptsok János ½ évi börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése; Klamarik György, aki szállást adott nekik, az orgazdaság vádja alól felmentve

1848-08-24

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Folt István penczi lakos

Vád: Lopás

Ítélet: Huszár István szolgabíró hallgassa ki a tanúkat az ügyben

1848-08-24

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Bursza János óhutai lakos

Vád: „több tetemes lopások”

Ítélet: Kovács Károly esküdt, illetve Bubla Károly csendbiztos rendelje be a bűntársakat, utóbbi a Hont megyében tartózkodót

1848-08-24

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Sáfrán Tamás, Pálik Márton sásomházi [sámsonházi] lakosok

Vád: Az uradalom közös rétjének lekaszálása, és a helység szénája mellé behordása a főszolgabíró tilalma ellenére

Ítélet: Haszonbérlőként tették, ezért szabadon bocsátották őket

1848-08-24

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Drozd vagy Hugyik divényi uradalmi rab

Vád: a megyei börtönbe áthozva a vétségre vonatkozó iratokat nem találják

Ítélet: Vitális István szolgabíró és Kovács István esküdt nyomozzon az iratok után

1848-08-24

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Jankovich László törvényszéki elnök jelentése

Vád: A fenyítő törvényszéki ítéletek hiányosan hajtatnak végre a tisztikar által

Ítélet: Készítsenek táblázatot a kiadott ítéletekről az ellenőrzés érdekében

1848-10-14

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Gróf Czebrián Ferenc

Vád: Füleken tartott fenyítő székben ¼ évi magán börtönre ítélték, de orvosi bizonyítvánnyal igazolják, hogy egészségére és elmeállapotára is károsan hatna a börtön

Ítélet: Külön szobában történő elzárása megengedhető, úgy, hogy hajdúk állnak őrt a szoba előtt, a külön őrzés költségeit a grófnak kell viselni

1848-10-23

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: ?

Vád: Tanúvallomások pontosítása, megerősítése

Ítélet: ?

1848-10-23

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Makovinyi vagy Kálnay Márton

Vád: ?

Ítélet: Királyi Tábla feljebbviteli ítélete: halálos ítélet megváltoztatása, 9 év szokott börtön (a folyamodó időközben meghalt)

1848-10-23

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Plachy Antal

Vád: Fellebbezés

Ítélet: Elutasítva, a letöltött idő után még 3 év magán börtön helybenhagyása

1848-10-23

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Maczik Márton

Vád: ?

Ítélet: A király a halálos ítéletet megváltoztatta, 8 év közbörtön a szokott nélkülözések mellett

1848-10-23

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Svirga Erzsébet

Vád:

Ítélet: A király a halálos ítéletet megváltoztatta, 3 év közbörtön a szokott nélkülözések mellett

1848-10-23

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Koren Pál

Vád: ?

Ítélet: A király a halálos ítéletet megváltoztatta, 6 év közbörtön a szokott nélkülözések mellett, ½ évente 25 bot

1848-10-23

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Varga Pál

Vád: ?

Ítélet: Királyi Tábla feljebbviteli ítélete: jóváhagyta az 5 évi börtönt

1848-10-23

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Fazekas Ambrus, Bikkes András, Kacsenák János, Forgács Ferenc

Vád: ?

Ítélet: Királyi Tábla feljebbviteli ítélete: hiányosságok miatt visszaküldték a pert újratárgyalásra

1848-10-23

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Fazekas Ambrus, Bikkes András, Kacsenák János, Forgács Ferenc

Vád: Felülvizsgálatra felterjesztik

Ítélet: Új ítélet hozatalára visszaadott: tollhiba miatt kimaradt, hogy Földi János ¼ évi magán börtön, vasban, közmunka, heti 2 napi böjtre ítéltetett

1848-10-23

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Márton Károly, Járja István, Buris László, Molnár Pál, Molnár Károly, Járja Ferenc trázsi és nagykéri lakosok

Vád: Marczik Ignác pincéjéből burgonyalopás, illetve 5 lúd  ellopása

Ítélet: Mivel ezen túl más vádak nem igazolódtak, az addig fogságban töltött idő betudásával a károk egyetemleges megtérítésével próbára bocsátották

