Kétbodony

Az emlékmű létesítésének első tárgyalásakor 1922-ben a testület emléktábla megrendelése mellett foglalt állást. Ennek kivitelezésére a jegyzőből, a bíróból és egy képviselőtestületi tagból bizottságot alakítottak. 1923-ban az Országos Bizottság ajánlatai közül Fetter Károly dombóvári szobrász műkő tábláját fogadták el 8 mázsa búza fejében, amit pótadó útján terveztek beszedni. A tervet 1924-ben a megyei törvényhatósági bizottság hagyta jóvá. Ezt a tervet később azonban elvetették. Végül a romhányi kőfaragóktól rendeltek oszlopot a 8 mázsa búza értékéért és azt a templom előtti Szabadság téren állították fel. A tér bekerítéséhez és rendbetételéhez a segítséget Kilián Ottó és a többi helybeli birtokos adta. Az ünnepélyes átadás 1925 júniusában történt meg. A kétbodonyi sorkötelesek zöme a besztercebányai 16. honvéd gyalogezredbe vonult be. Harcoltak Galíciában (Komarov, Limanova, Gorlice), 1917-ben a Keleti Kárpátokban, végül az olasz fronton.
Forrás: Nógrádi Hírlap 1925. június 14.
Bagyinszki Ferenc- Bagyinszki Ferencné: Kétbodony története. Kétbodony, 2005 137., 147. p.
MNL NML V. 318. 29/1922, 26/1923, 8/1924, 25/1924.

Készült Hausel Sándor: Nyugat-nógrádi falvak első világháborús emlékművei című, 2014-ben írt kézirata alapján.


Fotó: Lőrincz Melinda


Hősi halottak

Bagyinszki Károly
Benkő Ernő
Filyó András
Kovács Pál
Krajcs János
Leiwolf Károly
Maszlik Gábor
Maszlik János
Pauló János
Páris János
Szabó Mihály
Szugyiczki János
Trenka Mihály
Trenka István


 

error: Védett tartalom!