Nógrádsipek

október 29:

  • Állítólag Vámos Józsefnek, a szécsényi forradalom egyik meghatározó személyiségének tanácsai alapján gyűlést szerveztek a településen. Ezt követően megválasztották a 15 fős forradalmi bizottságot, melynek elnöke Kiss János lett, tagjaivá pedig Balázs Ernőt, Doman Jánost Vince fia, ifj. Doman Pált, Gergely Istvánt, Imre Józsefet, Kelecsényi Istvánt, Kelecsényi Pált felső, Lenkó Józsefet, Marton Bertalant, Matuszka Józsefet, Oravecz Emilt, Tóth Ferencet, Várkúti Lászlót és Veres Vincét választották.

A gyűlés elfogadott egy 15 pontos követelést, melyben többek között sürgették a szovjet csapatok kivonulását, a beszolgáltatás megszüntetését, az adóterhek csökkentését, illetve Oravecz volt iskolaigazgató azonnali visszahelyezését állásába és ügyének felül­vizs­gá­la­tát. Ezt követően leváltották a falu addigi tanácsvezetését. (Valószínűleg ekkor lett Ba­lázs István az új vb-elnök, Kelecsényi József vb-elnökhelyettes, Király János titkár és Ba­lázs József, valamint Gergely Bertalan a vb tagja.)

október 29.-november 4:

  • Felállították a községi nemzetőrséget, s parancsnoknak a jelenlévő járási rendőrkapitány ja­vaslatára Imre Józsefet nevezték ki.

november 10:

  • A Kádár-kormány felhívására a régi tanácsi vezetés ismét elfoglalta helyét.

november 12:

  • Mivel a lakosság túlnyomó többsége ellenezte a régi községi vezetés visszatérését, a rend és a nyugalom érdekében még az október 29-ei névsorhoz képest is új végrehajtó bi­zottságot választottak. A vb-elnöke Csampa István, elnökhelyettese Doman Bertalan, titkára pedig Szandai Bertalan A testület további tagjává választották Lenkó Jó­zse­fet, Kelecsényi Pált felső, Matuszka Józsefet és ifj. Tóth Ferencet. Ezt követően a for­ra­dal­mi nemzeti bizottság is felfrissítette vezetőségét és tagjai sorát. A régiek mellett új ta­gok lettek: Balázs Béla, Balázs József, Csizmadia János, id. Doman János, Galcsik György, Szita András és ifj. Veres Pál. Az új elnök Kelecsényi István csülök, az elnök­he­­lyettes pedig Gergely István lett.