Balassagyarmat

Megszálló csapatok Balassagyarmaton és környékén

1918. december 8-án az alábbi hirdetmény keltette fel Balassagyarmat lakóinak figyelmét, amelyben Molnár János városi főbíró, Dr. Somló József, a Balassagyarmati Nemzeti Tanács elnöke, Rákóczy István kormánybiztos cáfolják a csehszlovák megszállás veszélyét: „Polgártársak! >>> tovább

01.-Tudósítás-a-Balassagyarmati-Nemzeti-Tanács-és-a-csehszlovák-zsupán-tárgyalásáról Tudósítás a Balassagyarmati Nemzeti Tanács és Bazovszky Lajos csehszlovák zsupán 1918. december 27-én tartott tárgyalásáról.
02.-V.503.b-01.03.Jkv_.-1919 Szécsényi Nemzeti Tanács 1919. január 3-án tartott ülésének határozata a megszálló csapatokkal szemben tanúsítandó magatartásról.
03.-V.207-5.d.-28-1919_2019100311201657 Nagy Lajos herencsényi plébános 1919 januárjában kelt levelében felajánlja a megszálló csapatok részére az üresen álló parókiai épületeket.
04.-V.310-1.d.-95-1919 Belügyminisztériumi rendelet alapján az alispán elrendeli a közigazgatási szerveknek idegen csapatok ellenséges magatartása esetén szükséges intézkedések megtételét a városi vagy községi értékvagyon megmentése céljából.
05.-V.310-1.d.-95-1919_2019100311274637 Belügyminisztériumi rendelet alapján az alispán elrendeli a közigazgatási szerveknek idegen csapatok ellenséges magatartása esetén szükséges intézkedések megtételét a városi vagy községi értékvagyon megmentése céljából.
06.-V.503.a-01.27.Jkv_.-6b-1919

Szécsényi Nemzeti Tanács 1919. január 27-én tartott rendkívüli ülésén kelt jegyzőkönyv részlete a csehek által megszállt vasútvonal okozta postaforgalmi nehézségek megoldásáról: Karancsság-Salgótarján vonalon kocsi postajárat biztosításáról.

07.-Tudósítás-az-1919.jan_.29.

Nógrádvármegye című lap 1919. január 31-én kelt tudósítása az 1919. január 29-i eseményekről.

08.-HU_MNL_NML_V_71_57_1919_01 Amner Jenő balassagyarmati lakos ajánlata a város tulajdonát képező, 1919 májusáig cseh megszállás alatt lévő hegyi szőlőtelep hasznosítására.
09.-HU_MNL_NML_V_71_57_1919_02 Amner Jenő balassagyarmati lakos ajánlata a város tulajdonát képező, 1919 májusáig cseh megszállás alatt lévő hegyi szőlőtelep hasznosítására.
10.-V.207-5.d.-409-1919 1919. február 8-án kelt felhívás a Balassagyarmaton, a csehek elleni védelemben résztvevő katonák hússal és zsírral való ellátásáról.
11.-V.310-1.d.-287-1919 Nógrádvármegye hivatalos lapjának melléklete –  Vix francia alezredes 1919. február 4-én magyar fegyverszüneti bizottsághoz intézett átiratáról.
12.-V.503.a-05.08.Jkv_.-1-1919 Szécsényi képviselő-testület 1919. május 8-án tartott ülésének első határozata: a csehszlovák haderő parancsnokának utasítása szerint a régi hivatalok folytathatják a működésüket a csehszlovák minisztérium újabb intézkedéséig.  A második határozatban elfogadták a cseh megszállásra való tekintettel a bírói tisztségnek csehszlovák nyelven is tudó egyénnel történő betöltését.
13.-V.503.b-05.21.a-1919 A szécsényi illetőségű Buzi András és Buzi Kálmán panaszlevele a csehek által 1919. május 21-én történő fosztogatásról.
14.-V.503.b-05.21.b-1919 A szécsényi illetőségű Buzi András és Buzi Kálmán panaszlevele a csehek által 1919. május 21-én történő fosztogatásról.
15.-HU_MNL_NML_V_71_1_1920_01

Balassagyarmat képviselő-testülete 1920. január 18-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyv-részlete a „csehkiverés” egy éves évfordulóján. Felidézésre került a csehek elleni harcok története és megemlékeztek az összecsapások közben elhunyt hősökről.

16.-HU_MNL_NML_V_71_1_1920_02

Balassagyarmat képviselő-testülete 1920. január 18-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyv-részlete a „csehkiverés” egy éves évfordulóján. Felidézésre került a csehek elleni harcok története és megemlékeztek az összecsapások közben elhunyt hősökről.

17.-HU_MNL_NML_V_71_1_1920_03 Balassagyarmat képviselő-testülete 1920. január 18-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyv-részlete a „csehkiverés” egy éves évfordulóján. Felidézésre került a csehek elleni harcok története és megemlékeztek az összecsapások közben elhunyt hősökről.
18.-HU_MNL_NML_V_71_1_1920_04 Balassagyarmat képviselő-testülete 1920. január 18-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyv-részlete a „csehkiverés” egy éves évfordulóján. Felidézésre került a csehek elleni harcok története és megemlékeztek az összecsapások közben elhunyt hősökről.
19.-V.434.a-08.06.Jkv_.-23-1921 Baglyasalja képviselő-testületének 1921. augusztus 6-án tartott rendkívüli ülésén hozott határozat Balassagyarmaton, a csehek kiverését megörökítő felállítandó emlékoszlopra történő 1000 koronás adományról.