1957-1962

 

1957. január 4-5.
– A Salgótarjáni Tűzhelygyár öntödéjében kétnapos sztrájk volt, mert az igazgató leváltotta a munkástanács által kinevezett főművezetőt. Végül visszavonta az igazgató a határozatát. (1956 Nm kronológia 43. p.)
1957. január 10.
– Megalakult a Magyar Forradalmi Ifjúsági Szövetség (MAFISZ) Nógrád Megyei Ideiglenes Intéző Bizottsága. Március elejére 25 helyi szervezete és 1400 tagja volt. (Nmt IV. 259. p.)
1957. január 25.
– Nagylócon két helybeli fiatal ismét megrongálta a helyreállított szovjet emlékművet. (1956 Nm kronológia 270. p.)
1957. január 28.
– Az MSZMP Nógrád Megyei Ideiglenes Intéző Bizottsága a karhatalom fegyelmi helyzetéről tárgyalt. (XXXV.51.c 3. őrzési egység)
1957. február 2.
– A Magyar Szocialista Munkáspárt Nógrád Megyei Intéző Bizottsága megyei pártaktívát tartott, melyen felszólalt Kádár János is. (Nmt IV. 257. p.)
1957. február 25.
– Az MSZMP Nógrád Megyei Ideiglenes Intéző Bizottsága tárgyalt a munkásőrség megyei szervezetének felállításáról, illetve a volt ÁVH-sok elhelyezkedéséről. (XXXV.51.c 9. őrzési egység)
1957. február 27.
– Megalakultak a munkásőrség megyei, járási, városi parancsnokságai. Március 8-15 között létrehozták a fegyveres egységeket is. (Nmt IV. 263. p.)
1957. március 22.
– A Nógrád Megyei Tanács tárgyalta „Az ellenforradalmi események után beszámoló a VB munkájáról és a tanácsok előtt álló feladatokról” szóló előterjesztést. (XXIII.1. 4. kötet)
1957. április 15.
– Az Egységes Parasztifjúság Országos Szövetségének (EPOSZ) a megyében 65 szervezete volt 2570 taggal, a leányszervezetek száma pedig 16 volt. (Nmt IV. 259. p.)
1957. május 25.
– A Magyar Szocialista Munkáspárt Nógrád Megyei Ideiglenes Bizottsága pártértekezletet tartott. (Nmt IV. 264. p., XXXV.51.a 1. őrzési egység)
1957. június 19.
– Az MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottsága tárgyalta a „Nógrád megyei rendőrség munkájáról az ellenforradalom felszámolásában, a közrend védelme megjavításában” című jelentést, illetve a munkásőrség tevékenységét. (XXXV.51.c 17. őrzési egység)
1957. július 5.
– A Nógrád Megyei Tanács a megye egészségügyi helyzetéről tárgyalt, többek között a salgótarjáni volt nagylaktanya kórházi célokra igénybe vételéről. (XXIII.1. 4. kötet)
1957. október 5.
– A Nógrádi Népújság először számol be a Nógrád Megyei Tanács üléséről. (NNú. 1957.10.05.)
1958. február 28. – március 1.
– A Nógrád Megyei Tanács kétnapos ülés keretében tárgyalta „A megye mezőgazdasági helyzete, a tsz-ek fejlesztése, a belterjes gazdálkodásra való áttérés” című előterjesztést, és határozatot hozott „A mezőgazdaság szocialista átszervezéséről”. (XXIII.1. 4. kötet)
1958. november 16.
– Országgyűlési képviselő választásokat tartottak. A Hazafias Népfront listájáról a megyéből képviselők lettek: Czottner Sándor, Jakab Sándor, Kristóf István, Mihályfi Ernő, Róka Mihály Somoskői Lajos Árpád, Krizsanyik Jánosné, Schuhmann Zoltán, Bódi Jánosné.
1958. december 5.
– A Nógrádgárdonyi Tüdőbeteg-gondozó Intézet megkezdte a betegek fogadását. (Hön 930.)
1958. december 12.
– Megtartotta alakuló ülését a Nógrád Megyei Tanács a november 16-án tartott tanácsválasztások után. A végrehajtó bizottság elnöke Cser Gyula lett, helyettesek Turcsányi István és Tóth Ferenc, titkár pedig Kaszás Józsefné. (XXIII.1. 5. kötet)
1958 folyamán
– Megszűnt a balassagyarmati tanítóképző, és általános gimnáziummá alakult. (Nmt IV. 311. p.)
– Nagybátonyban zeneiskolát indítottak. (Nmt IV. 311. p.)
1959. március 31.
– A megyében 109 termelőszövetkezet működött 8080 taggal, 38683 hold földön. (Nmt IV. 303. p.)
1959. április 4.
– Pásztón átadták a Mátra Filmszínházat. (Hön 253.)
1959. május 9.
– A megyei könyvtár Balassi Bálint nevét vette fel. (Hön 344.)
1959. május 29.
– A Nógrád Megyei Tanács tárgyalta „A megye mezőgazdasági helyzete, a tsz-ek megszilárdításával kapcsolatos tanácsi feladatok” című előterjesztést, és újabb határozatot hozott „a mezőgazdaság szocialista átszervezésére”. (XXIII.1. 6. kötet)
1959. május
– Kongresszusi munkaversenyt indítottak, melynek új formája a szocialista brigádmozgalom. (Nmt IV. 286. p.)
1959. szeptember 4.
