Tervrajzok

A városi státusz jelentősen átalakította a korábbi nagyközségi feladatkört, és ebből következően a közigazgatási szervezetet is. Többek között bővült a jogosítványok köre az építési engedélyek, illetve a lakhatási/használatba vételi engedélyek kiadásával. A városrendezési terv, majd ennek több-kevesebb részelemének megvalósítása mellett a vállalatok és magánosok is nyújtottak be terveket elbírálásra. Elsősorban a két nagyvállalat, a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt és a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt építkezései voltak gyakoriak. A bánya főként az igazgatási-kiszolgáló részlegeit fejlesztette tovább a bányatelepen, mivel a termelés ekkor már döntően délebbre, Kisterenye környékére helyeződött át. A „Rima” szintén a lakótelepén, az Acélgyár környékén, illetve Salgóbányán törekedett „komfortosításra”.
   Az eljárás menete szerint az engedélykérelem mellett tervrajzot és műszaki leírást is kellett beadni két példányban a polgármesteri hivatalba. Az iratok alapján az építési bizottság döntött az építési engedélyek kiadásáról. A döntés előtt a műszaki tisztviselők ellenőrizték a terveket, és javaslatot tettek esetleges kiegészítésére, módosítására. A tervek egyike a polgármesteri hivatalban maradt, ez alapján ellenőrizték az elkészült építkezést. Sokra rá is írták, hogy „Házi példány”.
Az építési bizottság tagjait a képviselő-testület választotta, a városi tanács (az elöljáróság utódja) részéről pedig a műszaki tanácsnok és a városi tiszti orvos volt a tagja. Előbbi tisztet 1922-től 1929 végéig Köntzey Ferenc töltötte be, majd 1930-tól, mint városi főmérnök Szentpétery János. A városi tiszti orvos 1931 közepén bekövetkezett haláláig Dr. Clementis Kálmán, utóda 1932-től Dr. Vilmon Gyula volt. Ők közegészségügyi szempontból értékelték a terveket.
A bizottság döntéséről jegyzőkönyvet vettek fel, melyben szerepeltek a módosítási javaslatok, vagy az építkezés megkezdésének egyéb feltételei. A végén mindig szerepelt, hogy a munkálatok befejezését a városi tanácsnál be kell jelenteni. Néhány esetben, amikor 1922 előtt készült épületeknél átalakításokat végeztek, és országos szervezettől – általában a MÁV-tól – is kellett hozzájárulást kérni, a vármegyei közigazgatási bizottság adta ki az engedélyt. Ilyen volt pl. a bányai Zagyvai-rakodón lévő műhelyek átépítése.
Amikor elkészültek az építkezéssel és bejelentették, újra összehívták az építési bizottságot helyszíni szemlére. Az időpontot közlő határozatban felhívták az építtető figyelmét, hogy a bizottsági tagok szállításához neki kell biztosítani az „előfogatot”. A szemle során megvizsgálták, hogy a bemutatott, illetve a bizottsági javaslat alapján módosított terv szerint, valamint a felsorolt anyagok felhasználásával készült-e az épület, a megjelölt funkciónak megfelel-e. Ha mindent rendben találtak, azt jegyzőkönyvben rögzítették, és néhány napon belül kiadták a lakhatási/használatba vételi engedélyt. Ha a jegyzőkönyvben hiányosságokat állapítottak meg, határidőt szabtak a kiigazításra, s az újabb bejelentés után megint kezdődött a helyszíni szemle.

A következőkben néhány, a polgármesteri hivatal iratanyagában 1922-1944 között fennmaradt tervrajzot mutatunk be. 

Városi építkezések

Piactéri óvoda belső átalakítása

Római Katolikus Olvasókör épületének belső átalakítása

Római Katolikus Kör székház építési terve

Postaház építési tervei

Piactér rendezési terve

Széna téri (Menház utca folytatása) vasúti átjáró terve

Menház utca torkolatának és a vasúti átjáró rendezése

Tarján-patak szabályozása (alsó szakasz)

Salgótarjáni Takarékpénztár székház belső átalakítása

Salgótarjáni Népbank üzlet-és raktár építési terve

Kilczer-Vehovszky bérház építkezésének terve


A város északi részének építkezései

özv. Luby Istvánné vadaskerti kastélyának bővítése


A város déli részének építkezései

Shell Kőolaj Rt. ásványolaj raktárának helyszínrajza


Újtelepi építkezések

Rendőrkapitányság építési terve

Pénzügyőri laktanya építési terve

Református templom terve


Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt építkezései

Salgóbányai iskola építési terve

Salgóbányai járványkórház építési terve

Salgóbányai munkáslakások építési terve

Salgóbányatelep helyzetrajza

Salgóbányai kétcsaládos altiszti lakóház építési terve

Salgóbányai munkásbarakk terve

Acélgyári kórház átalakítása

Acélgyár Elemi Népiskola építési terve


Salgótarjáni Kőszénbánya Rt építkezései

Bányakórház helyszínrajz, mosoda és ápolói lakás építési terve

Bányai gazdasági udvar és lóistálló építési terve

Bányatelepi munkáslakások helyszínrajza, melléképületek építési terve

Zagyvai-rakodó helyszínrajz, csillejavító műhely átalakítása

Bányakaszinó belső átalakítása

Bányaigazgatóság helyszínrajz, épület építési terve

Bányai munkásvigadó belső átalakítása

Salgótarjáni Főgimnázium átalakítása


Salgótarjáni Palackgyár és a Budapest-Salgótarjáni Vasöntő és Gépgyár építkezései

Budapest-Salgótarjáni Vasöntő és Gépgyár munkásbarakk belső átalakítása

Salgótarjáni Palackgyár gyártelepén munkásbarakk építési terve


 

error: Védett tartalom!