Nádújfalu

október 24:

  • Nádor István boltkezelő a tanácsi vezetéstől kérte a szövetkezeti bolt és a kocsma vé­del­mének biztosítását.

október 28:

  • A községben felvonulásra került sor.

október 29:

Reggel Gyurcsák Ignác vb-elnök, Nádasdi Gáspár vb-titkár, Szegedi Márton párttitkár segítséget kért a járási tanácstól és a rendőrségtől, ahonnan azonban elutasító választ kaptak. Később a lakosság a forradalmi tanács megválasztását követelte, amelynek időpontját Dósa András hivatalsegéd dobolta ki. A moziba összehívott választást Tóth Gyula tanító, a népfront elnökhelyettese vezette le. A 27 tagú forradalmi testület tagja lett Bodor Pál, Czene József Flórián, ifj. Hegyes Mátyás, Hegyes László, id. Kapás Ernő, ifj. Kotroczó bóka Ernő, ifj. Kotroczó bozsik József, Kotroczó bóka István, Kotroczó bóka János, Kotroczó bozsik Lőrinc, Kotroczó csirke Lőrinc, Kotroczó illés István, Kotroczó Ferenc, Kotroczó újházi Ferenc, id. Nádasdi József, ifj. Nádasdi József, Nádasdi Mihály, Nádor István, Ronyecz István, ifj. Tóth István, Tőzsér András, id. Vámos Pál, ifj. Vámos Pál, Vincze István, Vincze József, Vincze Márton és Vincze Pál. Az új testület elnökének Kotroczó bóka Józsefet, titkárának pedig Kotroczó bozsik Lőrincet választották.

A megalakulást követően Hegyes László tartalékos tiszt parancsnokságával létrehozták a fegyveres őrséget.

november 4:

  • A Kádár-beszédet követően megkezdődött a párt szervezése.

november 5:

  • Megjelent a községben Nagy László rendőr és felvette a kapcsolatot a korábbi tanácsi ve­zetéssel.

november 6:

  • A tanácsi- és pártvezetés, Nagy László irányításával elzavarta a tanácsházáról a forradalmi tanácsot és megkezdték saját fegyveres csoportjuk szervezését. Nagy Lászlót bízták meg körzeti parancsnoknak, a községi fegyveresek vezetője pedig Gyurcsák Géza lett.