Nagylóc

október 26:

  • A MÁVAUT kezdeményezésére felvonulásra került sor és a községi tanács lemondását kö­vetelte a lakosság.

október 28:

  • Állítólag Balázs Győző és Balázs Tihamér tanárok vezetésével került sor a szovjet emlékmű ledöntésére. Ezt követően, vagy ezt megelőzően Balázs Tihamér a föld­mű­ves­szö­vet­kezet lépcsőjéről beszélt az összegyűlt tömeghez, s ezután alakult meg a 16 fős községi forradalmi tanács, melynek elnökévé Kovács Istvánt választották meg. Tagjai lettek többek között Balázs Győző, Balázs László, Balázs Miklós, Berente László, Ispán Dezső, Józsa László, Mender Ernő és Turai János. Megszerveződött a 7 fős nem­zet­őr­ség, többek között Ispán Dezső, Mender Ernő, Szőke József és Turai János rész­vé­te­lé­vel. A parancsnok Lőrik Zoltán  A nemzetőrök elsősorban a községen átutazó sze­mé­lyeket ellenőrizték.

november 9:

  • Harmos János helybéli rendőr szakaszvezető részegen meglőtte Filkor Ferencnét, aki állí­tólag terhes volt. A helyi nemzetőrök elfogták, lefegyverezték Harmost, s a szécsényi nemzetőröknek adták át, míg Filkornét Szécsényben orvoshoz vitték.

december folyamán:

  • A nemzetőrség befejezte tevékenységét.1957. január 25:
  • Két helybéli fiatal, Balázs László és Lőrik Zoltán ismét ledöntötte a január elején helyreál­lított községi szovjet emlékművet.