1968-1973

 

1968. január 12.
– Az MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottsága a gazdaságirányítás új rendszerének bevezetésével kapcsolatos megyei agitációs és propaganda feladatokról tárgyalt. (XXXV.51.c 306. őrzési egység)
1968. április 2.
– A Nógrád Megyei Tanács a megye közlekedési helyzetéről, és „racionalizálásáról” tárgyalt. (XXIII.1. 29. kötet)
1968. június 18.
– Az MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottsága tárgyalta Salgótarján fejlesztésének további feladatait. Ugyanekkor Biszku Béla tartott tájékoztatott a jelenlévőknek a magyar-csehszlovák párt- és kormányküldöttség budapesti tárgyalásáról, valamint Matúz József a Besztercebányai Kerületi Pártbizottság első titkárával folytatott megbeszéléséről. (XXXV.51.c 317. őrzési egység)
1968. augusztus 15.
– A megye első szövetkezeti áruházát adták át Pásztón. (Hön 557.)
1968. augusztus 30.
– Az MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottsága „Az ország energia-mérlegében előállott változások gazdasági hatása Nógrád megyében és ennek társadalmi-politikai vetülete” című előterjesztést tárgyalta meg, és tájékoztatót hallgatott meg a csehszlovákiai eseményekről. (XXXV.51.c 322. őrzési egység)
1968. december 29.
– Átadták a Nógrád Megyei Fémipari Vállalat balassagyarmati gyáregységét. (Hön 1009.)
1969. február 18.
– Az MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottsága jóváhagyta, hogy a bányászat visszafejlesztésével kapcsolatos problémák megtárgyalására meghallgatást kérjenek Fock Jenő miniszterelnöktől. (XXXV.51.c 335. őrzési egység)
1969. június 11.
– Salgótarján 1913 óta álló és lebontásra ítélt Fő téri állomására délelőtt 9 órakor futott be az utolsó személyvonat. (Hön 425.)
1969. október 10.
– A Nógrád Megyei Tanács megtárgyalta és határozatot hozott a megye lakosságának ivóvíz-ellátása biztosításáról és a csatornázás feladatairól. (XXIII.1. 32. kötet)
1969. november 11.
– Az MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottsága határozott a „sajtóban megjelenő kommünikék” csökkentéséről és egyszerűsítéséről. (XXXV.51.c 355. őrzési egység)
1970. január 6.
– Az MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottsága megtárgyalta „A népművelés feladatai az új gazdaságirányítási rendszerben” irányelveit. (XXXV.51.c 358. őrzési egység)
1970. február 3.
– Az MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottsága megtárgyalta „A parasztság társadalom-politikai arculata, az egységes paraszti osztály kialakulásának helyzete megyénkben” című jelentést. (XXXV.51.c 362. őrzési egység)
1970. március 17.
– Az MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottsága jelentést hallgatott meg a testvérmegyei, testvérvárosi „és egyéb létező nemzetközi kapcsolatok eddigi fejlődésének tapasztalatairól”, és a Nógrádi Szemle „politikai kiadvány” megjelentetéséről. (XXXV.51.c 363. őrzési egység)
1970. március 21.
– A Nógrád Megyei Tanács határozatot hozott Ipolyszög Balassagyarmat, és Zagyvaróna Salgótarján város irányítása alá helyezéséről. Emellett Mizserfa bányatelepet Homokterenyétől Kazárhoz csatolták. (XXIII.1. 33. kötet)
1970. április 14.
– Az MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottsága tárgyalta a párttagság összetételének alakulásáról és a tagépítő tevékenységről szóló jelentést, valamint az MSZMP Központi Bizottsága tudománypolitikai irányelveiből adódó megyei feladatokat. (XXXV.51.c 365. őrzési egység)
1970. június 29.
– A Nógrád Megyei Tanács határozatot hozott Pásztó és Nagybátony nagyközségekké szervezéséről, illetve 13 községi tanács működésének szüneteltetéséről. (XXIII.1. 34. kötet)
1970. szeptember 1.
– Az MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottsága a szénbányászat visszafejlesztésével összefüggő, a negyedik ötéves tervben a Nógrádi Szénbányászati Vállalatnál teendő intézkedésekről tárgyalt. (XXXV.51.c 374. őrzési egység)
1970. október 30-31.
– A Magyar Szocialista Munkáspárt Nógrád Megyei Bizottsága pártértekezletet tartott. (XXXV.51.a 5-6. őrzési egység)
1970. november 5.
– Felmentették Kaszás Józsefnét, a Nógrád Megyei Tanács végrehajtó bizottságának titkárát. A feladta ellátásával Dr. Körmendy Józsefet bízták meg. (XXIII.1. 34. kötet)
1970. december 19.
– Nógrád Megye Tanácsa Kisterenyét, Rétságot és Szécsényt nagyközséggé nyilvánította. (XXIII.1. 34. kötet)
1971. február 18.
– A Nógrád Megyei Tanács megtárgyalta a megye IV. ötéves tervi területfejlesztési tervét. (XXIII.1. 35. kötet)
1971. március 20.
– Salgótarjánban rendezték meg az első megyei diáknapot. (Hön 197.)
1971. április 25.
