1963-1967

 

1963. február 24.
– Országgyűlési és tanácstagi választások. Országgyűlési képviselőnek választották Brutyó Jánost, a Szakszervezetek Országos Tanácsának főtitkárát, Mihályfi Ernőt, a Magyar Nemzet főszerkesztőjét, Jakab Sándort az MSZMP Nógrád Megyei Bizottsága első titkárát, Róka Mihály vezérőrnagyot, Schuchmann Zoltán ipari iskola igazgatót, Somoskői Lajos Árpád bányavezetőt, Krizsanyik Jánosné termelőszövetkezeti tagot, és Sümegi Jánost, a szécsényi II. Rákóczi Ferenc Termelőszövetkezet elnökét. (NNú. 1963. 03.02.)
1963. március 9.
– Megtartotta alakuló ülését a Nógrád Megyei Tanács. Elnöknek Hankó Jánost, titkárnak Kaszás Józsefnét választották. (NNú. 1963.03.13.)
1963. április 30.
– A Nógrád Megyei Tanács határozatot hozott a városi és nagyközségi tanácsok irányítása alatt lévő vállalatok megyei tanácsi irányítás alá helyezéséről, illetve a Nógrád Megyei Bánya- és Építőanyag-ipari Vállalat megszüntetéséről. (XXIII.1. 11. kötet)
1963. június 28 – 29.
– A Nógrád Megyei Tanács kétnapos ülésen tárgyalta a II, ötéves terv beruházásainak megvalósítását, és „A szocialista demokratizmus kiszélesítésére a társadalmi erők tanácsi munkába valóbevonása” című előterjesztést. (XXIII.1. 12. kötet; NNú. 1963.06.30.)
1963. július 5.
– Az MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottsága a Nógrádi Népújság napilappá fejlesztésével kapcsolatos feladatokról tárgyalt. (XXXV.51.c 179. őrzési egység)
1963. szeptember 1.
– Gimnáziumi oktatás kezdődött Szécsényben, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola épületében. (Hön 601.)
1963. szeptember 29.
– Salgótarjánban átadták a volt nagylaktanyában kialakított gyermekosztályt, a leendő megyei kórház első osztályát. NNú. 1963.09.29.)
1963. december 21.
– A Nógrád Megyei tanács a megye állattenyésztésének helyzetéről, és fejlesztésének feladatairól tárgyalt. Megváltoztatták a szeszfőzdék felügyeleti szervét, illetve jóváhagyták a Nógrád Megyei Fém-tömegcikkipari Vállalat elnevezést. (XXIII.1. 14. kötet)
1964. március 1.
– Napilapként jelent meg a Nógrád című megyei lap. (Hön 145.)
1964. április 4.
– Salgótarjánban átadták a Karancs Szállót. (Hön 256.)
1964. június 23.
– A Nógrád Megyei Tanács a megye szociális ellátottságáról, és a szociálpolitikai munka feladatairól tárgyalt. (XXIII.1. 17. kötet)
1964. október 3.
– Csesztvén, a Madách kúria előtt, Madách Imre halálának 100. évfordulóján felavatták Vígh Tamás szobrát. (Hön 692.)
1964. október 9.
– Az MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottsága megtárgyalta a Salgótarján megyei kulturális központtá fejlesztésének feladatairól szóló jelentést. (XXXV.51.c 214. őrzési egység)
1964. november 3.
– A Nógrád Megyei Tanács a megye ifjúságának helyzetéről tárgyalt, és meghatározta az ezzel kapcsolatos tanácsi feladatokat. A 31/1964. számú határozattal egyesítették Nagybátonyt és Maconkát. (XXIII.1. 21. kötet)
1964. november 20.
– Az MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottsága „a szociális követelményeknek meg nem felelő lakótelepek felszámolásáról szóló 2014/1964. korm. sz. határozat végrehajtására” vonatkozó intézkedési tervet tárgyalta meg. (XXXV.51.c 217. őrzési egység)
1965. január 25.
– Megindul a távfűtés Salgótarjánban. (Hön 62.)
1965. április 4.
– Salgótarjánban megnyílt az I. Észak-magyarországi területi képzőművészeti kiállítás. (Hön 257.)
1965. május 18.
– Az MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottsága megtárgyalta „a pedagógusok politikai, ideológiai, világnézeti fejlődéséről, továbbképzésükről és a körükben végzett politikai munka tapasztalatairól” szóló előterjesztést. (XXXV.51.c 230. őrzési egység)
1965. július 22.
– A salgói menedékház nevét Dornyay Turistaházra változtatta a Salgótarjáni Városi Tanács VB. (Hön 509.)
1965. szeptember 3.
– A Nógrád Megyei Tanács 21/1965. számú határozatával Műemlékvédelmi albizottságot alakított. (XXIII.1. 25. kötet)
1965. október 15.
– Az MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottsága tárgyalta a „Jelentés Nógrád megye helyzetéről és javaslat a harmadik 5 éves tervi fejlesztésre” című anyagot. (XXXV.51.c 244. őrzési egység)
1965. december 29.
– A Nógrád Megyei Tanács határozatot hozott a kevés lakossal rendelkező települések tanácsi végrehajtó bizottságai működésének szüneteltetéséről. 22 kisközségre vonatkozott a 40/1965. számú határozat. (XXIII.1. 25. kötet)
1966. március 25.
– Az MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottsága a népművelési munkáról tárgyalt az „ideológiai irányelvek tükrében”, valamint a szocialista brigádmozgalom alakulásáról és feladatairól. (XXXV.51.c 258. őrzési egység)
