Nemzetőrség


A megyei ideiglenes választmány már márciusban meghozta határozatát a nemzetőrség felállításának módjáról. Ebben előírták, hogyan kell kinézni egy nemzetőrnek: ”Lovasságra nézve sötét szürke atilla dolmány és nadrág, nemzeti szín öv, fekete színű lapított kalap, halál fővel megjelelve, töltés táska nemzeti színű jellel, fegyvere pedig pisztoly és kard. Gyalogságra nézve hasonló ruha, fegyver puska és szurony.” A 200 lovas és 800 gyalogos sem ruhával, sem fegyverrel való ilyen felszerelésére nem volt anyagi fedezet, s végeredményben sohasem valósult meg.
Májustól hangsúlyos lett a fegyverek összeírására. Ezzel párhuzamosan a települések lélekszámához igyekeztek igazítani a nemzetőrség létszámát is. Az évi 100 ft-tól nagyobb jövedelemmel rendelkezők közül sorshúzással egészítették ki a rendfenntartókat.