1848-10-23

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Szőke Pál, Oravecz József, Horváth István, Percze András, Bakter vagy Svalga Pál varsányi lakosok

Vád: Birka és egyéb lopások (Takács Mátyás farkasalmási juhásztól 30 lat báránygyapjú, 20 icce vaj, 62 lat túró; Szekeres János varsányi lakostól 90 lat kősav; szécsényi pincékből ásókapa, kasza; Dancsok János farkasalmási juhásztól 2 juh; Bernáth varsányi izraelita pajtájából 1 kila árpa és 1 kila búza, 2 zsák fejtetlen mák; Szúnség István varsányi szolgától 1 pár csizma; Faragó Istvántól 12 icce vaj; Nagy Ferenc varsányi közbirtokostól 2 hízott lúd)

Ítélet: Szőke Pál, többször büntetett, 2 évi magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése; Oravecz József és Horváth István ½ évi közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt, okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése, valamint 75-75 vessző; Percze András 1 hónapi magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése; Bakter vagy Svalga Pál okozott kár, rabtartási költségek megtérítése és 30 vessző; Pénzes Károly időközben honvédnak állt

1848-10-23

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Blaskó János kövesdi lakos

Vád: A helység elöljárói iránti engedetlenség, személyükben megtámadás (őrködésre rendelte ki a bíró)

Ítélet: Mivel”bormámoros” állapotban volt, 30 vessző

1848-10-23

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Nagy vagy Krizsan János litkei lakos

Vád: Lopás (Karancsságról tinó lopása, sipeki pincék feltörése)

Ítélet: 1 évi magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

1848-10-23

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Burián András erdőtarcsai lakos

Vád: Sertélopás Fiszter Farkas bujáki lakostól

Ítélet: 1 évi magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

1848-10-23

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Sziráczky Pál, Filtsik Mátyás vanyarci lakosok

Vád: Rabszöktetés: „vigyázatlanságból eredet rabszökés, melynek egy részt rabokat két tehetetlen őrre bizá Sziráczki Pál meggondolatlansága, más részt Fitsik Mátyás kisérő őr bűnös hiszékenysége, miszerint czigányok kérésére a’ vasat fájós lábaikon változtatni akarta lévén okai”

Ítélet: Megdorgálás után szabadon bocsátották őket

1848-10-23

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Penyicska György vanyarci lakos

Vád: Kibecsült szőlő erőszakos visszafoglalása

Ítélet: 2 heti magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése

1848-10-23

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Tóth János óvári lakos

Vád: Borlopás, elöljárók megfenyegetése

Ítélet: 12 vessző, az okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

1848-10-23

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Kovács József litkei kanász

Vád: Szabó Antal megvérengzése

Ítélet: 12 bot és honvédek közé beszámítás

1848-10-23

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek:  Varga István sziráki lakos

Vád: Verekedés (Hasenfeld Arnold gazda kétszeri megütése) és lopás (Oren Pál 4 lúdja)

Ítélet: 2 hónapi magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

1848-10-23

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Urbán Ignác herencsényi lakos

Vád: Berger József izraelita nejének megvérengzése

Ítélet: „tettét bormámoros álapota némileg mentvén” 24 vessző után szabadon bocsátották

1848-10-23

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Krajcsik Jakab divényi jegyző

Vád: Vitális István szolgabíró a jegyző elleni vád miatti tanúkihallgatást költségkímélés miatt a Losoncon tartandó fenyítő törvényszék elé kéri

Ítélet: Elfogadták a javaslatot

1848-10-23

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: ?

Kérvény: Másodalispán a tiszti kar sok változása miatt javaslatot tett a törvényszék hatékonyabb működésére: a börtönbe már vallomások kivétele után kísérjenek rabokat, a községi alválasztmányok a kihágást elkövetőket a kerületi végrehajtóknak adják át

Intézkedés: Elfogadták

1848-10-23

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: ?

Vád: Másodalispán sürgeti a szőllősi templom kirablásával gyanúsított Faggyas Ferenc ügyének befejezését

Intézkedés: Mátyássy István szolgabíró jelentését megsürgetik

1848-10-23

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: ?

