Tisztségviselők

NÓGRÁD MEGYEI TISZTSÉGVISELŐK

FŐISPÁNOK

gróf Keglevich Gábor (1848. április 3-ig)
gróf Ráday Gedeon (1848. április 20-tól)

FŐISPÁNI HELYTARTÓ

gróf De La Motte Antal (1848. április 3-ig)

ELSŐ ALISPÁN

Károlyi János (1848. május 22-ig)
Sréter László (1848. május 22. – 1848. július 10.)

MÁSOD ALISPÁN

Sréter László (1848. május 22-ig)
Horváth Elek (1848. május 22. – 1848. július 10.)

FŐJEGYZŐ

Frideczky Lajos (1848. július 10-ig)

FŐSZOLGABÍRÓ

Básthy Miklós – Balassagyarmati vagy középponti járás
Ifj. Gellén József – Losonci járás
Horváth Elek – Balassagyarmati vagy középponti járás
Jankovich László – Szécsényi járás
Okolicsányi Maximilián (Miksa) – Füleki járás
Ottlik Ákos – Füleki járás
Voxith Horváth István – Szécsényi járás

SZOLGABÍRÓ

Máttyásy István – Füleki járás
Okolicsányi József – Losonci járás
Plachy Ferenc – Szécsény járás
Prónay György – Balassagyarmati vagy központi járás
Somoskőy János – Balassagyarmati vagy középponti járás
Török Béla – Losonci járás
Zmeskál Sándor – Füleki járás