Salgótarján

1919. május 2-án a csehek elfoglalták Miskolcot, ezzel az ország másik nehézipari, bányászati központja: Salgótarján és környéke országos jelentőségű, katonai szempontból kiemelt hadszíntérré változott. A csehek Fülek elfoglalása után május 6-án már Szécsényt, Nógrádszakált, Litkét, Zabart, Ceredet is megszállták. >>> tovább

01.-v171c_00 Salgótarjáni Vörös Munkásezred Parancsnokság pecsétje.
02.Hevesi-Gyula Hevesi Gyula, szociális termelés népbiztosa a Tanácsköztársaság idején, visszaemlékezése az 1919. május elejei eseményekre.
03.Kovách-Ágoston-visszaemlékezése-az-acélgyári-munkászászlóalj-szervezésére

Kovách Ágoston visszaemlékezése az acélgyári munkászászlóalj szervezésére.

04.-Böhm-Vilmos-javaslata-Salgótarján-feladására Böhm Vilmos javaslata Salgótarján feladására.
05.-v171c_ikt_n_01 Sorozó-igazolvány minta.
06.-v171c_02 Igazolvány katonai munkászászlóaljba történő felvételről és katonai egyenruha-viselés jogosultságáról.
07.puppi-ignác

Puppi Ignác, az 53/11. zászlóalj parancsnoka a Karancs visszafoglalásáról
1919. május 8-10.

08.-XVI.-1.-987a2_07_19

Értesítés Schram János 1919. május 8-i Karancs-környéki harcokban történt hősi haláláról.

09.80.dandar

A 80. dandár parancsnoksága utasítása a salgótarjáni munkásezred harcba vetésére 1919. május 19.

 

10.Porciani G. Porcinari olasz ezredes a májusi Salgótarján körüli harcokról.
11.XVI_.-1.-987b_07_19 1919. május 8-i Karancs-környéki harcokban hősi halált halt Kálmám János hátrahagyott családjának segélyezéséről.
12.-v171c_04

Salgótarjánból harctéri szolgálatra bevonult, és helybeli gyárakban dolgozó vöröskatonák munkabérének a Salgótarjánban tartózkodó családtagok részére történő kifizetéséről.

13.-v171c_05

Gyűjtőív a salgótarjáni vörös munkásezred harcaiban hősi halált halt katonák hátramaradt családtagjai részére.

14.-v171c_03 1919. augusztus 8-án a salgótarjáni vörös munkásezred befizetett 9129 koronát salgótarjáni községi pénztárba, a csehek elleni ütközetben elesett katonák családtagjai segélyezésére. A salgótarjáni községi jegyző 1919. december 27-én kelt levele a katonai állomás parancsokság részére, a befizetett összeg elszámolásáról, sorsáról.