Országos

Forrásgyűjtemények, dokumentumkötetek

„Nem diadal, de legenda…” Emlékezések 1918-1919-re. Szerk.: Ferencz Zsuzsanna.
Bp., 1989. Kossuth Kiadó

A magyarországi forradalmak krónikája 1918-1919. Szerk.: Hetés Tibor.
Bp., 1969. Kossuth Kiadó

A magyar munkásmozgalom történetének válogatott dokumentumai. VI. köt. 1959; 1960.

A Magyar Tanácsköztársaság történetének forrásai a magyar állami levéltárakban. Bp., 1960.

A Magyar Vörös Hadsereg 1919. Válogatott dokumentumok. Összeáll.: Hetés Tibor. 1919. Kossuth Kiadó

Magyar történeti szöveggyűjtemény 1914-1999. I. köt. Szerk.: Romsics Ignác. Bp., 2000. Osiris Kiadó

Nemes Dezső – Karsai Elek: Iratok az ellenforradalom történetéhez I-V. köt. 1953-1976

Siklós András: Az 1918-1919. évi magyarországi forradalmak. Források, feldolgozások. Bp., 1964

Sorsdöntések. Szerk.: Gerő András. Bp., 1989. Göncöl

Tanácsok Országos Gyűlésének naplója, Bp., 1919.

Szerk.: Zeidler Miklós. Nemzet és emlékezet. Bp., 2008. Osiris Kiadó

Vérző Magyarország. Szerk.: Kosztolányi Dezső. Bp., 1921.


Visszaemlékezések, naplók, emlékiratok

„Mindenki újakra készül…” Az 1918/1919-es forradalmak irodalma. Szöveggyűjtemény. Összeáll.: József Farkas. I-IV. köt. Bp., 1959-1967.

A magyar békeküldöttség naplója. Szerk.: Zeidler Miklós. Bp., 2018. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont

Böhm Vilmos: Két forradalom tüzében. Bp., 1990. Gondolat Kiadó

Károlyi Mihály: Hit, illúziók nélkül. Bp., 2013. Európa Könyvkiadó.

Jászi Oszkár: Magyar kávária, magyar feltámadás. Bp., 1989. Pallas Lap- és Könyvkiadó

Garami Ernő: Forrongó Magyarország. Bp., 1989. Primusz

Trianon arcai. Naplók, visszaemlékezések, levelek. Szerk.: Kunt Gergely – L. Balogh Béni – Schmidt Anikó. Bp., 2018. Magyar Nemzeti Levéltár – Libri Kiadó


Történeti feldolgozások

A trianoni békeszerződés. Szerk.: Zeidler Miklós. Nemzet és emlékezet. Bp., 2003. Osiris Kiadó

Boros Ferenc: Magyar – csehszlovák kapcsolatok 1918-1921-ben. Bp., 1970. Akadémiai Kiadó

Farkas Márton: Katonai összeomlás és forradalom 1918-ban. Bp., 1969. Akadémiai Kiadó

Galántai József: A trianoni békekötés 1920. Bp., 1990. Gondolat Kiadó

Gergely Jenő-Pritz Pál: A trianoni Magyarország 1918-1945. Bp., 1998. Vincze Kiadó

Gratz Gusztáv: A forradalmak kora. Magyarország története 1918-1920. Bp., 1935. Magyar Szemle Társaság

Háborúból békébe – a magyar társadalom 1918-1924. Szerk.: Bódy Zsombor. Bp., 2018. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont

Hajdú Tibor: A magyarországi Tanácsköztársaság. Bp., 1969. Kossuth Kia

Hajdú Tibor: A tanácsköztársaság mai szemmel. In: História. 1992. 7. sz.

Hajdú Tibor: Az 1918-as magyarországi olgári demokratikus forradalom. Bp., 1968. Kossuth Kiadó

Hatos Pál: Az elátkozott köztársaság. Bp., 2018. Jaffa Kiadó

Hronský, Marián: Szlovákia elfoglalása a csehszlovák katonaság által 1918 novemberétől 1919 januárjáig. Bp., 1993.

Juhász Nagy Sándor: A magyar októberi forradalom története. Bp., 1945.

Kende János: Forradalomról forradalomra. Bp., 1979. Gondolat Kiadó

Král, Vacláv: A csehszlovák burzsoázia intervenciós háborúja a Magyar Tanácsköztársaság ellen 1919-ben. Bp., 1956.

Nagy Zsuzsa: A párizsi békekonferencia és Magyarorság 1918-1919. Bp., 1965. Kossuth Kiadó

Liptai Ervin: A magyar Vörös Hadsereg harcai 1919. Bp., 1960.

Liptai Ervin: Vöröskatonák előre! A magyar Vöröshadsereg harcai 1919. Bp., 1919. Zrínyi Kiadó

Magyarország és a nagyhatalmak a 20. században. Szerk.: Romsics Ignác. Bp., 1995. Teleki László Alapítvány

Ormos Mária: Padovától Trianonig 1918-1920. Bp., 1983. Kossuth Kiadó

Romsics Ignác: A trianoni békeszerződés. Bp., 2001. Osiris Kiadó

Romsics Ignác: Ellenforradalom és konszolidáció. A Horthy-rendszer első tíz éve. Bp., 1982. Gondolat Kiadó

Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Bp., 2010. Osiris Kiadó

Sipos József: A pártok és a földreform 1918-1919-ben. Bp., 2009. Gondolat Kiadó