– Országgyűlési képviselő és tanácstagi választásokat tartottak. Nógrád megye országgyűlési képviselői lettek: Brutyó János, az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottsága elnöke, Gajdár Pál, a Székvölgyi Bányaüzem brigádvezetője, Géczi János, a Nógrád Megyei Tanács végrehajtó bizottsága elnöke, Varga Tiborné, a pásztói 2. számú óvoda vezetője, Sümegi János, a szécsényi II. Rákóczi Ferenc Termelőszövetkezet elnöke, Vass József, az Egyesült Lókosvölgye Mezőgazdasági Termelőszövetkezet elnöke, Gajdos János, a Balassagyarmati Körzeti Földműves Szövetkezet igazgatósági elnöke, Szomszéd Gy. István, a Nagybátonyi Gépüzem igazgatója. (Nógrád 1971.04.28.)
1971. május 2.
– Salgótarjánban megnyílt az I. Országos Zománcművészeti Biennálé. (Hön 325.)
1971. május 21.
– Alakuló ülését tartotta a Nógrád Megyei Tanács. A végrehajtó bizottság elnökének Géczi Jánost, elnökhelyetteseknek Illés Miklóst, Herencsényi Józsefet és Dr. Boros Sándort választották. A végrehajtó bizottság titkára Dr. Körmendy József lett. Kinevezték a járási hivatalok vezetőit is. (XXIII.1. 35. kötet)
1971. május 30.
– Salgótarjánban átadták az új főtéri vasútállomást. (Hön 395.)
1971. június 29.
– A Nógrád Megyei Tanács megtárgyalta a megye élelmiszergazdaságának távlati tervét. (XXIII.1. 35. kötet)
1971. augusztus 10.
– Salgótarján főterén megnyílt az első szabadtéri szoborkiállítás. (Hön 544.)
1971. szeptember 28.
– Az MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottsága a munkásszülők gyermekeinek továbbtanulásának, egyetemi, főiskolai felvételre felkészítésük feladatairól tárgyalt. (XXXV.51.c 403. őrzési egység)
1972. február 17.
– A Nógrád Megyei Tanács a megye településhálózatának fejlesztési tervét vitatta meg. (XXIII.1. 37. kötet)
1972. augusztus 1.
– Az MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottsága megtárgyalta „a felszabadulás előtti forradalmi munkásmozgalom kiemelkedő harcosaival való foglalkozásról a megyében és a további feladatokról” szóló jelentést, valamint a tömegpropaganda megyei tematikáját. (XXXV.51.c 426. őrzési egység)
1972. október 10.
– Az MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottsága az MSZMP Központi Bizottsága 1972. június 15-i határozata alapján tárgyalta a közoktatás megyei feladatait. (XXXV.51.c 431. őrzési egység)
1972. november 3.
– Felavatták a Budapesti Rádiótechnikai Gyár (BRG) salgótarjáni gyáregységét. (Nógrád 1972.11.04.)
1972. november 8.
– Az MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottsága előterjesztést hallgatott meg a munkások reálbérének és a „szabadáras kategóriába tartozó élelmiszerek árának” alakulásáról a megyében. (XXXV.51.c 433. őrzési egység)
1973. január 8 – 12.
– A balassagyarmati leánykollégiumban Pintye András és öccse fogva tartott 14 lányt, azt követelve, hogy a hatóságok biztosítsák külföldre távozásukat. Az idősebb fiút lelőtték, a fiatalabbat letartóztatták. (Nógrád 1973.01.13.)
1973. január 26.
– A Nógrád Megyei Tanács végrehajtó bizottsági elnökségéről lemondott Géczi János helyett Hoffer Istvánt, Dr. Boros Sándor lemondott elnökhelyettes helyett pedig Dr. Horváth Istvánt választották meg. (XXIII.1. 38. kötet)
1973. március 19.
– Megkezdődött a termelés a Budapesti Finomkötöttárugyár balassagyarmati üzemében. (Hön 196.)
1973. április 15.
– Tanácstagi választások voltak az országban. (Nógrád 1973.04.17.)
– Balassagyarmathoz csatolták Ipolyszög és Patvarc községet. (Hön 286.)
1973. április 29.
– Új Madách kiállítás nyílt meg a felújított horpácsi kúriában. (Hön 309.)
1973. május 11.
– Alakuló ülését tartotta a Nógrád Megyei Tanács. A végrehajtó bizottság elnökének Hoffer Istvánt, elnökhelyetteseknek Illés Miklóst, Herencsényi Józsefet és Dr. Horváth Istvánt választották. A végrehajtó bizottság titkára Dr. Körmendy József lett. (XXIII.1. 38. kötet)
1973. augusztus 15.
– Salgótarjánban Lakberendezési Áruházat adtak át. (Hön 558.)
1973. augusztus 14.
– Az MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottsága a bányászat visszafejlesztése során letelepített üzemek helyzetéről, működésük hatékonyságának növeléséről tárgyalt. (XXXV.51.c 454. őrzési egység)
1973. augusztus 24.
– A FŰTŐBER új gyáregységét adták át Nagybátonyban. (Nógrád 1973.08.25.)
1973. november 2.
– Átadták a Magyar Kábel Művek balassagyarmati gyárát. (Nógrád 1973.11.02.)
1973. november 5.
– Felavatták a Váci Kötöttárugyár pásztói gyáregységét. (Nógrád 1973.11.06.)
1973. november 6.
– Hivatalosan átadták a Vegyépszer salgótarjáni gyárát. (Nógrád 1973.11.06.)
1973. december 22.
– Grecsko marsall a Szovjetunió honvédelmi minisztere és Czinege Lajos vezérezredes magyar honvédelmi miniszter a rétsági laktanyába látogatott. (Nógrád 1973.12.23.)

error: Védett tartalom!