Nógrádsáp

Az I. világháborúban 45-en vettek részt, akik közül 20-an (az 1926. évi kérdőív szerint 15-en) haltak hősi halált.

Az alsósápiak közül 12 fő áldozta életét a hazáért, emlékükre obeliszket terveztek. Felsősáp község képviselőtestülete az alispáni rendelet megérkezése után úgy döntött, hogy a templom falán elsősorban közadakozásból, illetve a községi pótadó kivetésével emléktáblát helyez el. A következő évben az emléktábla összegét illetően abból az ajánlatból indultak ki, amit Rosenburg Dávid balassagyarmati „sírkőraktáros” a legéndiek számára tett. Eszerint egy 50×80 cm fehér „ruskicsai vagy carrarai márványtábla egy oldalon csiszolva 4 rozettával” 4500 koronába került, egy aranyozott betű ára 65 korona volt. A képviselőtestület a folyamatos drágulás miatt azonnal megrendelte a táblát. A korábbi határozatát azonban annyiban módosította, hogy az emléktáblát nem a községen kívül eső templom falára, hanem a központban lévő kápolna – harangláb falára helyezteti el. Az emlékmű tervezetét elküldték a HEMOB-nak.

Forrás:

Nógrád és Hont vármegye. Szerk.: Ladányi Miksa. Bp., 1934. 248 p.

MNL NML V. 326. 24/1922; 7/1923

Készült Hausel Sándor: Nyugat-nógrádi falvak első világháborús emlékművei című, 2014-ben írt kézirata alapján.


 

Fotó: Lőrincz Melinda


Hősi halottak

Antalics József
Barna László
Barna Pál
Bolgár József
Gyetván János
Kovacsics Pál
Petyerák István
Rátovszki Mihály
Reiner Géza
Steflik János
Steflik Károly
Steflik Pál
Szászik Mihály
Takács Pál
Varga János


 

error: Védett tartalom!