Nemzeti tanács

„Változások küszöbén!” „Nagy népakarati kirobbanás van készülőben” „Az utóbbi napok villámszerű gyorsasággal fejlődő eseményei Magyarországot gyors demokratikus átalakulások kényszere elé állították!” „A nép nagykorúvá vált.”- címszavak olvashatók a Nógrád megyei sajtóban 1918 október végén, november elején. >>> tovább

01_01.-01.-V.171.c-11.03.Jkv_.a-1918

Salgótarjáni Nemzeti Tanács 1918. november 3-án tartott alakuló ülésének jegyzőkönyvrészlete.

02_01.-02.-V.171.v-11.04.Jkv_.a-1918

Salgótarjáni Nemzeti Tanács 1918. november 4-én tartott ülésén határozat született a Salgótarjáni Nemzeti Tanács hatáskörének Salgótarjáni járás területére történő kiterjesztéséről.

03_02.-01.-V.503.b-11.03.Jkv_.-a-1918 Szécsényi Nemzeti Tanács 1918. november 3-án tartott alakuló ülésének jegyzőkönyve a tagok felsorolásával.
04_02.02.-V.503.b-11.03.Jkv_.-b-1918

Szécsényi Nemzeti Tanács 1918. november 3-án tartott alakuló ülésének jegyzőkönyve a tagok felsorolásával.

05_02.03.-V.503.b-11.03.Jkv_.-c-1918

Szécsényi Nemzeti Tanács 1918. november 3-án tartott alakuló ülésének jegyzőkönyve a tagok felsorolásával

06_03.-V.171.c-K.Gy_.2-1918

Jónásch Ödön igazolványa a Salgótarjáni Nemzeti Tanácsban betöltött  tagságáról.

07_04.-A-nemzeti-mozgalmak-városunkban

A nemzeti mozgalmak városunkban.

08_05.-V.171.c-K.Gy_.8-1918 A Balassagyarmati Nemzeti Tanács hivatalos lapjának, a Nógrádvármegyének rendkívüli kiadása – 1918. november 7.
09_06.-V.171.c-11577-1918 A közigazgatási alkalmazottak, köztük községi alkalmazottak eskütételéről szóló belügyminisztériumi rendelet végrehajtásáról a Salgótarjáni járás területén.
10_07.01-V.171.c-K.Gy_.9a-1918

Szecsey Ernőnek, a salgótarjáni járási főszolgabírónak 1918. november 8-án kelt levele a Salgótarjáni Nemzeti Tanács felé a közigazgatás irányításának módjáról.

11_07.02.V.171.c-K.Gy_.9b-1918 Szecsey Ernőnek, a salgótarjáni járási főszolgabírónak 1918. november 8-án kelt levele a Salgótarjáni Nemzeti Tanács felé a közigazgatás irányításának módjáról.
12_08.-V.171.c-K.Gy_.12-1918

Pogonyban, 1918. november 15-én kelt panaszlevél a községi bíróról, aki nem veszi figyelembe a Nemzeti Tanács határozatait és intézkedéseit.

13_09.-V.171.c-K.Gy_.14-1918 A Kisterenyei Nemzeti Tanács 1918. november 25-én kelt lemondó nyilatkozata, a lemondás oka a gabonakiosztás körül kialakult bizalmatlanság.
14_10.-01.-HU_MNL_NML_V_71_1918november27_01 A Balassagyarmati Nemzeti Tanács munkájának méltatása Balassagyarmat nagyközség 1918. november 28-án tartott képviselő-testületi közgyűlésen.
15_10.02.-HU_MNL_NML_V_71_1918november27_02 A Balassagyarmati Nemzeti Tanács munkájának méltatása Balassagyarmat nagyközség 1918. november 28-án tartott képviselő-testületi közgyűlésen.
16_11.-IV.402.-10092.kgy_.sz_.-1918

Nógrád vármegye Törvényhatósági Bizottsága 1918. november 28-i határozata a „magyar népkormány” támogatásáról.

 

Reményi Sándor: Dal a népköztársaságról

Nem kell Habsburg királyság
Éljen a köztársaság,
Szabadság!
Leráztuk már az igát,
A zsarnokok hatalmát,
Hatalmát.
Munkások és polgárok
Van már népkormányotok,
Halljátok!
Fogadjuk meg esküvel
Támogatjuk örömmel.
Mindennel.
Katonáink már jönnek,
Hogy leszerelhessenek,
Már jönnek.
Ki gyalog, ki vonaton,
Majd megpihen már itthon,
Már itthon.
Népkormány gondol rátok,
Földbirtokot is kaptok.
Halljátok!
A független népkormányt
Híven támogassátok,
Óvjátok.
Habsburgi Károly trónját
Megszüntettük hatalmát,
S kormányát,
Nem kellenek már nekünk,
Akik függetlenségünk tiporták,
Van nekünk jó Károlyink,
Bokányink, Hockunk, Jászink,
Kik értünk
Dolgoznak, fáradoznak,
Boldog jövőt akarnak a magyarnak.

Károlyi Mihály legyen
Köztársaság elnöke, elnöke
Ezt óhajtja a magyar
Munkásság és polgárság többsége.
Forradalom élére ő lépett
Vezetőnek s e népnek
Ily férfiak kellenek,
Kik rajta segítenek,
Éljenek!

Forrás: Cs. Sebestyén Kálmán: Salgótarjáni események 1918-1919. Salgótarján, 2007. 43.p.