Vád: Másodalispán jelenti, hogy Czikó Károly szécsényi lakost nem sikerült elfogni

Ítélet: Horváth Albert csendbiztost megbízták az elfogással

1848-11-16

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: ?

Vád: Tanúvallomások pontosítása, megerősítése

Ítélet: ?

1848-11-16

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Főben járó ügy, főügyész a felperes: Tőzsér Borbála, Győry Gergely 

Vád: Gyermekgyilkosság (Tőzsér Borbála kiszolgáltatott állapotában követte el, mert elhunyt férje testvére a házból is elüldözte volna, és megélhetését veszélyeztette volna, ha kitudódik; Győry Gergely teherbe ejtette, majd magára hagyta

Ítélet: Tőzsér Borbála, bár halálos ítélet súlya alá esik, de 3 évi magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése; Győry Gergely házasságtörésért 1 hónapi közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése;
felülvizsgálatra felterjeszteni  a Királyi Táblához

1848-11-16

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Judacsek Mátyás (Ribjánszky József váci püspöki uradalmi ügyész által vádolt)

Vád: Feleséggyilkosság (bár feslett életet élt, mástól volt terhes, és csak kényszerűségből vette el, a szándékos emberölés megállapítható)

Ítélet: „hóhér pallossal az élők sorából kitörültetni rendeltetik”; a felesége rokonainak vérdíj fizetése; felülvizsgálatra felterjeszteni a Királyi Táblára

1848-11-16

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Drozd másképp Hugyecz János (id. Gellén József divényi uradalmi ügyész által vádolt)

Vád: Gyilkosság (Gyalog másképp Sinka György tolvaj leütése)

Ítélet: ¾ év közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt, vérdíj és a rabtartási költségek megtérítése;

felülvizsgálatra felterjeszteni a Királyi Táblához, a döntésig kezesség mellett kiengedhető a börtönből

1848-11-16

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Brusza János óhutai lakos

Vád: Birkalopás (Fasang András korponai polgár 25 birkája), és a divényi uradalmi börtönből szökés

Ítélet: 1 évi közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése; ¼ évenként 25, összesen 100 vessző; a bűntársak nyomozása

1848-11-16

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Sulyok István

Vád: Soóky Andor tiszti főügyész jelenti, hogy a bujáki uradalom által átküldött rabra vonatkozó iratokat többször is sikertelenül sürgette

Ítélet: Horváth Albert csendbiztos sürgesse meg még egyszer, s ha az is sikertelen, a minisztériumnál tegyenek panaszt

1848-11-16

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Keizinger István kishalápi lakos

Vád: Lázítás

Ítélet: ½ év magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése

1848-11-16

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Hajdúk Márton

Vád: Rabosítással kapcsolatos tiszti jelentés hiányzik

Ítélet: „Szabályos végzés értelmében váddal terheltnek bebörtönzése mellékes vallomásának előterjesztése nélkül nem történhetvén”, Veres Gyula szolgabíró mulasztását „Törvényszékileg rosszaltatván”, a pótlásra utasíttatik

1848-11-16

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Benkó N. legéndi lakos

Vád: Gyilkosság

Ítélet: Horváth Albert csendbiztos a raboskodót vigye ki a helyszínre és vegyen fel tanúvallomást

1848-11-16

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Dora István

Vád: Tiszti főügyész jelentése szerint nem készült el a végzés

Ítélet: Horváth Albert csendbiztosnak adják ki, hogy a nyomozást fejezze be

1848-11-16

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Fekete Ferenc, Fekete Miklós, György János, György Mihály csécsei lakosok

Vád: Tiszti jelentés a vádakról nem készült még el

Intézkedés: Veres Gyula szolgabíró folytassa le a nyomozást

1848-11-17

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: ?

Vád: Tanúvallomások pontosítása, megerősítése

Ítélet: ?

