1980-1983

 

1980. január 29.
– Crossbar telefonközpontot avattak Salgótarjánban. (Hön 74.)
1980. március 1-2.
– A Magyar Szocialista Munkáspárt Nógrád Megyei Bizottsága pártértekezletet tartott. (XXXV.51.a 9-10. őrzési egység)
1980. április 30.
– A Globus Nyomda új üzemegységét avatták fel Rétságon. (Hön 313.)
1980. június 2.
– „Ébresztő idő” címmel jelent meg szépirodalmi antológia megyei szerzők írásaival. (Hön 403.)
1980. június 8.
– Országgyűlési képviselői és helyi tanácstagi választás volt. Nógrád megye országgyűlési képviselői lettek: Brutyó János, az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottsága elnöke, Dr. Fancsik János osztályvezető főorvos, Czene Árpád növényvédő agronómus, Tőzsér Gáspár bányatechnikus, Géczi János, az MSZMP Nógrád Megyei Bizottság első titkára, Dancsák Lászlóné, a Váci Kötöttárugyár pásztói gyáregységében csoportvezető, Dr. Hütter Csaba a szécsényi II. Rákóczi Ferenc Termelőszövetkezet elnöke, Vastag Ottília csoportvezető. (Nógrád 1980.06.10.)
1980. június 21.
– Koncerttel zárult a Salgótarjánban megrendezett I. Országos Amatőr Popzenei Tábor. (Hön 452.)
1980. június 25.
– Az MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottsága a megye energia-ellátásának helyzetéről, és a további lehetőségekről tárgyalt. (XXXV.51.c 636. őrzési egység)
1980. július 1.
– Alakuló ülését tartotta a Nógrád Megyei Tanács. A végrehajtó bizottság elnökének Devcsics Miklóst, elnökhelyetteseknek Illés Miklóst, Berki Mihályt és Havas Ferencet választották. A végrehajtó bizottság titkára Dr. Körmendy József lett. (XXIII.1. 51. kötet)
1980. szeptember 2.
– Az MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottsága a párttaggá nevelés tapasztalatait és feladatait vitatta meg. (XXXV.51.c 642. őrzési egység)
1980. október 3.
– Salgótarjánban felavatták az új múzeumi épületet a Múzeumi és műemlékvédelmi hónap országos megnyitása keretében. Ez az épület Magyarországon az első volt a II. világháború óta, amely kifejezetten múzeumi célokra épült. Az avató beszédet Brutyó János, az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottság elnöke, országgyűlési képviselő mondta. Az avatással egy időben vette fel az intézmény Nógrádi Sándor nevét. (Nógrád 1980.10.04.)
1981. március 3.
– Az MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottsága megtárgyalta a megye VI. ötéves tervi területfejlesztési irányelveit. (XXXV.51.c 656. őrzési egység)
1981. március 19.
– Az MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottsága értékelte a kongresszusi és felszabadulási versenymozgalmat. (XXXV.51.c 657. őrzési egység)
1981. május 26.
– Az MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottsága a megye energiagazdálkodásának helyzetéről, és az ezzel kapcsolatos további feladatokról tárgyalt. (XXXV.51.c 662. őrzési egység)
1981. május 28.
– A Nógrád Megyei Tanács elfogadta az V. ötéves terv területfejlesztési és tanácsi fejlesztésről szóló beszámolót, illetve határozatot hozott a VI. ötéves terv koncepciójáról. (XXIII.1. 53. kötet)
1981. július 7.
– Az MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottsága „Az MSZMP szövetségi politikájának megvalósulása a megyében, további feladatok” című előterjesztést tárgyalta. (XXXV.51.c 665. őrzési egység)
1981. október 13.
– Az MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottsága tárgyalta a megyei pártbizottsághoz beérkezett lakossági bejelentések, kérelmek, javaslatok, panaszok intézésének politikai tapasztalatait, és az ebből adódó feladatokat. (XXXV.51.c 672. őrzési egység)
1981. október 30.
– A Nógrád Megyei Tanács elfogadta a megye hosszú távú környezet- és természetvédelmi koncepcióját. (XXIII.1. 54. kötet)
1981. december 9.
– A Magyar Kábel Művek balassagyarmati gyára erősáramú kábelgyártó üzemmel bővült. (Hön 953.)
1982. január 8.
– A Nógrád Megyei Tanács megtárgyalta és elfogadta a megye „korszerűsített településhálózat-fejlesztési tervét”. (XXIII.1. 55. kötet)
1982. április 13.
– Az MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottsága ajánlásokat fogadott el az alkoholizmus visszaszorítását segítő társadalmi összefogás megyei feladataira. (XXXV.51.c 685. őrzési egység)
1982. július 20.
– Az MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottsága állásfoglalása az ötnapos munkahét bevezetésének politikai és gazdasági tapasztalatairól a megyében. (XXXV.51.c 692. őrzési egység)
1982. július 22.
– Átadták a nyugat-nógrádi térségi vízművet, melybe bekapcsolták Balassagyarmatot is. (Hön 510.)
1982. október 2.
– A Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága szervezésében Salgótarjánban megnyílt az I. Országos Rajzbiennálé. (Hön 687.)
1983. február 15.
– Az MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottsága a KISZ tömegbefolyásának helyzetéről, és a munkásfiatalok körében végzett feladatairól tárgyalt. (XXXV.51.c 708. őrzési egység)
1983. március 1.
– Az MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottsága tájékoztatót hallgatott meg az új „termelésszervezési (vállalkozási) formák” politikai tapasztalatairól. (XXXV.51.c 709. őrzési egység)
1983. május 17.
– A Nógrád Megyei Tanács határozatot hozott „Salgótarján város közművelődési intézményeinek átvételére és megyei központokkal való összevonása” végrehajtásáról. (XXIII.1. 57. kötet)
1983. október 20.
– Pásztón megalakult a Csohány Kálmán festőművész, grafikus emlékét ápoló Csohány Baráti Kör. (Hön 741.)
1983. december 1.
– A Nógrád Megyei Tanács Palotáshalmot és Mátraterenyét nagyközséggé nyilvánította. (XXIII.1. 58. kötet)
1983. december 21.
– A kisterenyei gimnázium Váci Mihály költő nevét vette fel. (Hön 983.)
1983. december 28.
– Az MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottsága intézkedési tervet fogadott el a közigazgatás korszerűsítésével kapcsolatos feladatok végrehajtására. (XXXV.51.c 730. őrzési egység)

error: Védett tartalom!