Ecseg

október 27:

  • A tüntetés során ledöntötték az emlékművet.

október 28:

  • Megalakították a forradalmi tanácsot, melynek Csetneki Antal lett az elnöke. A testület név szerint ismert tagjai: Borsik József, Istvánfi Béla, Jancstó József, Oláh Alajos Mik­lós és Vas József.

november 1:

  • A forradalmi tanács felhívására gyűlést tartottak a magyar hősi emlékműnél, ahol Alexi Jó­zsef pedagógus beszédében párhuzamot vont az 1848 és 1956 forradalmi eseményei kö­zött.

november 5:

  • A plébános felharangozta a falut, mondván, hogy jönnek az ENSZ csapatok.