1966. március 31.
– A Nógrád Megyei Tanács tárgyalta az oktatási reform (az előterjesztés címében: iskolatörvény) megyei végrehajtásának tapasztalatait és a további feladatokat. (XXIII.1. 26. kötet)
1966. április 4.
– Salgótarjánban átadták a József Attila Megyei Művelődési Központ épületét. (Hön 258.)
1966. június 30.
– A Nógrád Megyei Tanács ülésén megvitatták a II. ötéves terv teljesítését és a III. ötéves terv megyei feladatait. Ugyanekkor a megye állattenyésztésének helyzetéről és fejlesztéséről is tárgyaltak. (XXIII.1. 26. kötet)
1966. augusztus 26.
– Az MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottsága Balassagyarmat város fejlesztésének lehetőségeiről tárgyalt. (XXXV.51.c 269. őrzési egység)
1966. szeptember 15.
– Az MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottsága a széntermelés csökkenéséből adódó gondokról, a Nógrádi Szénbányászati Tröszt helyzetéről, és a bányászat távlati kérdéseiről tárgyalt. (XXXV.51.c 270. őrzési egység)
1966. november 7.
– Átadták a Szécsényi Járási Könyvtár új épületét. (Hön 826.)
1966. november 9-10.
– A Magyar Szocialista Munkáspárt Nógrád Megyei Bizottsága pártértekezletet tartott. (XXXV.51.a 4. őrzési egység)
1966. november 15.
– A Nógrád Megyei Tanács ülésén bejelentették, hogy Tóta Ferenc, a végrehajtó bizottság elnökhelyettese lemondott. Helyére Tóth Béla Gergelyt választották meg. (XXIII.1. 27. kötet)
1966. december 21.
– Átadták Salgótarjánban az új 16 tantermes gimnázium épületét, amely 1969. május 8-tól Bolyai János nevét viseli. (Hön 982.)
1967. január 13.
– Az MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottsága tárgyalta a Kohó- és Gépipari Minisztérium, illetve a Művelődési Minisztérium képviselőivel folytatott tárgyalásról készült feljegyzést egy Salgótarjánban létesítendő felsőfokú technikum lehetőségeiről. (XXXV.51.c 278. őrzési egység)
1967. január 27.
– Az MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottsága döntött arról, hogy Karancsberényben, a Légrády vadászházban, partizán emlékmúzeumot hoznak létre. (XXXV.51.c 279. őrzési egység)
1967. március 10.
– Az MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottsága megvitatta a megye agrárszakember ellátottságának további feladatairól szóló előterjesztést. (XXXV.51.c 282. őrzési egység)
1967. március 19.
– Országgyűlési képviselő és tanácstagi választásokat tartottak. Nógrád megye országgyűlési képviselői lettek: Brutyó János, az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottsága elnöke, Gajdár Pál, a Székvölgyi Bányaüzem brigádvezetője, Jedlicska Gyula, az MSZMP Nógrád Megyei Bizottsága első titkára, Varga Tiborné, a pásztói 2. számú óvoda vezetője, Sümegi János, a szécsényi II. Rákóczi Ferenc Termelőszövetkezet elnöke, Schuchmann Zoltán, a MÜM Balassagyarmati Szakmunkásképző Intézet igazgatója, Gajdos János, a Balassagyarmati Körzeti Földműves Szövetkezet igazgatósági elnöke, Róka Mihály vezérőrnagy. (Nógrád 1967.03.23.)
1967. április 1.
– Megtartotta alakuló ülését a Nógrád Megyei Tanács. A végrehajtó bizottság elnökének Géczi Jánost, elnökhelyettesnek Tóth Béla Gergelyt és Illés Miklóst, titkárnak Kaszás Józsefnét választották. Beszédet mondott Fock Jenő, a kormány elnökhelyettese. (XXIII.1. 28. kötet)
1967. július 14.
– Az MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottsága megtárgyalta a megye történetének megírására és kiadására vonatkozó javaslatot. (XXXV.51.c 293. őrzési egység)
1967. augusztus 25.
– Az MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottsága tárgyalta a „Nógrád napilap szerepe az új gazdaságirányítási rendszer propagandájában és a közgazdasági szemlélet alakításában” című jelentést. (XXXV.51.c 296. őrzési egység)
1967. szeptember 21.
– Balassagyarmaton Palóctáj néven termelőszövetkezeti területi szövetség alakult. (Nógrád 1967.09.22.)
1967. november 17.
– Az MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottsága a termelőszövetkezetek állami támogatásáról, ennek alapján pedig az árrendszer támogatása hatékonyságának vizsgálatáról szóló jelentést tárgyalta meg. (XXXV.51.c 302. őrzési egység)
1967. december 15.
– Az MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottsága tárgyalta az MSZMP Központi Bizottság Titkársága által 1965. november 9-én hozott határozat végrehajtását, mely Nógrád megye gazdasági és kulturális fejlesztéséről szólt. (XXXV.51.c 304. őrzési egység)

error: Védett tartalom!