Frontnaplók


Katonák háborús élményei – naplók, memoárok

 Az I. világháború eseményeit korabeli naplók, memoárok segítségével is tudjuk rekonstruálni. Legolvasottabbnak persze az elit írásai számítanak, de nem mellékesek az egyszerű katonák írásai sem. Levéltárunkban is fellelhetők az ilyen jellegű források, melyek közül ki lehet emelni Galos János bőrkötéses kis füzetecskéjét, továbbá a Besztercebányai Állami Levéltár Losonci Fióklevéltárában hungarikakutatás során napvilágra került Patak Károly losonci tanár galíciai fronton vezetett jegyzeteit.

Az alábbiakban Patak Károly rendkívül olvasmányos stílusban írt naplójából teszünk közzé részletet. De ki is volt ő? Patak Károly 1883. január 31-én született Martonvásáron, izraelita vallású családban. Szülei Patak Manó és Deutsch (Déri) Kornélia. Martonvásáron az 1870-es éveket követően telepedett le a Patak család. Egyetemi tanulmányait Budapesten francia–magyar–latin szakon végezte, ezt követően 1905-ben Szolnokon dolgozott, mint gyakorlótanár. A következő évben Nagykállóra került helyettes majd rendes tanárnak. Öt nagykállói esztendőt követően Losoncon, a főgimnáziumban folytatta pályáját rendes tanárként.

A losonci gimnázium értesítőjében az alábbiakat olvashatjuk Patak Károlyról: „[…] buzgó és lelkesült harcosa volt […] a felvilágosodottság által súgalt erényeknek, épp oly kérlelhetetlenül fordult kivétel nélkült azok ellen, akik tudatosan vagy elvakultan a sötétség, a faji vagy a felekezeti elfogultság, a gyűlölet, a konkolyhintés, a hatalmaskodás, és más alacsony indulatok szolgálóivá szegődtek […].” A tanári munkával együtt, Nagykállón megkezdett hírlapírói munkáját a Nemzeti Munkapárttal szimpatizáló helyi újságokban – Felsőnógrád, Losonc – folytatta. Cikkei aktuálpolitikai, oktatásügyi és a színházi élettel kapcsolatos témában íródtak. Patak Károly 1914 őszén egészségi állapota ellenére önként jelentkezett katonának. A hajmáskéri katonavárosban eltöltött időt követően a 16-os tüzérség kötelékében harctérre került. Patak Károly a 16-ik tüzérezred önkéntes szakaszvezetője 1915. május 18-án az északi harctéren „ellenséges golyótól szíven találva”, hősi halált halt.


Patak Károly naplója


Patak Károly életéről, hadinaplójáról és annak teljes körű átiratáról lehet olvasni Szepessyné Judik Dorottya “A “nagy háború” egy losonci önkéntes szemével – Patak Károly hadinaplója” című tanulmányában. A publikáció a Neograd. Dornyay Béla Múzeum XXXIX. évkönyvében jelent meg Salgótarjánban, 2016-ban. (A tanulmány a képre kattintva érhető el.)

error: Védett tartalom!