Szügy

Szügy lakói közül 69 férfi vonult hadba, és ebből 18 fő áldozta az életét a hazáért. Az 1926. évi kérdőív szerint 17 fő hősi halott volt. A község a tábla vagy az emlékoszlop felállításához hozzájárult már 1922-ben, sőt meg is bízott három képviselőt, hogy az elesettek neveit írják össze, de a következő évben még sürgetni kellett őket, hogy fejezzék be a munkát. 1926-ban szobrot és a templom falába helyezendő márványtáblát terveztek. Azonban egyik sem készült el. Végül 1935-ben a község hozzájárult a balassagyarmati 16. honvéd gyalogezred emlékművének létrehozásához 20 pengővel, miután ebben az ezredben szügyiek is szolgáltak. A településen 1998 áprilisában adták át ünnepélyes keretek között az I. és II. világháborúban elesett hősök névsorát is tartalmazó emlékművet.

Forrás:

MNL NML V. 230. 55/1922, 30/1923.
MNL NML V. 230. 13/1935
Nógrád és Hont vármegye. Szerk.:Ladányi Miksa, Budapest, 1934. 294. p.

Készült Hausel Sándor: Nyugat-nógrádi falvak első világháborús emlékművei című, 2014-ben írt kézirata alapján.


 

Fotó: Lőrincz Melinda


Hősi halottak

Alaksa Gyula
Barna Mihály
Csehó János
Ifj. Diósi József
Faludi József
Holecz Sándor
Kagyerják József
Kőhegyi József
Lendvai János
Matús György
Meszjár János
Mészáros Mihály
Petői István
Sándor Pál
Szepesi János
Tárgyik János
Török Mihály
Tucsek Pál
Vereczki János
Szeverényi Pál


 

error: Védett tartalom!