Keszeg

A képviselőtestület 1922-ben a községi pótadóból megvalósítandó és a templom falán elhelyezendő emléktábla mellett döntött, amennyiben az egyházi hatóság megadja az engedélyt. Az 1926. évi kérdőívben 27 hősi halottról és emléktábláról írnak. Azonban 1930-ban adta meg a képviselőtestület az emlékműhöz a még hiányzó 80 pengőt, így vélhetőleg az átadás is ezen évben történt meg.
„Harinchárom hősi halott (a lakosság 5%-a) emlékére közadakozásból a község főterén szép hősi emlékművet emelt, mely állandóan gondozott virágos kerttel van körülvéve és bekerítve. Az emlékmű felső körirata méltó tömörséggel fejezi ki a hősi elbukást és megdicsőülést:” Testünk idegen földben, lelkük dicsőség Honában, emlékük szívünkben örökké él.”
Forrás: Nógrád és Hont vármegye. Szerk.: Ladányi Miksa. Bp., 1934. 217. p.
MNL NML IV. 432. 504/1930 sz. megyei határozat

Készült Hausel Sándor: Nyugat-nógrádi falvak első világháborús emlékművei című, 2014-ben írt kézirata alapján.


Fotó: Lőrincz Melinda


Hősi halottak

Barna Imre
Bira Pál
Deák József
Dimián Mihály
Fehér István
Fehér János
Fehér József
Fehér József id.
Fehér Mihály
Gubányi Imre
Haklik Imre
Halász Imre
Kiskus Károly
Kiszelák János
Kosztolnyik Imre
Králik András
Králik József
Kosztolnyik Ferenc
Illés József
Pető József
Piszar János
Pozsonyi János
Rojkovics András
Rojkovics Imre
Rojkovics Imre id.
Rojkovics Mihály
Susuk József
Sztranyan András
Sztranyan Pál
Teknős András
Varga Péter
Vastag István
Vastag István id.


 

error: Védett tartalom!