Trianon

„Szép kincses Kolozsvár, Mátyás büszkesége,
Nem lehet, nem, soha! Oláhország éke!
Nem teremhet Bánát a rácnak kenyeret!
Magyar szél fog fúni a Kárpátok felett!
[…]
Nem lész kisebb Hazánk, nem, egy arasszal sem,
Úgy fogsz tündökölni, mint régen, fényesen!
Magyar rónán, hegyen egy kiáltás zúg át:
Nem engedjük soha! soha Árpád honát!” >>> tovább

01_01.-01.V.171.c-K.Gy_.16a-1918

A Körmöcbányai Nemzeti Tanács 1918. november 30-án kelt felhívása „egymillió tiltakozó aláírás” gyűjtésére Magyarország területi épségének megtartása céljából.

02_01.-02.-V.171.c-K.Gy_.16b-1918 A Körmöcbányai Nemzeti Tanács 1918. november 30-án kelt felhívása „egymillió tiltakozó aláírás” gyűjtésére Magyarország területi épségének megtartása céljából.
03_02.-V.501.-1-1920

Vallás- Közoktatásügyi Minisztérium 1919. december 22-én kelt bizalmas értesítése a Magyar Tanárok Nemzeti Szövetsége céljáról: a hazai tanuló ifjúság bevonása a területvédő mozgalomba.

04_03.-01.-V.501.-6a1-1920

Felvidéki Liga 1920. február 20-án kelt levele Nógrád megye Tanfelügyelőségéhez a demarkációs vonalon túli hazafias propaganda és információk összegyűjtése céljából hazafias érzelmű tanítók határmenti községekbe való helyezéséről, összeírásáról.

05_03.-02.-V.501.-6a2-1920 Felvidéki Liga 1920. február 20-án kelt levele Nógrád megye Tanfelügyelőségéhez a demarkációs vonalon túli hazafias propaganda és információk összegyűjtése céljából hazafias érzelmű tanítók határmenti községekbe való helyezéséről, összeírásáról.
06_03.-03.-V.501.-6a3-1920 Felvidéki Liga 1920. február 20-án kelt levele Nógrád megye Tanfelügyelőségéhez a demarkációs vonalon túli hazafias propaganda és információk összegyűjtése céljából hazafias érzelmű tanítók határmenti községekbe való helyezéséről, összeírásáról.
07_04.-01.-IV.402.-17359.kgysz_._a-1919

Nógrádvármegye Törvényhatósági Bizottsága 1919. november 18-án hozott határozata a Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája beadványának támogatásáról.

08_04.-02.-IV.402.-17359.kgysz_._b-1919 Nógrádvármegye Törvényhatósági Bizottsága 1919. november 18-án hozott határozata a Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája beadványának támogatásáról.
09_05.-001IV.402.-781.kgysz_.-1920 Nógrádvármegye Törvényhatósági Bizottsága 1920. január 28-i rendkívüli közgyűlésen hozott tiltakozó határozata Magyarország területi integritásának védelméért.
10_05.-002IV.402.-781.kgysz_.-1920 Nógrádvármegye Törvényhatósági Bizottsága 1920. január 28-i rendkívüli közgyűlésen hozott tiltakozó határozata Magyarország területi integritásának védelméért. 
11_05.-003IV.402.-781.kgysz_.-1920 Nógrádvármegye Törvényhatósági Bizottsága 1920. január 28-i rendkívüli közgyűlésen hozott tiltakozó határozata Magyarország területi integritásának védelméért. 
12_05.-004IV.402.-781.kgysz_.-1920 Nógrádvármegye Törvényhatósági Bizottsága 1920. január 28-i rendkívüli közgyűlésen hozott tiltakozó határozata Magyarország területi integritásának védelméért. 
13_05.-005IV.402.-781.kgysz_.-1920 Nógrádvármegye Törvényhatósági Bizottsága 1920. január 28-i rendkívüli közgyűlésen hozott tiltakozó határozata Magyarország területi integritásának védelméért. 
14_05.-006IV.402.-781.kgysz_.-1920 Nógrádvármegye Törvényhatósági Bizottsága 1920. január 28-i rendkívüli közgyűlésen hozott tiltakozó határozata Magyarország területi integritásának védelméért. 
15_05.-007IV.402.-781.kgysz_.-1920 Nógrádvármegye Törvényhatósági Bizottsága 1920. január 28-i rendkívüli közgyűlésen hozott tiltakozó határozata Magyarország területi integritásának védelméért. 
16_05.-008IV.402.-781.kgysz_.-1920 Nógrádvármegye Törvényhatósági Bizottsága 1920. január 28-i rendkívüli közgyűlésen hozott tiltakozó határozata Magyarország területi integritásának védelméért. 
17_05.-009IV.402.-781.kgysz_.-1920 Nógrádvármegye Törvényhatósági Bizottsága 1920. január 28-i rendkívüli közgyűlésen hozott tiltakozó határozata Magyarország területi integritásának védelméért. 
18_06.-01.-V.503.a-08.19.Jkv_.-7a-1920 Szécsény Nagyközség Képviselő-testülete 1920. augusztus 19-én hozott határozatta a demarkációs vonal által, községnek okozott „sérelmekről”.
19_06.-02.V.503.a-08.19.Jkv_.-7b-1920 Szécsény Nagyközség Képviselő-testülete 1920. augusztus 19-én hozott határozatta a demarkációs vonal által, községnek okozott „sérelmekről”.
20_06.-03.-V.503.a-08.19.Jkv_.-7c-1920 Szécsény Nagyközség Képviselő-testülete 1920. augusztus 19-én hozott határozatta a demarkációs vonal által, községnek okozott „sérelmekről”.
21_06.-04.-V.503.a-08.19.Jkv_.-7d-1920 Szécsény Nagyközség Képviselő-testülete 1920. augusztus 19-én hozott határozatta a demarkációs vonal által, községnek okozott „sérelmekről”.
22_07.-IV.402.-1053.jkvi_.bej_._b-1921

