Hont

1926-ban készült kérdőív szerint 9 halottról tudnak, de már ekkor tervezték a szobrot. A község 1935-ben hozott határozatot arról, hogy létrehozza a Hősök ligetét és benne egy hősi emlékművet. Erre a célra az 1934. évi 600 pengős pénzmaradványt a „Drégelypalánki Hitelszövetkezet”-ben helyezték el, amit később további összeggel növeltek. Az emlékműre két ajánlat érkezett: Stark Ferenc piszkei lakos műkőoszlopa és Rosenberg Dániel balassagyarmati lakos fehérmárvány oszlopa. A képviselőtestület az utóbbit fogadta el. Az alapzatot Gazdag István drégelypalánki, a tér bekerítését Jakab József honti lakos végezte.
A fedezetet a drégelypalánki hitelszövetkezetnél lévő 660 pengő, az 1937-es költségvetésből 200 pengő, a balassagyarmati városi kertészet 250 pengő fa- és cserjeajándéka, valamint a községi gyűjtésből származó 300 pengő jelentette
A költségek megoszlása a következő volt:

Ammer János kertész 757 P 75 f
Tér bekerítése 105 P
Talapzat 246 P 25 f
Obeliszk 520 P
Kerítésoszlop 100 P
Földmunkák 100 P
Összesen 1829 P
A hiányzó összegre pótköltségvetést készített a képviselőtestület. A törvényhatósági kisgyűlés elfogadta, mert „ a fedezet megvan s a község rendezett vagyoni helyzete ezen kegyeletes célt indokolja.” Az emlékoszlop Sziller Péter körjegyző szorgalmazására 1938-ban valóban el is készült, amelyet május végén ünnepélyes keretek között leplezték le.
Forrás: Nógrádi Hírlap 1938. június 5.
IV. 432. 489/1935. 1936-ban 400 pengővel. IV.432. 669/1936
IV. 432. 779/1937

Készült Hausel Sándor: Nyugat-nógrádi falvak első világháborús emlékművei című, 2014-ben írt kézirata alapján.


 

Fotó: Lőrincz Melinda


 

Hősi halottak

Bánár István
Gál János
Gergely József
Gömör József
Gyurka József
Honti István
Imre Sándor
Jakab György
Kálmán János
Komlósi István
Konc János
Konc Antal
Kovács János
Lencse (?) József
Lőrinc Imre
Mikus János
Pap István
Pál Ignác
Pál György
Sipos Gábor
Szabó Antal
Teknyős Ferenc
Terényi Gábor
Tóth Ignác
Vanda István
Zábrádi Ferenc
Zábrádi Péter


 

error: Védett tartalom!