– A Nógrád Megyei Tanács a megyei oktatás helyzetéről és az MSZMP kultúrpolitikai irányelveinek végrehajtásáról tárgyalt. Határozatot hoztak a Nógrád Megyei Vendéglátó Vállalat megalakításáról is. (XXIII.1. 6. kötet)
1959. október 31. – november 1.
– A Magyar Szocialista Munkáspárt Nógrád Megyei Bizottsága pártértekezletet tartott. (Nmt IV. 269. p., XXXV.51.a 2. őrzési egység)
1959. november 6.
– Az MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottsága a „termelőszövetkezeti mozgalom fejlesztési tervé”-t tárgyalta meg. (XXXV.51.c 84. őrzési egység)
1959. december 7.
– A Nógrád Megyei Tanács ülésén jóváhagyták a Salgótarjáni Kiskereskedelmi Vállalat és a Kelet-Nógrád Megyei Népbolt Vállalat megszüntetését, és helyette a Nógrád Megyei Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat, a Nyugat-Nógrád Megyei Népbolt Vállalat helyett pedig a Nógrád Megyei Iparcikk Kiskereskedelmi Vállalat létrehozását. (XXIII.1. 6. kötet)
1960. június 30.
– A Nógrád Megyei Tanács megtárgyalta és elfogadta a megye II. ötéves tervét. (XXIII.1. 7. kötet)
1960. május 13.
– A Zagyvapálfalvai Üveggyárban átadták a Zagyva II. üzemet, amely a Kölcsönös Gazdasági Segítségnyújtás Tanácsa (KGST) üvegipari kísérleti üzemeként is működött. A termelés júniusban kezdődött. (Nmt IV. 285. p.)
1960. augusztus 19.
– A Nógrád Megyei Tanács ünnepi ülés keretében értékelte a tanácsok 10 éves tevékenységét „a szocialista típusú államigazgatás kialakításában”. Az Elnöki Tanács nevében Mihályfi Ernő mondott beszédet. (XXIII.1. 7. kötet)
1960. november 2.
– Az MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottsága a „pártmunkát akadályozó súlyos jelenségekről és egyes pártfunkcionáriusok pártszerűtlen magatartásáról” szóló jelentést tárgyalta meg. (XXXV.51.c 110. őrzési egység)
1960. december 19.
– A Nógrád Megyei Tanács tárgyalt az MSZMP VII. kongresszusán a tanácsok feladatairól hozott határozat végrehajtásáról. Határozatot hoztak a tanácsi kezelésben lévő mozik visszaadásáról a MOKÉP Vállalatnak. (XXIII.1. 7. kötet)
1961. március 1.
– Nagyarányú rekonstrukció kezdődött a Romhányi Cserépkályha Gyárban. (Hön 144.)
– A Nógrád Megyei Tanács a lemondott Cser Gyula helyett végrehajtó bizottsági elnöknek Hankó Jánost választotta meg, elnökhelyettesnek pedig Géczi Jánost. Az ülésen Kállai Gyula mondott beszédet. Ezen túl tárgyaltak a megye egészségügyi helyzetéről. (XXIII.1. 8. kötet)
1961. április 7.
– A Nógrád Megyei Tanács a megye egészségügyi helyzetéről tárgyalt, melynek során határozatot hozott többek között a betegellátás javítására, az orvosok letelepedésének támogatására, az egészségügyi felvilágosítás szélesítésére. (XXIII.1. 8. kötet)
1961. július 30.
– A Nógrád Megyei Tanács jóváhagyta Szuhahuta nevének Mátraalmásra változtatását, illetve az 54/1961. számú határozattal Zagyvapálfalva egyesítését Salgótarjánnal. (XXIII.1. 8. kötet)
1962. január 26.
– A Nógrád Megyei Tanács az általános iskolai oktató-nevelő munka megyei helyzetéről tárgyalt, és határozatot hozott a hatékonyabbá tételéről. (XXIII.1. 9. kötet)
1962. március 6.
– A megye és Salgótarján vezetői az Országos Tervhivatal és az Építésügyi Minisztérium képviselőivel együtt Salgótarján városközpontjának teljes átépítéséről döntöttek. (Hön 156.)
1962. április 16.
– Az MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottsága „az ipari munkásfeleségek termelőszövetkezetekben végzett munkájáról” tárgyalt. (XXXV.51.c 148. őrzési egység)
1962. április 27.
– A Nógrád Megyei Tanács megtárgyalta és jóváhagyta a megye mezőgazdaságának II. ötéves tervét. (XXIII.1. 9. kötet)
1962. szeptember 7.
– A Nógrád Megyei Tanács a megye művelődésügyi helyzetéről tárgyalt és határozatot hozott a további feladatokról. Tanácsrendeletet fogadtak el a megyei ivóvíz-szolgáltatás és csatornázás feladatairól is. (XXIII.1. 9. kötet; NNú. 1962.09.08.)
1962. október 27.
– A Magyar Szocialista Munkáspárt Nógrád Megyei Bizottsága pártértekezletet tartott. (XXXV.51.a 3. őrzési egység)
1962. december 13.
– A Nógrád Megyei Tanács 20/1962. számú határozatával Benczúrfalvát Szécsényhez csatolta. (XXIII.1. 9. kötet)

error: Védett tartalom!