Nógrád

A község lakói közül 200-an vettek részt az I. világháborúban és ebből 58 volt a hősi halott. A szám megegyezik az 1926. évi kérdőívvel. A képviselőtestület emlékmű vagy szobor felállítását határozta el már 1922-ben, amikor a névsor összeállítása is megtörtént. Megvalósítását úgy képzelték, hogy 1923-tól évi 25.000 koronát helyeznek el az erre a célra szolgáló alapra, de mellette gyűjtést is szerveznek. A következő évben az alispán kérte az emlékmű fedezetének megnevezését, de a község azt válaszolta, hogy csak az aratás befejeződése után tudja azt megmondani.  A Hemob a költségeket 40 q búzában (a község 35 q értékű búzát hagyott jóvá) adta meg, bár év végére kiderült, hogy az nem lesz elég. Mivel a társadalmi gyűjtés eredményre nem vezetett, a költségeket pótadóként természetben kívánták összegyűjteni. A Hemob ajánlatai közül Kövesházi Kalmár Elza képzőművész műkő alkotását választották: a haldokló honvédet. Ünnepélyes átadása 1926. május 30-án volt. Mivel az emlékmű körüli virágágyásokban a gyerekek és a baromfik állandóan kárt tettek, 1935-ben elhatározták a 60 cm magas és 3,2 m kerületű vaskerítés elkészíttetését a helybeli kovácsmesterrel, Rum Józseffel.

Forrás:

Nógrád és Hont vármegye. Szerk.: Ladányi Miksa. Bp., 1934. 247 p.

MNL NML V. 323. 52/1922;27/1923; 49/1923;68/1923; 21/1935

MNL NML 402. 1062/1923

Készült Hausel Sándor: Nyugat-nógrádi falvak első világháborús emlékművei című, 2014-ben írt kézirata alapján.


 

Fotó: Lőrincz Melinda


Hősi halottak

Andrásik József
Bahil András
German Ferenc
German József 1882
German József 1897
Cinege András
Dobos Imre
Dobos Mihály
Dretyovszki András
Dudás András
Fitter József
Fric József
Gazsi János
Hesz András
Hugyec József 1878
Hugyik József
Jakus Ignác
Jankó Géza
Janovics András
Karecki Ferenc
Karecki Mihály
Kaufman József
Klúcsik András
Kristóffik Adolf
Kohn Gyula
Korbely János
Kovács István
Kovács János
Králik János
Králik József
Kuruc János
Kuruc Pál
Less János
Magyar Mátyás
Mayer Ferenc
Mayer József
Mihalovics József
Mocsáry István
Molnár József
Német Péter
Pásztor József
Péter József
Emmer Mihály
Ponicsán János
Ponicsán József
Ponicsán Mihály
Rezsnák Márton
Rezsnák Mihály
Rottek József
Ranicsek János
Skolnikovics János
Szlávik András
Uhrin István
Varga József 1895
Varga József 1899
Záhorszki József
Zima Péter


 

error: Védett tartalom!