Nógrád

október 24:

  • A hajnali órákban riadóztatták a helyi katonai lőszerraktár egységét, megkezdődött a rendszeres járőrözés és biztosították a vasútállomást, a postát és a tanácsházát.

 október 26:

  • Az FMSZ-kocsma előtt gyülekező tömeg az esti órákban megindult a tanácsháza felé, ahol Pásztor János követelte Ballon Elemér vb-titkártól a begyűjtési iratok kiadását, aki azonban a kérést megtagadta. A tanácsházára betóduló tömeg felszólította a vb-titkárt, hogy csatlakozzon a felvonuláshoz. A tüntetők ezek után követelték Klucsik Vince vb-el­nök, Rezsnyák András tsz-elnök, Rózsahegyi Mihály MDP csúcstitkár és Emmer Ferenc párttitkár jelenlétét a demonstrációban. A felvonulók útjuk során megsem­mi­sí­tet­ték a pártházon lévő kommunista jelképeket és elégették a pártiratokat. A tanácsházához visszatérve ifj. Piroska István felolvasta az egyetemisták 16 pontját, majd a tömeg a Himnusz eléneklése után szétoszlott.

október 27:

  • A kultúrházban megválasztották a nemzeti tanácsot. A népgyűlést Hesz Mihály községi HNF-elnök vezette le. A forradalmi testület elnöke Piroska István földműves, titkára Rot­tek Mihály  Tagjai: Czerman József, Fritz Károly, Kovács P. János őrnagy, Králik János, Sztruhár István és Zima Ferenc. A gyűlésen a vb-elnöke és titkára – „a nép meg­nyugtatása érdekében” – lemondott és Németh Pál iskolaigazgatót tették meg jegyzőnek.

október 28:

  • A nemzeti tanács átvette a község irányítását és az alábbi tagokkal bővítette ki önmagát: Ádám Ferenc erdész, Alt Gyula tanító, Bacsa András Máv-pályamunkás, Bajnai Ferenc gépállomási dolgozó, Burik János, Dudoli János, Hébel János, Molnár András, Molnár Márton, Polyák Sándor és Sztranyan József.

október 29:

  • A nemzeti tanács felmentette Klucsik Vince vb-elnököt.

október folyamán:

  • Bajnai Ferenc parancsnokságával felállították a nemzetőrséget.

november 7:

  • Hét szovjet páncélos érkezett a katonai objektumhoz, és átvették annak irányítását.

november 10:

  • A nemzeti tanács nem adta át helyét a Kádár-kormány felhívására jelentkező korábbi községi vezetésnek.

november 29:

  • A lakosság élelmiszert küldött a felsőpetényi gyermekotthon részére.

december 9:

  • Éjjel belőttek Ballon Elemér vb-titkár lakásába.