Hungarika kutatás


Történelmi Nógrád megye I. világháborús vonatkozású anyagának feltárása NKA 3550/00082 sz. pályázat keretében

Hungarikakutatások a Besztercebányai Állami Levéltárban (Štátny Archív v Banskej Bystrici), a Losonci Fióklevéltárban és a Nagykürtösi Fióklevéltárban

A MNL Nógrád Megyei Levéltára a 2004-ben elkezdődött „Neogradica” kutatások – XVII- XVIII. századi családi és uradalmi iratok feltárása, a Besztercebányai Bányakapitányság bányászattörténeti anyagának átvizsgálása – folytatásaként, NKA-pályázat keretén belül Nógrád megye teljes „nagy háborús” történeti képének megalkotásához a Besztercebányai Állami Levéltárban, továbbá ennek losonci- és nagykürtösi fióklevéltáraiban végzett feltáró kutatásokat. A történelmi Nógrád megye I. világháborút lezáró békéket követő „kettészakítása” indokolta a hungarikakutatás hátterét. Nógrád megye 4128 km²-es területéből 1747 km² került át az akkori Csehszlovákiához. 117 települést csatoltak el; a gácsi és a losonci járás egész területét, a balassagyarmati járásnak a felét, a fülekinek több mint a harmadát, a szécsényinek pedig az ötödét. A határon túlra került Nógrád megye egyetlen rendezett tanácsú városa, Losonc is. A Besztercebányai Állami Levéltár Losonci Fióklevéltárbáan történő feltárás során áttekintésre kerültek a város 1914-1918 közötti képviselőtestületi jegyzőkönyvei, iratai, az egykori gácsi és losonci járási községi jegyzőségek és körjegyzőségek anyagai (Fülek, Ábelfalva, Gács, Lónyabánya, Málnapatak, Poltár, Losonctamási), a Losonci Gimnázium tanárkari jegyzőkönyvei, iratai, a Katolikus Népiskola jegyzőkönyvei. A személyi fondokon belül kiemelkedett a Losonci Gimnázium megbecsült tanárának, dr. Patak Károlynak az anyaga a galíciai fronton íródott naplójával és levelezésével. Átnézésre kerültek a Különböző eredetű kéziratok és a Plakátok, röplapok fondjai is. A Besztercebányai Állami Levéltár Nagykürtösi Fióklevéltárának az anyaga is feltárásra került. A Balassagyarmati járás Csehszlovákiába került településeinek 1914-1918 közötti községi és körjegyzőségi anyagát (Túrmező, Bussa, Alsósztregova, Alsóesztergály, Felsőtisztás, Kékkő, Nógrádszenna, Mikszáthfalva, Zsély) néztük át. A Besztercebányai Állami Levéltárban áttekintésre kerültek a Csehszlovákiába került Nógrád megyei rész 1914-1919 közötti közigazgatási és alispáni iratai; Nógrád megye területén is felügyeletet gyakorló Besztercebányai Állami Erdőfelügyelőség iratai 1914- 1918 közötti időszakból. Górcső alá kerültek a Nógrád megyei kötődésű családok anyagai (Gömöry, Radvánszky, Szakáll), továbbá az egyesületek közül a Hazafias Olvasmányok Terjesztésének Körének, a Magyar Vöröskereszt Zólyom Megyei Bizottságának iratai is. A szlovákiai levéltárakban feltárt I. világháborús „Neogradica” anyag felhasználásával átfogóbb képet kapunk a történelmi Nógrád megye említett korszakra eső történéseiről, annak hatásairól, következményeiről.


Hungarika jegyzék – letöltése

error: Védett tartalom!