Galgaguta

A község lakói közül 134-en vettek részt a háborúban és 23-an haltak hősi halált. A falu képviselőtestülete 1934-ben hozott határozatot arról, hogy emléktábla elkészíttetésére évente 200 pengőt irányoz elő, míg a szükséges összeg össze nem gyűlik.
Forrás: Nógrád és Hont vármegye, Szerk.: Ladányi Miksa. Budapest, 1934. 193. p.
MNL NML IV. 432. 885/1934

Készült Hausel Sándor: Nyugat-nógrádi falvak első világháborús emlékművei című, 2014-ben írt kézirata alapján.


 

Fotó: Lőrincz Melinda


 

Hősi halottak

Adami János
Bágyon János
Bágyon Pál
Bartos János
Bartos Sámuel
Gerhát István
Gyalog János
Gyalog Pál
Hornyák Mihály
Molcsan Károly
Pleva János
Radics Miklós
Singely György
Singely Mihály
Sinkó János
Sinkó István
Szabó István
Szlovák István


 

error: Védett tartalom!