Nagyoroszi

október 24:

 • Reggel a légvédelmi tüzér lőtérparancsnokságon elsőfokú készültséget rendeltek el.

 október 25:

 • A járási és községi tanács kérésére a lőtérparancsnokság 3-6 fős őrséggel biztosította a postahivatalt, a községi tanács épületét, a vasútállomást és a földművesszövetkezet hi­va­tali, illetve üzlethelyiségeit.
 • Egy kis csoport követelte a címerek eltávolítását a középületekről.

október 26:

 • A délelőtti órákban Hűvösvölgyi Lajos párttitkár, Hortobágyi Gyula, Kovács János és Lan­tos István vezetésével a lakosság eltávolította a középületeken lévő címereket és a vö­rös csillagokat, majd az italboltban a tömeg követelésére a párttitkár elszavalta a Nemzeti dal című Petőfi verset. Délután a nép megkoszorúzta a hősi emlékművet, és el­égették a kultúrházi könyvtár könyveit. (Más visszaemlékezés szerint az eseményre 27-én került sor.)

október 27:

 • Cserődi László és Hortobágyi Gyula traktor segítségével ledöntötték a szovjet emlékművet.
 • Megválasztották a 14 tagú forradalmi tanácsot és elnökét Sajgó István kőművest.
 • Megalakult a lőtérparancsnokság forradalmi katonai tanácsa, amelynek tagja volt Nényei László, Szentesi József fhdgy., Kanizsai Antal fhdgy., Palotai Vilmos törm., Ulics Ferenc törm., Zóka Gábor őrm., Veress István tiz., Fitos Zoltán tiz. és Majlik Antal honv.

október 28:

 • Sajgó István átvette a község irányítását Kristóf Károly vb-elnöktől.

október 28 – november 3:

 • A lőtérparancsnokság fegyveres kíséreteket biztosított a járás azon községeinek, amelyek élelmiszert szállítottak Budapestre.

november 4:

 • Páncél Ferenc nemzetőrparancsnok-helyettes felszólította a lakosságot az orosz csapatok elleni harcra.
 • A vasútállomás értesítette a lőtérparancsnokságot, hogy Vácon keresztül szovjet csa­pa­tok közelednek a térség felé. Ennek hírére a sorállomány jelentés része a környező köz­sé­gekbe távozva elhagyta a laktanyát, amely következtében az épületben csak 15 sor­ka­to­na tartózkodott. A következő napokban azonban a többiek folyamatosan visszatértek a körletbe.