Becske

A község 125 katonának bevonult lakója közül 46-an haltak hősi halált.

1928-ban a Nógrádi Hírlap tudósítása szerint Becske község képviselő-testülete elhatározta, hogy a község 28 hősi halottjának a templom előtti téren emlékoszlopot állít fel. Az ünnepélyes leleplezésen, melyet Tóth Lajos tanító lelkes buzgósággal szervezett, június 10-én részt vett dr. Sztranyavszky Sándor belügyi államtitkár, dr. Boross József alispán, Balás József miniszteri tanácsos, Zsadányi Guidó főszolgabíró, Morvay György, Csengey Márton, Tolvéth Atilla, Pattermann Alajos földbirtokosok, továbbá a falu apraja nagyja. Pócs Mihály plébános által celebrált szentmise után a résztvevők kivonultak az emlékoszlop elé, ahol az iskolás gyerekek szavaltak, Tóth Lajos tanító pedig egy gyújtó, hazafias beszédet tartott. A községi elöljáróság ezt követően tisztelgett dr. Sztranyavszky Sándor államtitkár előtt, aki beszédet intézett hozzájuk. A vendégeket sipeki Balás János földbirtokos magyaros vendégszeretettel fogadta a kúriájában.

Forrás:

Nógrád és Hont vármegye, Szerk.: Ladányi Miksa. Budapest, 1934. 166-167. p.

Nógrádi Hírlap, 1928. június 28.

Készült Hausel Sándor: Nyugat-nógrádi falvak első világháborús emlékművei című, 2014-ben írt kézirata alapján.


 

Fotó: Lőrincz Melinda


Hősi halottak

Bóta András
Dénes Mihály
Gergely József
Gúth Ferenc
Hatala József
Hevér Gergely
Horhi Gyula
Kajtor János
Kalmár Gyula
Kalmár István
Kertész Pál
Kiss Imre
Kmetti István
Kollár István
Kollár István s
Kollár József
Korbely Imre
Mojs Gyula
Nagy Imre
Paróczi Gergely
Paróczi János
Poholányi István
Riczler Károly
Serfőző Gergely
Serfőző Imre
Sinkó József
Szandai Ferenc
Szaniszló János
Szklevan József
Tomeg András
Géczi Mihály
Hevér Imre
Lőrincz Ferenc
Paróczi Ferenc
Szandai János
Blaskó Ignác
Bóta János
Demeter Mihály
Koplányi János
Králik János
Nagy Ferenc
Nagy Ferenc K.
Paróczi Ferenc
Paróczi Lajos
Tóth István
Varga Mátyás


 

error: Védett tartalom!