Bánk

A képviselőtestület 1922-ben egy  – a bánki kőfaragó-telep által készítendő – terméskő piramis megépítését javasolta, a költségeket pedig gyűjtéssel akarták fedezni, ennek sikere érdekében felkérték a lelkészt is, hogy buzdítsa erre a híveket a templomban. Ehhez kapcsolódóan készült Kohn Mór kőbánya-tulajdonos által szerkesztett tervrajz és árajánlat, mely a betűkkel együtt 40.000 korona volt. Mivel az ára pár hónap múlva 85.000 koronára emelkedett és a gyűjtés sem járt eredménnyel, ugyanis ezt megelőzően adakoztak a hívek a templom javíttatására és a nagyharang megrendelésére, ezért ezt az ügyet a következő évre halasztották.

Mindez annak ellenére történt, hogy a névsor összeírása megtörtént és az evangélikus egyház engedélyezte, hogy a templom falára felkerülhet egy fehér márványtábla, amelynek költségeit a szeszfőzde jövedelméből kívánták fedezni. A több kész terv ellenére nem valósult meg egyik sem. Végül öt évvel később a közmunka-alap felhasználásával készült el a 18 (a kérdőív szerint 14) hősi halott nevét megörökítő emlékmű. A falu lakói közül 105-en vettek részt a háborúban.

Forrás:

MNL NML V. 333. 20/1922, 34/1922, 37/1922, 65/1922 (névsor), 21/1925, 16/1927 és 27/1927.

Nógrád és Hont vármegye, Szerk.: Ladányi Miksa. Budapest, 1934. 166. p.

Készült Hausel Sándor: Nyugat-nógrádi falvak első világháborús emlékművei című, 2014-ben írt kézirata alapján.


 

Fotó: Lőrincz Melinda


Hősi halottak

Adamov András
Adamov János
Csorba János
Hajduk Pál
Hugyecz Pál
Jancsok János
Keviczki Pál
Kohári János
Komen János
Petjanszki András
Ponicsán Pál
Simon András
Skrenyo András
Sulyán András
Szikora Pál
Szkuban József
Sztankovics János
Zatkalik Ferenc


 

error: Védett tartalom!