Hőseink


Ebben a menüpontban tesszük közzé a történelmi Nógrád megyei illetőségű I. világháborús hősi halottakra, hadifoglyokra és sebesültekre vonatkozó, azokat is tartalmazó adatbázisokat, illetve az ezekhez kapcsolódó linkeket is.


I.
Ezúton tesszük elérhetővé a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum által kezdeményezett, illetve koordinált, és a Magyar Nemzeti Levéltárral, Budapest Főváros Levéltárral együttműködve megvalósult a Magyar Katona Áldozatvállalása a Nagy Háborúban adatbázist, mely több mint 1 500 000 magyar honosságú katonára vonatkozó adatot tartalmaz.
Forrásai: a császári és királyi Hadügyminisztérium által hivatalosan kiadott veszteséglista, a HM HIM Hadtörténelmi Levéltárban található halotti anyakönyvek, a bécsi Hadilevéltárban (Kriegsarchiv) található halotti anyakönyvek, a pozsonyi Hadtörténeti Levéltárban található halotti anyakönyvek, a bécsi Hadilevéltárban őrzött, hadisírokra vonatkozó temetőkataszteri iratanyag, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára megyei tagintézményei őrizetében lévő polgári halotti anyakönyvek I. világháborús halálesetekre vonatkozó bejegyzései.
Az MNL Nógrád Megyei Levéltára is részt vett a Magyar Katona Áldozatvállalása a Nagy Háborúban adatbázis létrehozásában. Levéltárunk az őrizetében lévő, a mai Nógrád megye területéhez tartozó, az 1914-1980 közötti polgári halotti anyakönyvek másodpéldányaiban szereplő hősi halottak, hadifoglyok, sebesültek adatainak kigyűjtését végezte. Az adatgyűjtés során 47.964 anyakönyvi bejegyzés került áttekintésre és ebből a Nógrád megyei illetőségű hősi halált halt katonák száma 2.749 főre tehető.

https://katonahoseink.militaria.hu/searchindex


II.
Böszörményi István füleki helytörténész jóvoltából ezúton közkinccsé tesszük a losonci egyházi felekezetek anyakönyveiből kigyűjtött, losonci (ma Lučenec, Szlovákia) cs. és kir. katonai kórházban elhunyt, hősi halált halt katonák neveit.


Hősi halált halt katonák nevei (Losonc, Lučenec, SK)


 

error: Védett tartalom!