Tanácsköztársaság

1919 elejére a Károlyi-kormány támogatottsága egyre jobban csökkent. A nemzetiségi politikai törekvések, a történelmi Magyarország felbomlása, a jobb- és baloldali politikai erők támadásai miatt az októberi lelkesedés szertefoszlott. A kormány politikai hátterét még jobban gyengítette a Károlyi-párt 1919. januári felbomlása. >>> tovább

01.00.-HU_MNL_NML_V_71_25_1919

Balassagyarmat képviselő-testülete 1919. március 28-án tartott ülésén átadja az elöljáróságnak a hatáskörébe utalt ügyek intézését. Az elöljáróság felkéri a községi direktóriumot a „községi néptanács” megalakítására.

02.-01.-Bozó-György-acélgyári-főbizalmi-visszaemlékezése Bozó György villanyszerelő, acélgyári főbizalmi, a KMP területi pártvezetőségének tagja visszaemlékezése az 1919 márciusi-áprilisi salgótarjáni eseményekről.
03.-02.-01.-XVI.1-306-03.29.a-1919

Rétsági járási direktórium körlevele az alsópetényi körjegyzőség községei felé a munkás- és földműves tanácsok létrehozásáról, azok hatásköreiről, feladatairól. A megválasztott munkástanács feladata a helyi ügyeket intéző direktórium tagjainak választása is.

04.-02.-02.-02.XVI_.1-306-03.29.b-1919 Rétsági járási direktórium körlevele az alsópetényi körjegyzőség községei felé a munkás- és földműves tanácsok létrehozásáról, azok hatásköreiről, feladatairól. A megválasztott munkástanács feladata a helyi ügyeket intéző direktórium tagjainak választása is.
05.02.-03.-XVI.1-306-03.29.c-1919 Rétsági járási direktórium körlevele az alsópetényi körjegyzőség községei felé a munkás- és földműves tanácsok létrehozásáról, azok hatásköreiről, feladatairól. A megválasztott munkástanács feladata a helyi ügyeket intéző direktórium tagjainak választása is.
06.02.-04.-XVI.1-306-03.29.d-1919 Rétsági járási direktórium körlevele az alsópetényi körjegyzőség községei felé a munkás- és földműves tanácsok létrehozásáról, azok hatásköreiről, feladatairól. A megválasztott munkástanács feladata a helyi ügyeket intéző direktórium tagjainak választása is.
07.03.-.XVI_.1-328-04.19.b-1919

Nógrádi járási Direktórium intézkedései (Vörös Őrség) a közbiztonság fenntartására.

08.04.-490_04_16

A Nógrádi járási Direktórium levele az óvoda felsőpetényi kastélyba történő áthelyezéséről és jelentés annak végrehajtásáról.

09..05.-XVI.1-330-04.24.b-1919

A Nógrádi járási Direktórium közli a Belügyi Népbiztosság rendeletét a szabad vallásgyakorlásról, annak kihirdetéséről és betartásának ellenőrzéséről.

 

10.-06.-01.-XVI.1-335-04.28.a-1919

A Nógrádi járási Direktórium levele az óvoda felsőpetényi kastélyba történő áthelyezéséről és jelentés annak végrehajtásáról.

11.-06.-02.-XVI.1-335-04.28.c-1919

A Nógrádi járási Direktórium levele az óvoda felsőpetényi kastélyba történő áthelyezéséről és jelentés annak végrehajtásáról.

12.-07.-01.-HU_MNL_NML_V_71_15_1919_01

Balassagyarmat nagyközség képviselő-testületi jegyzőkönyrészlete a „villanyüzemek socializálásáról” és a községi villanygyári alkalmazottak fizetésének emeléséről.

13.-07.-02.-HU_MNL_NML_V_71_15_1919_02

Balassagyarmat nagyközség képviselő-testületi jegyzőkönyrészlete a „villanyüzemek socializálásáról” és a községi villanygyári alkalmazottak fizetésének emeléséről.

14.-08.-07.1041_07_22

Salgótarjáni intézőbizottság közélelmezési ügyosztálya 1919. július 22-én kelt kimutatása a salgótarjáni nincstelen lakosság zsírellátásáról.

16.-10.-1018_07_24

A salgótarjáni Anya- és Gyermekvédő Szövetség kérvénye a szoptató anyák részére liszt- és cukorpótjegy biztosításáról.

15.-01.-703_06_09 Nógrádi járási Direktórium utasítása a Tolmácsi Direktóriumhoz a községben alakítandó 3 fős művelődési osztályról.
17.11.-563_06

A Földművelésügyi Népbiztosság Burgonyatermelési Hivatala utasítása a burgonyatermésről szóló jelentéstételre.

18.-12.XVI_.1-388-08.03.a-1919 Nógrádi járási intézőbizottság távirata arról, hogy a szakszervezeti kormány vette át a hatalmat.
19.-13.-V.171.c_4372_1919 Az „elmult rendszer híveinek”, a letartóztatottakkal való bánásmódról szóló, 1919. augusztus 17-én kelt belügyminisztériumi rendelet – Nógrádvármegye hivatalos lapjának melléklete.