Hugyag

1923-ban a képviselőtestület úgy döntött, hogy a temetőben lévő 2 hadisír ápolását vállalja, a templom falába, vagy az előtte álló kereszt talapzatába emléktáblát helyez el. Ennek megterveztetését és elkészíttetését Pekáry István helybeli földbirtokos és képviselő vállalta magára. Nem sokkal később kérték a bevésendő nevek listáját (az 1926. évi kérdőív 32 nevet közölt) a körjegyzőtől. Egy év után (1924. december 17-én) megérkezett a tábla, de felhelyezését a jó idő beköszöntéig elhalasztották. Leleplezését a körjegyzői hivatal új épületének átadásával együtt tervezték. 1925-ben valóban megtörtént a tábla elhelyezése, de ünnepélyes leleplezése nem a körjegyzői hivatal átadásával egy időben, hanem 1925. augusztus 8-án volt. Az emléktáblát az 1950-es évek elején végzett felújítási munkák idején a külső falról a templom belsejébe helyezték át és a kicserélt tábla immár mindkét világháború halottainak névsorát örökíti meg, azzal a kiegészítéssel, hogy „A hősök táblája, melyet Vass Viktor budapesti szobrászművész készített, Pekáry István ajándéka.”

Forrás: MNL NML V. 219. 15/1922, 35/1922 , 39/1923, 95/1924, 23/1925, 24/1925, 41/1925
Nógrádi Hírlap 1925. 07. 19.

Készült Hausel Sándor: Nyugat-nógrádi falvak első világháborús emlékművei című, 2014-ben írt kézirata alapján.


 

Fotó: Lőrincz Melinda


 

Hősi halottak

(Összevonva az I. és II. világháború áldozatainak névsora)

Antal István
Antal János
Antal József (Bajusz)
Antal József (Balázs)
Balla István
Borda János (Tutu)
Borda János (Vaka)
Borda József
Berki Károly
Csáki Mihály
Cseh István
Bagdal Mihály
Bagdal Mihály (ifj.)
Balla Mihály
Farkas Ferenc
Ferencz János (Bangyi)
Ferencz János (Vajas)
Ferencz János (Sárga)
Francz István
Fülöp Pál
Gonda Pál
Győri István
Győri János
Gyüre Mihály
Riczi József
Borda János
Borda Mihály
Boros István
Horváth Mihály
Jakus Lajos
Jónás Pál
Németh Ferenc
Pénzes Ferenc
Pénzes Sándor
Riczi Simon
Sándor István
Sándor János
Uram István
Zimányi Tivadar
Gáborik Sándor
Kántor István


 

error: Védett tartalom!