Oklevelek

Az oklevelek egy részét pergamenre írták. A pergamen, vagy íróhártya kikészített állatbőr. Alapanyagul kisebb állatok – borjú, kecske, juh – bőre szolgált. Többszöri tisztítás, szárítás után vált írhatóvá. Az 1500-as évektől egyre ritkábban használták, elsősorban ünnepélyes alkalmakra.

Más részük papíralapú. Magyarországon a 14. századtól kezdték használni a papírt, így az oklevelek anyaga is egyre inkább ez lett.

Oklevelet nem csak a király adott ki, hanem világi és egyházi főméltóságok is.