1848-11-17

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Cselovszky Éva

Vád: Gyermekgyilkossággal vádoltat tiszti főügyész orvosi bizonyítvány alapján őrültnek jelenti

Ítélet: Letartóztatni, felgyógyulás után lehet a pert folytatni

1848-11-17

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Takács István, Pintér János karancskeszi lakosok

Vád: Lázítás: községi választmányi tag; „Kesziben a’ népet a’ bíróháznál az ország részére leteendő Esküről lebeszélte”; „ő csak  Királyra teszi le a hitet”; Karancsságon 800 nemzetőr jelenlétében hangoztatta, hogy az esküt addig nem teszi le, míg a király nem kéri; „szabadságunk elnyomóját, Jellasichot az ország romlására bekívánni nem átalkodott; a karancskeszieket a tettleges ellenállásra felhívta

Ítélet: Takács István 1 év magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése; Pintér János szabadon bocsáttatik

1848-11-17

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Faggyas Ferenc

Vád: Szőllősi templom kirablása – tanúk vallomásainak előterjesztése

Ítélet: Igazságügyi Minisztériumba felterjesztik

1848-11-17

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Róka másképp Horváth János ilinyi származású, Tót Borbála, Krivánszky Verona, Vincze Verona, Brányik János

Vád: Váci vásárban tolvajlás

Ítélet: Róka, másképp Horváth János, többször fenyített, 1 évi magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése; ¼ évenként 25, összesen 100 vessző; Krivánszky Verona ¾ év magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése; Tót Borbála ½ év magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése; Vincze Verona 2 hónapi közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt, okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése; Brányik János 2 heti magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése

1848-11-17

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Szabó József váci kocsis

Vád: Dambró János újonc legázolása vigyázatlanságból

Ítélet: Addigi fogva tartás, 20 pengő forint fájdalomdíj, az orvosi és rabtartási költségek megtérítése. Ennek érdekében Hont megyei Szántón lévő szőlőinek zárolása a fenti összegek kifizetéséig.

1848-11-17

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Csonka László, Barát András, Lipinszky István

Vád: Rabszöktetés

Ítélet: Addigi fogság beszámítása mellett szabadon bocsáttatik

1848-11-17

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Gagyor Imre, Új András

Vád: Lopások, kocsmai kihágások

Ítélet: Horváth Albert csendbiztos a petői kihágásokról a helyszínen vegye fel a tanúvallomásokat

1848-11-18

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: ?

Vád: Tanúvallomások pontosítása, megerősítése

Ítélet: ?

1848-11-18

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Főben járó ügy, főügyész a felperes: Gyüre István

Vád: Apaverés

Ítélet: 3 év magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt, és a rabtartási költségek megtérítése; felülvizsgálatra felterjeszteni a Királyi Táblára

1848-11-18

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Remenárik András ságújfalui lakos

Vád: Istenkáromlás és a községi alválasztmány megbecstelenítése (törvénybíró „megtorkolása”)

Ítélet: 1 hónapi közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt, 2 pengő forint fájdalomdíj és a rabtartási költségek megtérítése; a börtön felügyelőt utasították, hogy „raboskodót kincstár részére készítendő katonai bagancsok készítésére fordítván” az anyagot szerezze be, s „raboskodó képességét fentebbi iparcikk kiállítására mentől sikeresebben felhasználni igyekezzék”

1848-11-18

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Hrozina András csesztvei lakos

Vád: Gyilkosság

Ítélet: Rendes per során lehet eljárni, az ügyészi hivatal kérdései alapján Somoskőy János szolgabíró folytassa le a tanúkihallgatásokat

1848-11-18

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Dudás másképp Murin György nagyszalatnyai (Zólyom megye) származású

Vád: Gyilkosság

Ítélet: Rendes per során lehet eljárni, az ügyészi hivatal kérdései alapján Várady István szolgabíró folytassa le a tanúkihallgatásokat

1848-11-18

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Virág György jobbágyi lakos

Vád: Virág Gelle honvéd újonc öccse megszöktetése

Ítélet: Tanúk hiányában szabadon bocsáttatik, a bágyoni elöljáróságot a vádlott beküldésének oka iránt ki kell kérdezni

1848-11-18

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Gályik Mihály, Völgyi István herencsényi lakosok

Vád: Verekedés: „Laczkó Imrét előmutatott orvosi látleletek szerént fájdalmas ütésekkel illetvén”

