Csitár

Az I. világháborús emléktábla megvalósításához a csitáriak 1922-ben 1.000 koronát terveztek a költségvetésbe pótadóból fedezve, és addig szándékoztak gyűjteni, amíg össze nem gyűlik a megfelelő összeg.

Ennek köszönhetően 1924. június 1-jén tartotta Csitár község a világháborúban elesett 27 katonai hős emlékére emelt s a templom falába elhelyezett emléktábla leleplezését. Az ünnep misével kezdődött. A mise végeztével a község apraja-nagyja a templom körül helyezkedett el, ahol először a Szózatot énekelték el, majd Szücsy József közjegyző lépett az emelvényre s mondta el ünnepi beszédét. Ezt követően hangzott el Stampay Miklós marcali tanító-költőnek ez alkalomra írt költeménye, melyet Gyetkó Márton tanító szavalt el. A magyar Hiszekegy eléneklése után Krajcsir István plébános a hősök emlékének megbecsülésére buzdította az ünneplő közönséget. A beszéd végeztével Somogyi Gábor szavalta el Papp-Váryné Sziklay Szeréna Kárpátok című költeményét nagy hatással. Az ünnepség a Himnusz eléneklésével ért véget. Este a község minden ablakát kivilágították félórára. Az ünnepélyen részt vett az egész község és a környék előkelőségei, gr. Mailáth I. Géza nejével, a grófi uradalom intézője Batta Béla nejével.

Forrás:

MNL NML IV. 402. 150/1923

Nógrádi Hírlap, 1924. június 8.

Készült Hausel Sándor: Nyugat-nógrádi falvak első világháborús emlékművei című, 2014-ben írt kézirata alapján.


 

Fotó: Lőrincz Melinda


Hősi halottak

Badó Ignác
Benécs József
Bobál János
Idb. Csábi István
Ifj. Csábi István
Idb. Csikány István
Ifj. Csikány István
Czeroczki István
Csábi Károly
Fülöp József
Fülöp István
Gál Gábor
Gál János
Hatala János
Holecz István
Kotrebal József
Komjáti János
Kovács Palkó István
Molnár József
Paulik Pál
Sebők András
Szorcsik Pál
Sipos István
Sipos József
Tóth István
Schwarz Dezső
Gál István


 

error: Védett tartalom!