Bibliográfia


Nógrádi vonatkozású I. világháborús szakirodalom

Ajánló bibliográfia

Általános:

 • Civitas Fortissima. Balassagyarmat története írásban és képekben. Szerk.: Tyekvicska Árpád. Balassagyarmat, 2014.
  Nógrád és Hont vármegye. Szerk.: Ladányi Miksa. Magyar városok és vármegyék monográfiája. Bp., 1934
 • Nógrád megye története 1849-1919. II. Főszerk.: Balogh Sándor. Salgótarján, 1972. Nógrád Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága
 • Salgótarján történelmi kronológiája. I. (Kezdetektől 1944-ig) Összeáll.: Dupák Gábor. Salgótarján, 1996.
 • Salgótarján története. Szerk.: Szabó Béla. Salgótarján, 1972.I. világháború:
 • A volt cs. és kir. losonci 29. számú tábori vadászzászlóalj rövid története. In: Németh Lajos: Aranylapok az egykori magyar tábori vadászzászlóaljak történetéből. Bp., 1940. 51-56. p.
 • A volt m. kir. kassai 5. honvéd huszárezred története 1868-1918. Bp., 1935
 • Benkóczy Emil: A tízes honvédek Galicziában. Bp., 1931
 • Deseő Lajos: M. kir. besztercebányai 16. honvéd gyalogezred története. Bp., 1941
 • Jeszenszky Kálmán: Háborús utam emlékei. Lemberg-Lublin-Ivangrod-Krako. Balassagyarmat, 1917.
 • Kiss Sándor: Pokoli történetek az első világháborúból. 1-5. In: Nógrád Megyei Hírlap 14. 2003. febr. 8. 2. p., febr. 12. 2. p., febr. 13. 2. p., febr. 18. 2. p., febr. 19. 2. p.
 • Kovács János: Egy palóc falu az első világháború és az azt követő forradalmak idején: Adatok Kazár történetéből. In: Palócföld. 1964. 1. 122-125. p.
 • Kovács Krisztián: Egy mozgalmas hónap Galíciában. A losonci k.u.k. 25. gyalogezred harcai a Nagy Háború első havában. In: Palócföld. 2014. 3. 65-75. p.
 • Lenkey Lajos: Losonci tüzérek a világháborúban. Bp., 1937
 • Mátyás Sándor: A 85. gyalogezred története. 1914-1918. Bp., 1941
 • Nemestóthi Szabó – Ollé: A cs. és kir. 12. huszárezred a világháborúban. Bp., 1926
 • Nyolcvan esztendeje tört ki az első világháború. (Üveggyári munkás visszaemlékezése ifjúkori katonáskodására és orosz fogságba esésének története.) In: Nógrád Megyei Hírlap, 1994. júl. 23. 8. p.
 • Sassy Csaba: A volt m. kir. miskolci 10. honvéd gyalogezred világháborús emlékalbuma. Miskolc, 1939
 • Szvircsek Ferenc: Salgótarján a 19 – 20. század fordulóján. In: Discussiones Neogradienses 8. Salgótarján, 2005. 9-15. p.Korabeli sajtó:
 • 10-es honvéd: tábori posta 425 : a m. kir. miskolczi 10-ik honvéd gyalogezred tábori újságja, 1917
 • Felsőnógrád
 • Honti Lapok
 • Losonc
 • Losonczi Újság
 • Nógrád
 • Nógrádi Hírlap
 • Nógrádvármegye
 • Nógrádvármegye Hivatalos Lapja
 • Nógrádvármegyei Gazdasági Egyesület Hivatalos Közlönye
 • Palóc Baka – 25-ösök tábori újságja
 • Pásztói Hírlap
 • Szécsényi Hírlap

 

Egy mozgalmas hónap Galíciában

A losonci k.u.k. 25. gyalogezred harcai a Nagy Háború első havában

A losonci k.u.k. 25. gyalogezred története mai napig nem került feldolgozásra, különös tekintettel az első világháború időszakára, annak ellenére, hogy a két világháború közötti időszakban egymás után jelentek meg a különböző ezredtörténeteket bemutató albumok, „nagy háborús” visszaemlékezések. Ezért is tarthat érdeklődésre számot a Kovács Krisztián tollából a Palócföldben megjelent tanulmány, melyben – korabeli sajtócikkek, különböző alakulat- és gyalogezred-albumok, hadtörténeti munkák, levéltári források alapján – a losonci k.u.k. 25. gyalogezred 1914 augusztusától szeptember végéig tartó útját követhetjük. A szerző ismerteti, hogyan szembesült 1914. július 29-én a „pelikán városa” közönsége a hadüzenet hírével. A hazafias érzelmektől túlfűtött hangulatban miként viszonyultak a losonciak a városukban tömegesen megjelenő katonákhoz. A losonci ezred 1914. augusztus 10. és 13. között kezdte meg utazását kelet felé, augusztus 13-án sor került az ezred zászlajának megkoszorúzására. A tanulmányban a mozgósítás időszakát követően a hadieseményekben „gazdag” 1914. augusztus 20. és szeptember 12. között tartó szakaszt, térképi segítséggel követhetjük nyomon.

Szerző: Kovács Krisztián

Megjelenés helye, ideje: Palócföld, LX. évf. 2014/3. sz. 65-75. p


Príbeh Predmetu. Rok 1914The story of an object. Year 1914

„Múzeum az időben, idő a múzeumban.”

Az idézet a Szlovák Múzeumok Szövetségének 2014. évi kezdeményezését jelzi. A jelen kiadvány ennek jegyében született meg: témájaként megjelölve az I. világháború kitörésének évét. A képeskönyvben 24 szlovák múzeum „nagy háborús” tárgyai, leletei tekinthetők meg. Ezek között találunk szúrófegyvereket, lőfegyvereket, egyenruhákat, töltényeket, jelvényeket, kulacsokat, csajkát, evőeszközöket, bankjegyeket, fotókat, képeslapokat, emlékeket és különböző iratokat. Minden egyes tárgy, dokumentum mellett két nyelven (szlovák és angol) olvasható egy rövid ismertető. A világháborús relikviákat bemutató képes albumban a Nógrádi Múzeum és Galéria jóvoltából az 1892-ben alapított „Rakottyay György és Társai Losonci Magyar Bádog- és Vasedény Zománcozógyár “ által 1916-ban gyártott tábori kulacs kerül ismertetésre.

Összeállította: PhDr. Zdenka Letenayová, PhDr. Daniela Čambálová
Kiadó: Szlovák Múzeumok Szövetsége
Kiadás éve: 2014.


 

error: Védett tartalom!