Ítélet: Gályik Mihály 1 évi közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése; ¼ évenként 25, összesen 100 vessző; Völgyi István ¼ évi közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése; szabaduláskor 30 vessző; együttesen 12 pengő forint fájdalomdíj és az orvoslási költségek megtérítése

1848-11-18

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Gyurcsók József rádi lakos

Vád: Vérengzés: „czivakodás közben ’s külömben jó magaviseletéről dicsért vádlott által felhevülésből követtetett el”

Ítélet: 1 hónapi közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt, 12 pengő forint fájdalomdíj, 12 pengő forint törvényszékileg mérsékelt orvosoltatási díj, 22 pengő forint 41 krajcár gyógyszerészi költség és a rabtartási költségek megtérítése; Huszár István szolgabíró szólítsa fel Vác város tanácsát, hogy az ott lakó orvosakat utasítsák a látleletek hiteles személy általi láttamozással kiadásra

1848-11-18

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Bojtár János luczini lakos

Vád: Juhlopás

Ítélet: 1 hónapi közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt, okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése; szabaduláskor 25 vessző

1848-11-18

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Megyery József, Harmos Pál kállói lakosok

Vád: Több kihágás: Megyery Jánosnéra részegen éjjel az ajtót rátörte, „taszigálása által háborítani”, égő gyertyával járkálván tűzveszélyt okozott

Ítélet: Megyery József 1 heti elzárás és a rabtartási költségek megtérítése; Harmos Pál ellen nem igazolódott semmi

1848-11-18

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Andrejko József rétsági lakos

Vád: Tolvajlás: éji őrként részegen fegyvert lopott

Ítélet: 1 hónapi magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése

1848-11-18

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Tyavoda János fülekpüspöki szolga

Vád: Vérengzés: Molnár Imrét késelte meg, aki 5 hónapi orvosi ápolás után épült fel

Ítélet: ½ évi közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt, 10 pengő forint fájdalomdíj,  orvosoltatási díj, és a rabtartási költségek megtérítése

1848-11-23

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: ?

Vád: Tanúvallomások pontosítása, megerősítése

Ítélet: ?

1848-11-23

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Főben járó ügy, főügyész a felperes: Jasztrabszky István

Vád: Lázítás

Intézkedés: A tanúvallomásokat hitelesítése után kiadták tiszti főügyésznek

1848-11-23

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Nagy Miklós litkei birtokos

Vád: Néplázítás: az uradalmi tiszt szerint az összehívott népgyűlésen a jobb és takarékosabb gazdálkodás érdekében hoztak határozatot, többek között a legelőhasználatról is

Ítélet: „alaptalan rágalmak a’ közjólét érdekében működő” vádlottal szemben

1848-11-23

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Csarnai István, Kovács János petényi lakosok

Vád: Helység bírájának megtámadása részegen

Ítélet: Addigi fogsággal letudták a büntetést

1848-11-23

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Terman Pál nézsai lakos

Vád: Petényi elöljárók megtámadása, és Terman József újonc öccsének megszöktetése

Ítélet: Nem bizonyítható az elöljáró megütése, öccsének szökése pedig inkább az elöljárók gyengesége miatt történt, szabadon bocsátották

1848-11-23

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Hegedűs Emerencia karancskeszi lakos

Vád: Lázítás

Intézkedés: A vádlott megbetegedett, ezért el nem lehet ítélni, Várady István szolgabíró a tanúkat a következő törvényszéki ülésre idézze be

1848-11-23

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Öregebb Tolnai János, ifjabb Tolnai János, Tolnai Tamás, legifjabb Tolnai József, Koplányi József nagyhalápi lakosok

Vád: Verekedés, vérengzés (Mészáros József és Mészáros Pál megszurkálása, Kiss Pált gyújtogatással fenyegetése)

Ítélet: Legifjabb Tolnai József 1 év magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése; Tolnai Tamás ¾ év magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése; Koplányi József ½  év magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése; ifjabb Tolnai János ¼ év magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése; együttesen Mészáros Pálnak 20 pengő forint, Mészáros Józsefnek 6 pengő forint fájdalomdíj fizetése és az orvoslási költségek megtérítése; öregebb Tolnai János ellen nem bizonyosodott be semmi

1848-11-24

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: ?

