Nagyoroszi

Nagyoroszi lakosai közül a világháborúban 400-an vettek részt, akik közül 110-en haltak hősi halált, az 1926-os kérdőív szerint 40 fő halt hősi halált. Az alispán körrendelete nyomán először a római katolikus templom falába elhelyezendő emléktábla mellett döntöttek a községi képviselők. Össze is állították a 81 fős névsort és az emlékoszlop megvalósítására bizottságot hoztak létre, amelynek tagja Schäfer Béla huszárkapitány, Gonda Béla esperes plébános és Eperjessy Lajos jegyző volt. A megtekintett tervek közül Lukácsy Lajos szobrászművész „Visszatérés az úrhoz” elnevezésű művét választották, amelynek ajánlati ára 400.000 korona volt. A 4,5 m magas szobor kivitelezése mészkőből történt volna. A község óhaja az volt, hogy ha lehet, akkor a szobor tetejére a korona vagy Krisztus fölé kereszt kerüljön. Majd az összes költségekre 600.000 koronát szavaztak meg. Ugyanakkor érdekes, hogy a következő évben az alispán az emléktábla létesítését hagyja jóvá. Ennek viszont az mond ellent, hogy a község kapcsolatba lépett a HEMOB-al a szobor ügyében. A HEMOB értesítette a községet, hogy a 400.000 koronáért (26 mázsa búza) valóban hajlandó elkészíteni a szobrot. Mindezek ellenére a község az árak gyors emelkedése miatt elnapolta a döntést. Viszont a határozatokat nem hajtották végre, ezért két év múlva újra tárgyalták. Megerősítették abbeli szándékukat, hogy a piactéren készüljön szobor, aminek megépítéséhez adománygyűjtést kell szervezni, amit a Belügyminisztérium meg is engedett. A szervezés további menetét jegyzőkönyvek hiányában nem lehet nyomon követni, de az bizonyos, hogy 1928-ban a 110 nagyoroszi hősi halott emlékműve, Keviczky Hugó alkotása, elkészült.
Forrás: MNL NML V 301. 42/1922; 57/1922; 28/1923; 29/1923; 5/1925; 41/1925
MNL NML IV 432. 698/1927; 514/1928
Nógrád és Hont vármegye. Szerk.: Ladányi Miksa. Bp., 1934. 245 p.

Készült Hausel Sándor: Nyugat-nógrádi falvak első világháborús emlékművei című, 2014-ben írt kézirata alapján.


 

Fotó: Lőrincz Melinda


 

Hősi halottak

(Az emlékmű névlistája nehezen olvasható)

Babicska József
Bartal János
Bartal Pál
Balázs János
Béres Vendel János ?
Bussai János ?
Czinege István ?
Csecs János ?
Csecs István ?
Dalko László
Deme János
Dobsonyi Márton
Fazekas Gábor
Félix János
Fluger Lajos
Galcsik György
Gál Ágoston
Gál János
Gál József
Gebler János
Dalko András
Doris József
Horváth József
Gyürky János
Hajas István
Hajas János
Hajas József
Juhász Ferenc
Juhász László
Kalina Tamás Antal
Kapás József
Kapás Miklós
Kapuszta István
Kovács Ágoston
Kovács András
Kovács István
Kovács István doris
Kovács János
Kovács János gyura
Kovács József
Kovács József pikán
Kovács Lajos
Juhász Miklós
Kapás István
Kosztovics Sándor ?
Krimer József
Krimer József
Kristóf János pobes
Labancz Ernő
Lengyel Ferenc
Lieber György Géza
Lieber Ignác
Márton József
Mészáros János
Molnárka András
Noszek János
Pap János
Pintér József
Pubori Ferenc
Rácz Kálmán
Rakonczai József
Russói János
Sivó Ferenc
Sivó Gábor
vitéz Sivó Lajos
Sivó Mihály
Lőrincz Simon
Lengyel Miklós
Molnár Nándor
Sógor István
Schnéman István
Schnéman Károly
Schnéman Ferenc
Schnéman Lajos
Schnéman Mihály
Schnéman Nándor
Szalai István
Száz István
Száz János
Száz József
Szikora István
Szorcsik József
Sztankovics Pál
Trébel János
Unatényi János
Vidra István
Varga Mihály
Vácz János
Zábrádi István
Palásti György
Pintér Ferenc
Tóth István


 

error: Védett tartalom!