Kisecset

A képviselőtestület már 1923-ban a romhányi kőfaragóktól szándékozott emléktáblát rendelni 2 mázsa búza értékben. Az 1926. évi kérdőívben 13 halottat írtak össze.
Szécsénke és Kisecset községek hősök emlékoszlopát 1926. augusztus 1-jén leplezték le, ahol az ünnepi beszédet Pozsár István körjegyző tartotta.
Forrás: Nógrádi Hírlap 1926. augusztus 22.
MNL NML IV. 402. 1065/1923

Készült Hausel Sándor: Nyugat-nógrádi falvak első világháborús emlékművei című, 2014-ben írt kézirata alapján.


 

Fotó: Lőrincz Melinda


 

Hősi halottak

Csordás József
Kovács István
Polónyi Imre
Potyecz Pál
Roza Mihály
Szaniszló Mihály
Terman Gergely
Terman István
Zachar Gusztáv
Hajzsel Imre


 

error: Védett tartalom!