Vád: Tanúvallomások pontosítása, megerősítése

Ítélet: ?

1848-11-24

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Főben járó ügy, főügyész a felperes: Jasztrabszky István óvári lelkész

Vád: Lázítás

Ítélet: Felmentették, „szenytelen tiszta polgári becsületét szeplőtlen tisztaságába, a’ hazának, mellynek hű fia vissza adni, – ’s azt minden lehető ármányok ellen biztosítani szoros bírói kötelességnek ismeri”

1848-11-24

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Bacsa Pál dejtári lakos

Vád: Gyilkosság

Ítélet: Nem lehet rövid úton lefolytatni a pert, rendes per

1848-11-24

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Takács János keszegi lakos

Vád: Lázítás: „nehány izgató szónak vigyázatlan kiejtéséből álván, részint minden következés nélkülisége, részint a lázítási szándéknak hiánya”

Ítélet: 1 hónapi közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése

1848-11-24

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Fekete Ferenc, Fekete Miklós, György Mihály, György János csécsei lakosok

Vád: Kovács Mihály helybeli esküdt megverése

Ítélet: Fekete Miklós 1½ évi közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt, a rabtartási költségek megtérítése  és ½ évenként  25, összesen 75 vessző; György János és György Mihály ¼  évi  közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt, a rabtartási költségek megtérítése és 50 vessző; Fekete Ferenc 2 hónapi  közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt, a rabtartási költségek megtérítése és 25 vessző; együttesen Kovács Mihálynak 10 pengő forint fájdalomdíj fizetése

1848-11-24

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Dora István, Koncz János kállói lakosok

Vád: Verekedés, anyaverés (Szampor János megverése)

Ítélet: Rendes per útján, a megvert felépülése után hoznak ítéletet

1848-11-24

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Herkály Gábor, Vanya Károly

Vád: Herkály István megvérengzése

Ítélet: Vádlottak nemesi kiváltságukhoz ragaszkodtak, ezért rendes pert indítanak ellenük

1848-11-24

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Folt István penci lakos

Vád: A település 40 forintnyi pénzének ellopása

Ítélet: ½ évi közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt, okozott kár és a rabtartási költségek megtérítése, 50 vessző

1848-11-24

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Hajdúk Márton legéndi származású

Vád: Juhász Pál megvérengzése

Ítélet: Önvédelemből követte el, ezért addigi fogsága beszámíttatik és szabadon bocsáttatik

1848-11-24

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Makrai György tereskei lakos

Vád: Lázítás (elkeseredésében tett kijelentés)

Ítélet: 2 heti közbörtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése

1848-11-24

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Csernik Antal Pozsony megyei Czifferbe való vadász

Vád: Lázítás

Ítélet: Bubla Károly csendbiztos hallgassa ki a tanúkat, a letartóztatottat pedig kísérjék át Losoncra

1848-11-24

Balassagyarmaton tartott fenyítő törvényszék

Név/nevek: Márton István,  Márton András, Lajtos Ferenc varbói lakosok

Vád: Lázítás („a’ Hazát minden felől fenyegető vészes idő szakban ép akkor midőn fegyveres erejének gyarapítására önkéntes nemzetőrök gyűjtésére szorongatottabb körülmények szoríták, a varbói bíró házánál egyben gyűlt népet vakmerő hazug gyanúsításokkal; mi szerént az Urak a’ népet a’ Király ellen kívánják vinni, – miként a’ birtokosok az irtványoktól Tizedet kérve, a’ nép-szabadságát ismét elvenni szándékoznak, – továbbá hogy az Urak a Szegény embert hadba vezetvén, magok onnét megszöknek. – Végre miként a’helybeliek, csak akkor tartoznak, mint nemzet őrök csatába menni, ha a’ házhellyel bíró jegyző, Urasági kulcsár hasonlóan velük elmennek”), hamis esküvés

Ítélet: Márton István 2 évi magán börtön, vasban, közmunka, szokott böjt és a rabtartási költségek megtérítése; Márton András 2 heti letartóztatás és a rabtartási költségek megtérítése; Lajtos Ferenc 1 heti letartóztatás és a rabtartási költségek megtérítése