Érsekvadkert

október 27:

  • A községben felvonulásra került sor.

 október 28:

  • Sár László párttitkár és Kolozsvári László kezdeményezésére felvetődött a forradalmi tanács megválasztásának lehetősége. Kolozsvári a tanács rádióján keresztül értesítette a la­kosságot a testület megalakításáról. A népgyűlést a moziban hívták össze, de az ki­csi­nek bizonyult, ezért a lakosság kivonult az utcára, ahol megválasztották a forradalmi ta­ná­csot, amelynek tagja volt többek között Híves Ferenc, Kövér Mihály, Laczó János, dr. Légrády László, Molnár Ferenc, Molnár István, Nagy István, Pistyúr Sándor, Szabó La­jos esperes és Vertetics József. A forradalmi testület elnöke Híves Ferenc  A gyű­lésen Urbán János felolvasta a megfogalmazódó követeléseket.

október folyamán:

  • A begyűjtési iratok és a népkönyvtári könyvek elégetésében Dósa Ignác, Kovács Ferenc, ifj. Légrády László, Mák József, Záhorszki András és Záhorszki Mihály is részt vett.
  • Dombai Sándor, Légrády László és Pistyúr József ledöntötték a temetőben lévő szovjet sírokat.

november 1:

  • Az iskolában szünetelt a tanítás.

november 2:

  • Nagygyűlés keretében Szabó Lajos esperes tartott beszédet, majd Pistyúr Sándor iskolaigazgató elszavalta a Nemzeti dal-t.