Címerek

Levelezések a város címeréről
01_HU-MNL-NML-XXIII.528.-Salgotarjan-Varosi-Tanacs-Titkarsag-iratai 02_HU-MNL-NML-XXIII.528.-Salgotarjan-Varosi-Tanacs-Titkarsag-iratai 03_HU-MNL-NML-XXIII.528.-Salgotarjan-Varosi-Tanacs-Titkarsag-iratai 04_HU-MNL-NML-XXIII.528.-Salgotarjan-Varosi-Tanacs-Titkarsag-iratai
05_HU-MNL-NML-XXIII.528.-Salgotarjan-Varosi-Tanacs-Titkarsag-iratai 06_HU-MNL-NML-XXIII.528.-Salgotarjan-Varosi-Tanacs-Titkarsag-iratai 07_HU-MNL-NML-XXIII.528.-Salgotarjan-Varosi-Tanacs-Titkarsag-iratai 08_HU-MNL-NML-XXIII.528.-Salgotarjan-Varosi-Tanacs-Titkarsag-iratai

Címerterv 1950-ig

“A vármegye címerét övező ornamentikában és a vármegye koronájával díszítve, két hosszú mezőre osztott pajzs, melynek bal oldali mezője szénfekete és jelképezi a kőszéntelepeket. A jobb oldali mező ismét kettéosztva a kék színű Tarján patak kígyózó vonalával, a felső mezőben keresztben álló bányászcsákánnyal és kalapáccsal, az alsó mezőben pedig Salgó és Pécskő hegyei, előbbin Salgó várával. – A jobb oldali mező hófehér színű, a hegyek zöldek, a vár szürke, a kalapács és a csákány fekete. A pajzsot övező díszítés és korona uralkodó színe az arany. Jegyzet: a bal oldali Salgó hegy magasabb legyen, mint a jobb oldali s a rajta lévő vár lehetőleg várromot jelképezzen.” (HU-MNL-NML-XXIII.528. Salgótarján Városi Tanács Titkárság iratai, 514/1950)

Címerterv 1950

“Balharánt osztásokkal hét tagra osztott ezüst-kék mezőben kiterjesztett szárnyú fekete turulmadár, amely a honfoglaló ősökre emlékeztet, akik a helynek a Tarján nevet adták. A pajzsmező hét tagja is a hét honfoglaló törzsre emlékeztet, mint az Árpádok hétsávos címere és lobogója.” (HU-MNL-NML-XXIII.528. Salgótarján Városi Tanács Titkárság iratai, 514/1950)

Hivatalos címer 1969-1992-ig

Salgótarján Város Tanácsa 10/1967. sz. rendeletével elfogadta a város címerét és szabályozta hasz­ná­latát: “A város címere klasszikus, hegyben végződő pajzs forma. Féme az arany, színe a piros és a fekete. A címert egy vízszintes, fekete hullámvonal két részre osztja. A pajzstalp színe fekete, a pajzsfő piros színű. A pajzstalp közepén arany bányászjelvény áll, ettől jobbra és balra hegy alakú elhelyezkedésben arany fák vannak. A pajzsfő közepén aranykeretben fekete téglahalom van. A téglahalomból arany fogaskerék emelkedik ki.” Használata: “csak mint díszítő és utaló jelképet lehet felhasználni, hatósági eljárás során nem alkalmazható.” (XXIII. 526. Salgótarján Városi Tanács tanácsülési jegyzőkönyv 1967. X. 19.)

Hivatalos címer 1992-től

“Az Önkormányzat címere csücskös talpú, hasított pajzs, melynek jobb oldalán az ipari – bányászati múltra utaló fekete mezőjében a három ezüst (fehér) pólya (sáv) a helységet átszelő vizeket (Salgó- Tarján- és Pécskő-patakot) jelképezi. A bal oldali ezüst mezőben a hármas zöld színű halom felett, fekete, felröppenő helyzetű sas látható. A hármas zöld halom a város természeti környezetére, a fekete sas a honfoglaló magyarok Tarján nevű törzsére utal. A pajzsfőn arany színű, ötös osztású, ívelt, a pajzzsal két szélén közvetlenül érintkező, koronát formázó bástya helyezkedik el, mely a Salgótarjánt körülvevő várakat (Baglyaskő, Salgó, Zagyvafő) szimbolizálja.” (HU-MNL-NML-XXXVII.2. Salgótarján Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/1992-es rendelete 1992.08.31.)

 

error: Védett tartalom!