Nógrádvármegye Törvényhatósági Bizottsága határozata a trianoni békekötés elleni, állandó tiltakozás kifejezésére a közgyűlés üléstermében három szék nemzeti szalaggal való elkerítéséről az elcsatolt Nógrád megyei területekre hivatkozással.

23_08.-IV.402.-1358.jkvi_.bej_.-1922 Nógrádvármegye Törvényhatósági Bizottsága 1922. november 23-án kelt határozata – Abaúj-Torna vármegye határozata kapcsán – a határkiigazító bizottságok működéséről.
24_09.-V.171.c_ikt.n._1921

Hirdetmény – A trianoni békeszerződés 61. cikke szerint, azon magyar állampolgárok, akiknek az illetőségi lakhelye az elcsatolt országrészben található, magyar állampolgárságukat elvesztik. A magyar állampolgárság fenntartásának részleteinek ismertetése.

25_10.-V.321.a-12.14.Jkv_.-1-1921 Szente község képviselő-testületének 1921. december 14-én kelt határozata irredenta szobrok felállítására történő adományról.
26_11.-V.431.a-06.20.Jkv_.-1a-1921

Somoskő község képviselő-testület 1921. június 20-án kelt támogató határozata a zólyomi zsupáni hivatal losonci kirendeltsége részére szükséges épület biztosításához.

27_12.-VI.501.-2-1-a-1921 Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 1921. március 21-én kelt körlevele az elszakított területek magyar és „hozzánk huzó nemzetiségek” kulturális- és iskolaügyének figyelemmel történő kiséréséről és jelentéséről.
28_13.-V.501.b-01.21.-4b-1922 Szécsényi járási főszolgabíró körlevele a határmegállapító bizottság működéséről: magyar részről Salgótarján, csehszlovák részről Fülek katonai parancsnokai lettek megbízva az Ipolytarnóc, Somoskőújfalu, Bezernek, Cered, Domaháza demarkációs vonal megállapításával. A katonai parancsnokok 1922. január 23-án Somoskőújfalu – Salgótarján országúton, Somokőújfalui vasútállomástól délre fekvő hídnál találkoznak, és utasítja az érintett községek elöljáróságát, hogy jelenjen meg.
29_14.-V.431.a-03.13.Jkv_.-2-1924 Somoskő község képviselő-testülete 1921. március 13-i ülésén Tánczos Gábor altábornagy és Carey angol ezredes – Somoskő község Magyarországhoz való visszacsatolása ügyében küldött köszönő távirataira adott –  üdvözlő táviratának felolvasása.
30_15.-01.-V.431.a-07.05.Jkv_.-21a-1924

Somoskő község képviselő-testületének 1924. július 5-én hozott, határozatban foglalt kérelme a község Csehszlovákiához tartozó részeinek Magyarországhoz való visszacsatolásáról, különös tekintettel a Macskalyuki kőbánya és telepe, illetve „Felső Medves puszta” visszacsatolására.

31_15.-02.-V.431.a-07.05.Jkv_.-21b-1924 Somoskő község képviselő-testületének 1924. július 5-én hozott, határozatban foglalt kérelme a község Csehszlovákiához tartozó részeinek Magyarországhoz való visszacsatolásáról, különös tekintettel a Macskalyuki kőbánya és telepe, illetve „Felső Medves puszta” visszacsatolására.
32_15.-03.-V.431.a-07.05.Jkv_.-21c-1924 Somoskő község képviselő-testületének 1924. július 5-én hozott, határozatban foglalt kérelme a község Csehszlovákiához tartozó részeinek Magyarországhoz való visszacsatolásáról, különös tekintettel a Macskalyuki kőbánya és telepe, illetve „Felső Medves puszta” visszacsatolására.
33_15.-04.-V.431.a-07.05.Jkv_.-21d-1924 Somoskő község képviselő-testületének 1924. július 5-én hozott, határozatban foglalt kérelme a község Csehszlovákiához tartozó részeinek Magyarországhoz való visszacsatolásáról, különös tekintettel a Macskalyuki kőbánya és telepe, illetve „Felső Medves puszta” visszacsatolására.
34_11.V.431.a-07.05.Jkv_.-21e-1924 Somoskő község képviselő-testületének 1924. július 5-én hozott, határozatban foglalt kérelme a község Csehszlovákiához tartozó részeinek Magyarországhoz való visszacsatolásáról, különös tekintettel a Macskalyuki kőbánya és telepe, illetve „Felső Medves puszta” visszacsatolására.