Nagybárkány

október 27-28:

  • Az események Márkházáról indultak, ahol Zsélyi István gépkocsivezető egy kisebb csoportot szervezett és azokat a környező községekbe szállította. Így pl. Nagybárkányba is, ahol terjesztették a forradalom eszméit.
  • Nagybárkányban Sejben István tanító vezetésével felvonulásra került sor, ahol ledöntöt­ték a szovjet síremléket. Ez után Nagybárkány és Kisbárkány lakossága közös forra­dal­mi tanácsot és nemzetőrséget választott. A tanács elnöke Balogh József, a nemzetőrség pa­rancsnoka Géczi János lett.