1953-1955

 

1953. január 19.
– A Magyar Dolgozók Pártja Nógrád Megyei Bizottsága a megye közellátásának helyzetéről és a kereskedelem fejlesztésének feladatairól tárgyalt. (XXXV.31.a 35. őrzési egység)
1953. március 2.
– A Magyar Dolgozók Pártja Nógrád Megyei Bizottság dicséretben részesítette Nádasdi Andrást „Az 1919-es Tanácsköztársaság dicsőséges napjai” című brosúra elkészítéséért. Alcíme: „Rákosi Mátyás elvtárs Salgótarjánban”. Itt teljesedik ki a Salgótarján megvédését Rákosihoz kötő legenda, melyet alátámasztottak Ék Sándor: „Rákosi Mátyás elvtárs a Salgótarjánba induló csapatok élén” című festményének közlésével is. (XXXV.31.a 35. őrzési egység)
1953. május 17.
– Az országgyűlési választásokon a megye lakosságának 97,2%-a a Magyar Függetlenségi Népfront jelöltjeire szavazott, míg az országos arány 98,2% volt. Nógrádban adták le a legtöbb ellenszavazatot. Képviselők lettek: Kristóf István, Róka Mihály, Nagy Kálmán, Kusnyér Zoltán, Hajdú József, Bódi Jánosné, Sándor Pál. (Nmt IV. 109. p.)
1953. július 16.
– A Magyar Dolgozók Pártja Nógrád Megyei Bizottság választmánya Hajdú Józsefet választotta meg megyei első titkárnak a Komárom megyébe helyezett Nagy Kálmán helyett. (XXXV.31.a 8. őrzési egység)
1953. október 13.
– A Magyar Dolgozók Pártja Nógrád Megyei Bizottsága a megyei termelőszövetkezetek helyzetéről, és megszilárdításának feladatairól tárgyalt. (XXXV.31.a 38. őrzési egység)
1953. október 23.
– A Nógrád Megyei Tanács az új, Nagy Imre-féle kormányprogram alapján tárgyalta a tanács előtt álló feladatokat, melynek lényege, hogy a községek kereskedelmi hálózatát és az ellátást javítani kell. (XXIII.1.a 1. kötet; SZN 1953.10.28.)
1953. december 20.
– Salgótarjánban megalakult a Társadalom és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat (TTIT) Nógrád Megyei Szervezete. (Hön 980.)
1953. folyamán
– Salgótarjánban elkészült a 150 férőhelyes fiúkollégium épülete.
– Az utolsó lovak is befejezték bányai földalatti szolgálatukat Szorospatakon és Salgóbányán. (Nmt IV. 150. p.)
– A kisiparosok létszáma a megyében az előző évhez képest több mint 200 fővel nőtt, 796 fő lett. (Nmt IV. 159. p.)
1954. január
– A Magyar Dolgozók Pártjának 24 478 nyilvántartott tagja és tagjelöltje volt a megyében. (Nmt IV. 114. p.)
1954. április 3.
– A Magyar Dolgozók Pártja Nógrád Megyei Pártbizottságának megyei pártértekezlete volt Salgótarjánban, melyen hangsúlyozták, fontos követelmény, hogy „a párt egységes akaraton legyen, a pártban megnyilvánuljon az akarat egysége”. (Nmt IV. 115. p.)
1954. április 8.
– Autóbusz-járatok indultak rendszeresen Salgótarjánból Litke, Szécsény, Pásztó-Szirák, Pogony, Cered és Ózd irányába. (Hön 269.)
1954. április
– A megyében 95 termelőszövetkezet működött 2921 taggal, 26 867 hold területen. (Nmt IV. 219. p.)
1954. május 1.
– Mikszáth emlékszobát rendeztek be egykori kúriájában, Horpácson. (Hön 321.)
1954. szeptember 3.
– A Magyar Dolgozók Pártja Nógrád Megyei Bizottság ülésén bejelentették, hogy a Központi Vezetőség Takács Vilmost megyei másod-, Kudela Józsefet harmad titkárnak elfogadta. (XXXV.31.a 43. őrzési egység)
1954. november 28.
– A tanácstag-választások során a megyében 3486 főt választottak meg, ez a jelöltek 97,8%-át jelentette (országosan az arány 97,9% volt). Nógrádban a jelöltek közül 14 főt nem választottak meg. (Nmt IV. 118. p.)
1954. december 3.
– Megnyílt a háború utáni első kiállítás a balassagyarmati Palóc Múzeumban. (Hön 925.)
1954. december 8.
– Megalakult a Nógrád Megyei Tanács. A végrehajtó bizottság elnöke Laukó György, elnökhelyettes Kazári Gyula és Kerner Lajos, titkár Kaszás Józsefné lett. (XXIII.1.a 2. kötet)
1955. január
– Az újonnan alakult Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat (TTIT) megyei szervezete Salgótarjánban a Pártoktatók Házában (volt Ipartestület) kapott helyet. (XXXV.31.a 45. őrzési egység)
1955. április 11.
– A Magyar Dolgozók Pártja Nógrád Megyei Bizottsága tárgyalta a termelőszövetkezeti mozgalom fejlesztési tervét és a falusi politikai munka megjavításáról szóló beszámolót. (XXXV.31.a 46. őrzési egység)
1955. május 22.
– 400 termelőszövetkezeti vezető és élenjáró dolgozó demonstratív megyei tanácskozáson állt ki a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége márciusi határozata mellett, amely a termelőszövetkezetek további szervezését tűzte ki célul. (Nmt IV. 224. p.)

error: Védett tartalom!